Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Traumatologická poradna

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Hana Došková, Ph.D.

 

Personální obsazení

  • MUDr. Pavla Horňáčková

 

Telefonní kontakt

5 3223 3003, 5 3223 3301

 

Provoz poradny

Čtvrtek 10,00 – 13,00 hod. po předchozím telefonickém objednání

 

Oční úrazy tvoří až 6% všech traumat člověka, ačkoli oči představují jen 0,1% celkového povrchu lidského těla. Vyskytují se izolovaně, ale i v rámci sdružených poranění a polytraumat. Závažné oční úrazy vedou v některých případech nejen ke ztrátě zrakových funkcí, ale mohou mít i rozsáhlé sociálně ekonomické důsledky (překážka v pracovní kariéře, změna dosavadního životního stylu, závislost na druhé osobě i  permanentní změna fyzického vzhledu).

Poranění oka tvoří nesourodou skupinu úrazů, která se liší mechanismem vzniku, rozsahem poškození i výslednými anatomickými a funkčními změnami.

Traumatologická poradna zajišťuje komplexní pooperační péči o pacienty zejména po závažných nitrooočních úrazech. Současně zahrnuje konziliární služby pro sektorové i mimosektorové ambulantní pacienty s pozdními následky očních úrazů.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji