Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin +++ FN Brno nezajišťuje pohotovost pro dospělé pacienty, pouze pro děti. Více zde.

Pracovní úseky

Pracoviště medicíny dospělého věku

Úsek rutinních automatizovaných metod

Zajišťuje laboratorní preanalytickou fázy pro celé OKB. Od ledna  2008  je vybavena preanalytickou likou MPA, která  zajišťuje všechny činnosti týkající se laboratorní preanalytiky.

 

IMG_3778

 

V rámci úseku  nabízí širokou paletu rutinních i speciálních spektrofotometrických metod, vyšetření ISE, imunochemické metody, stanovení AB a krevních plynů, chemické a morfologické vyšetření moči a akutní vyšetření v nepřetržitém provozu. Pro zpracování většiny spektrofotometrických, imunochemických a ISE požadavků je úsek vybaven zcela novou sestavou analytických modulů COBAS 8000.

Kontakt: RNDr. Miroslava Beňovská, 532 233 167

 

IMG_3781

 

Úsek specifických proteinů a likvorologie

Úsek je zaměřen na stanovení specifických proteinů včetně speciálních elektroforetických metod, typizace monoklonálních gamapatií, diagnostiku proteinurií, komplexní diagnostiku změn likvoru a základní toxikologický a drogový screening.

Kontakt: Mgr. Jana Gottwaldová, 532 233 503

 

IMG_3172 IMG_3177

 

Úsek speciálních metod

Odborné zaměření úseku  spočívá ve využití speciálních separačních  a detekčních metod jako je HPLC, AAS, MEIA, FPIA. Techniky se využívají pro stanovení hladin léků, imunosupresiv, stopových prvků a specifických substrátů. Dále se zaměřuje na parametry charakterizující vnitřní prostředí. Od poloviny roku 2010 využívá pro vysoce speciálná vyšetření kapalinovou chromatografii s hmotnostní detekcí (HPLC/HS).

Kontakt: Mgr. Ondřej Wiewiorka, 532 233 150

 

do prezentací 003 IMG_3174

 

Úsek imunochemických metod a RIA

Využívá imunochemických a RIA  metod pro stanovení  řady nádorových markerů. Dále je zaměřen na vyšetření v rámci screeningu vrozených vývojových vad, stanovení hladin reprodukčních a jiných hormonů, úzce spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou v rámci programu in vitro fertilizace. Výčet prováděných  vyšetření  doplňuje nabídka  stanovení cca 200 specifických alergenů IgE.

Kontakt: Mgr. Jana Flášarová, 532 231 805

              Ing. Martina Podborská (RIA), 532 233 150

 

IMG_3168 IMG_3169

 

Úsek autoimunitní diagnostiky

Úsek provádí vyšetření systémových a orgánově specifických autoprotilátek z  biologického materiálu (séra) pomocí ELISA metod a nepřímé imunofluorescence.

Kontakt: Mgr. Miroslava Mauderová, 532 233 377

 

Pracoviště dětské medicíny

Úsek akutních vyšetření

Zajišťuje rozšířený soubor akutních  biochemických vyšetření a paramterů vnitřního prostředí v nepřetržitém provozu včetně supervize přístrojů pro POCT.

 

 Akula

 

Úsek speciálních metod a novorozeneckého screeningu

Práce úseku je zaměřena na laboratorní diagnostiku dědičných metabolických poruch, vyšetřování novorozeneckého screeningu kongenitální hypotyreózy, kongenitální adrenální hyperplazie a cystické fibrózy.

Kontakt: MUDr. Hana Vinohradská, 532 234 340

 

Autodelfia 5

Kartička

 

 

Pracoviště reprodukční medicíny

Úsek klinické biochemie

Laboratoř na PRM zajišťuje základní soubor biochemických metod v nepřetržitém statimovém režimu, včetně supervize přístrojů pro POCT.

Kontakt: Bc. Martina Střížová, 532 238 336

 

Integra

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji