Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Evidence pacientů, dokumentace

Nález je zhotoven v případě akutního vyšetření v co nejkratší době, v ostatních případech do následujícího pracovního dne.

V případě, že dojde k chybě v již dokončeném nálezu a ten je nutné opravit, musí lékař postupovat takto: v opraveném nálezu musí být uvedena formulace „Tímto se ruší předchozí nález tohoto vyšetření ze dne…“. Telefonicky musí být ihned kontaktován ošetřující lékař, kterému musí být sděleno, že došlo ke změně nálezu. Opravený nález musí být vytištěn 1x – a to do archivu RDK,  indikující lékař si nález vyhledá v NIS. Platí pro všechna pracoviště na RDK. Za tento postup zodpovídá lékař, který nález vyhotovil.

Provoz na RDK je plně digitální, veškerá snímková dokumentace je uložena v digitálním archivu FN Brno.

Snímková dokumentace může být uložena na datovém nosiči a může být zapůjčena pověřeným osobám na základě žádanky o zapůjčení snímkové dokumentace nebo na žádost samotného pacienta ( pro osobní potřebu ) proti příslušné platbě, viz.  „Podklad pro platbu v hotovosti dle ceníků FN Brno“ ( S/G/02999/15D25-2 ). Další forma přenosu dat do jiných zdravotnických zařízení je cestou „sítě“, a to rovněž na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Toto provádí pověřený a zaškolený pracovník, a to v pracovní době od 7:00 do 15:00 hod. Žádosti na zhotovení CD nebo o odeslání dat cestou sítě do jiných zdravotnických zařízení se evidují na jednotlivých pracovištích. Nedílnou součástí žádosti o zapůjčení je i podpis přebírající osoby.

Navrácená obrazová dokumentace je archivována 5 let a poté skartována.

Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 53223 3548
MR, PET/MR 53223 2879
Skiagrafie (RTG) 53223 3797
Ultrazvuk 53223 3597
Angiografie, intervence 53223 2870
Skiaskopie 53223 2870
Denzitometrie 53223 2481
Mammografie 53223 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 53223 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji