Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin.

Vzdělávací akce - Oddělení klinické psychologie


Prevence psychosomatických projevů u pacientů s hemofilií

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2019

Školitel, tel:Mgr. Petra Bučková, tel. 532 233 391
Náplň:

psychosomatické aspekty a možnosti komplexní prevence při léčbě hemofilických pacientů, možnosti a limity psychoterapeutické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Supervizní seminář

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinická psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2019

květen 2019

červen 2019

září 2019

říjen 2019

listopad 2019

prosinec 2019

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Psychosociální aspekty neuroonkologických diagnóz

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinická psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2019

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Procházková, tel. 532 236 262
Náplň:

psychosociální aspekty práce s pacientem s neuroonkologickou diagnózou, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Specifika péče o pacienty přicházející na paliativní péči

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2019

Školitel, tel:Mgr. Petra Popová, tel. 532 232 875
Náplň:

specifický psychologický přístup v paliativní péči o umírajícícho pacienta

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Problematika deliria v chirurgických oborech

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2019

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D., tel. 532 233 324
Náplň:

problematika deliria u závažně somaticky nemocných pacientů, role psychologa při intervenci u pacienta s probíhajícím deliriem

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Specifika krizové intervence u pacientek po indukovaném abortu z důvodu zdravotní indikace

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2019

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731
Náplň:

specifika krizové intervence v akutní krizové situaci po absolvovaném abortu, zásady krizové práce

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Specifika pacientů s míšním poraněním staršího věku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2019

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková, tel. 532 232 522
Náplň:

klinický obraz míšního poranění v geriatrickém věku, možnosti a limity terapeutické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Komplexní psychologická péče na ortopedické klinice - vývoj psychologické péče v průběhu tří desetiletí

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2019

Školitel, tel:PhDr. Věra Čoupková, tel. 532 232 757
Náplň:

vývoj psychologické péče v průběhu let, zisky a ztráty ve vzájemné a týmové spolupráci

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel. 532 232 731

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji