Menu
Česky English
532 23 1111

Výzkum a granty

Výzkum

Klinický výzkum:
Je zaměřen především na problematiku spondylochirurgie - deformit páteře (vrozených i získaných skolióz, kyfóz a spondylolistéz), nádorů a úrazů páteře, degenerativních onemocnění (spinální stenózy cervikální a lumbální). Výzkum zahrnuje jak konzervativní, tak i operační léčení, hodnocení přirozeného vývoje nemocí, hodnocení dlouhodobých výsledků léčení včetně problematiky failed back surgery syndromu.
V endoprotetice velkých kloubů je výzkum zaměřen na problematiku revizních operací, hledání optimálního postupu při aseptickém a septickém uvolnění.
V oblasti artroskopie na artroskopické řešení úrazových a neúrazových stavů.
U dětské mozkové obrny je výzkum zaměřen na operace dolních končetin, prodlužování šlach, extraartikulární artrodézy v oblasti nohy.

Laboratorní výzkum:
V současnosti neprobíhá.

Studie:
Ve spondylochirugii jsou současné studie zaměřeny na sledování a určení optimálního postupu a korekce idiopatických a vrozených skolióz, na konzervativní léčení idiopatických skolióz, operační léčení spondylolistéz, včetně dlouhodobých výsledků. U nádorů páteře jsou studie zaměřeny na primární maligní nádory a metastatické postižení páteře, na určení optimálního léčení a na dlouhodobé výsledky operačního léčení, u úrazů páteře na indikace a výsledky předních, zadních a kombinovaných výkonů. U degenerativních onemocnění páteře jde o načasování, indikace operačních výkonů a jejich dlouhodobé výsledky. Studie obsahují i hodnocení stability, případně nestability páteře, indikace operačního léčení a výsledky při failed back surgery syndromu.
V endoprotetice studie zahrnují srovnání výsledků revizních operací kyčelních a koleních kloubů cementovaných a necementovaných.
V artroskopické oblasti rozšiřujeme spektrum výkonů o další rekonstrukční výkony.
U dětské mozkové obrny studie hodnotí výsledky extraartikulární artrodézy talokalkaneální ve spojení s dalšími výkony na šlachách.

Granty

1. Měření ovlivnění rotace obratlů u idiopatické skoliózy předním a zadním operačním výkonem metodou spirální CT.
2. Srovnání dvou typů léčení spondylolistézy bederního obratle - zadní (transpedikulární fixace s fúzí a zadní intersomatická fúze) versus kombinovaný výkon (zadní transpedikulární fixace s fúzí a přední intersomatická fúze) - prospektivní randomizovaná studie

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji