Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Cerebro-vaskulární program

Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Brno (KCC FN Brno) vzniklo 1. Lledna 2011 a je v současnosti největším centrem, co do počtu přijímaných pacientů v ČR. Primární spádová oblast našeho centra je cca 350 tisíc obyvatel (Brno a okolí), sekundární spádovou oblastí, pro kterou zajišťujeme některé specializované služby, je 530 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina a Zlínského kraje.

 

V rámci Fakultní nemocnice Brno se na práci KCC podílejí především tato pracoviště:

 • Neurologická klinika (NK)
 • Neurochirurgická klinika (NChK)
 • Chirurgická klinika (ChK)
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (KARIM)
  a Oddělení urgentního příjmu (OUP)
 • Rehabilitační oddělení (RhO)
 • Radiologická klinika (RDK)

 

Cévní mozkové příhody jsou jedním z celospolečensky nejvýznamnějších zdravotních problémů: jsou třetí nejčastější příčinou smrti a daleko nejčastější příčinou invalidity a nesoběstačnosti v dospělém věku.

Za rok 2013 bylo ve FN Brno akutně hospitalizováno 860 pacientů s cévním onemocněním mozku, z toho asi 85-90% na Neurologické klinice, ostatní pak na NChK.

Po rekonstrukci disponuje Neurologická klinika FN Brno:

 • 5 lůžek JIP
 • 8 lůžek iktové jednotky
 • 9 monitorovaných lůžek

Celkem tedy 22 monitorovaných lůžek.

 

Přibližně 85% nemocných je hospitalizováno na intenzívních lůžkách - prakticky všichni, kteří přicházejí v prvních 24 hodinách

Pacienti s cévním onemocněním mozku tvoří 34% přijatých pacientů na Neurologickou kliniku FN Brno, ale obsazují téměř polovinu (47%) lůžkové kapacity, což je dáno podstatně delší ošetřovací dobou těchto nemocných (průměrná ošetřovací doba nemocného s cévní příhodou je téměř o 1/3 delší než u ostatních nemocných).

 • Počet pacientů, kterým je podána intravenózní trombolýza, se ustálil kolem 20%, přičemž do 60 minut je od přijetí do nemocnice je to kolem 77% nemocných, tento ukazatel (rychlost=účinnost) se stále zlepšuje (za poslední rok o 6 procentních bodů).

 

 • Během roku provedeme ve spolupráci s radiologickou klinikou asi 20 endovaskulárních zákroků, tj. uvolnění ucpané cévy pomocí speciálního instrumentária zavedeného do pacientovy mozkové tepny.
 • Neurochirurgové a intervenční radiologové provedli u nemocných s cévním onemocněním mozku v roce 2013 60 zákroků na mozku a mozkových tepnách.
 • V rámci tzv. sekundární prevence bylo provedeno 96 operací zúžených přívodných mozkových tepen.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji