Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

ORL oddělení poskytuje léčebně preventivní péči ambulantního a lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL, respektive hlavy a krku. Péče je poskytována v plném rozsahu koncepce oboru. Naše pracoviště se však profiluje zejména v několika oblastech:

 

  • Dispenzarizace, diagnostika a léčba zúžení dýchacích a polykacích cest (provádíme jak komplexní diagnostiku, tak léčbu s využitím endoskopického instrumentária včetně dilatací i otevřené chirurgické výkony včetně resekcí průdušnice)
  • Endonasální chirurgie včetně vysoce specializovaných výkonů, jako jsou výkony na rinobazi (plastiky pro likvoreu, operace nádorů hypofýzy) s využitím peroperační navigace v úzké spolupráci s neurochirurgickou klinikou či dacryocystorinostomie.
  • Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek včetně využití scintigrafického vyhledávání.
  • Onkologie, a to jak v komplexní diagnostice, tak léčbě. Provádíme komplexní spektrum chirurgických výkonů otevřeným přístupem včetně výkonů endoskopických a dále prováděných multioborově ve spolupráci s Klinikou rekonstrukční a plastické chirurgie (komplexní spektrum rekonstrukčně - plastických výkonů včetně volných laloků), Neurochirurgickou klinikou (kombinované výkony, využití peroperační navigace) a Oční klinikou. Ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou, oddělení solidních nádorů a Klinikou ústní a čelistní chirurgie řešíme problematiku onkologicky nemocných na Onkologické indikační komisi pro nádor hlavy a krku. Ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou, oddělení solidních nádorů a Masarykovám onkologickým ústavem pak zajišťujeme veškerou dostupnou onkologickou léčbu včetně konkomitantní chemoradioterapie a radioterapie s využitím IMRT.
  • Fonochirurgie v komplexním rozsahu výkonů jak endoskopických včetně dilatací a využití CO2 laseru, tak tyreoplastických.
  • Chirurgická léčba chrápání včetně výukou s využitím CO2 laseru.

 V případě plánované hospitalizace je možné si na telefonním čísle 532 23 2428 rezervovat nadstandardní pokoj. Oddělení ORL disponuje dvěma nadstandardními pokoji.

 

 Zrekonstruovaný nadstandardní pokoj na ORL FN Brno

Nadstandardní pokoj

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji