Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkum

Pracoviště se podílelo na mezinárodních multicentrických studiích zaměřených na léčbu neuropatické bolesti a sledování účinnosti a nežádoucích účinků nových opioidních analgetik.

 

  • FENT-INT-26“A study to compare the safety and efficacy of Durogesic (tm) (TTS-fentanyl) with sustainedrelease morphine on strong opioid naive subjects requiring treatment for bchronic low back pain“ v roce 1999

 

  • “A phase II, multicenter, pilot, randomised, ascending dose, double-blind, placebo controlled, dose titration study to determine the safety, maximum tolerated dose and preliminary evidence of efficacy of ralfinamide in the range of 80-320 mg/day in patients with neuropathic pain – 2005
    sponsor Newron Pharmaceuticals S.p.A. 

 

  • Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze II.b, která hodnotí účinnost a bezpečnost různých dávkovacích schémat Alvimopanu v léčbě poruchy střevní činnosti navozené opiáty u pacientů s nádorovým onemocněním., Glaxo Smith Kline rok 2005

 

  • KF 5503/15. A randomized withdrawal, active- and placebo controlled, double blind, multi-centre Phase III. Study assesing safety and efficacy of oral CG5503 PR in subjects with moderate to severe chronic malignant tumor-related pain.

 

  • A multicentre, single-arm open-label study of the repeated administration of Qutenza for the treatment of periferial neuropatic pain.

 

 

Vedoucí pracoviště MUDr. Marek Hakl, PhD., se v rámci působení na jiných pracovištích podílel na 26 klinických studiích, převážně v roli hlavního řešitele, je školitelem několika lékařů doktorandského studia, se kterými se podílí na jejich výzkumné činnosti.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji