Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

Pro režimová opatření pro následující období v důsledku prevence šíření infekce COVID-19, doporučujeme studium

Vzhledem k epidemiologické situaci je zrušena prezenční výuka chirurgie  III a I

Studium je distanční - studium prezentací na is.muni viz odkaz níže.

Pod odkazem jsou studijní materiály pro distanč výuku

chir 1 - traumatologie obecná a hk /4. roč

chir 3 - spondylochirurgie - míšní syndromy, deg onem C, T, L pát./5.roč.

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fel%2Fmed%2Fpodzim2020%2FVLOR7X1c%2Fum%2F&data=04%7C01%7CChaloupka.Richard%40fnbrno.cz%7Cbd31aedb6c1a4683228408d880ad3de5%7C8c693e53696440129e3d09d72ea763b1%7C0%7C0%7C637400829294204093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HqLiwZn2BB%2FFmzX%2BKXEo%2FiRol%2B1MK%2FnRBr6l4J4UMgI%3D&reserved=0

 

Pregraduální

Pregraduální výuku zajišťují v českém i anglickém jazyce všichni lékaři. Jak přednášky, tak stáže jsou zaměřeny především na oblast spondylochirurgie. Součástí výuky je i možnost práce v rámci SVOČ.

 

Postgraduální

Postgraduální výuka obsahuje stáže lékařů před 1. a 2. atestací, a další se zaměřením na spondylochirurgii, stáže zahraničních lékařů. Klinika organizuje kurzy a semináře pro české i zahraniční lékaře, spolupracuje při organizaci ortopedických sjezdů.

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

Výuka obsahuje stáže, semináře, se zaměřením na problematiku ošetřovatelské péče, operační léčení, protetiku, rehabilitaci v ortopedii, traumatologii a spondylochirurgii.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji