Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ve FN Brno platí kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Objednání pacientů

Centrální objednávání

  • Elektronické objednání pacienta ZDE >>>>
  • Pacient je objednáván k neakutnímu vyšetření pouze na základě žádanky, která musí být doručena na centrální objednávání – řídící trakt Radiologické kliniky – II.nadzemní patro výškové budovy FN Brno.
  • Po převzetí žádanky je tato zkontrolována stran základních údajů o pacientovi a odesílajícím pracovišti, pokud tyto chybí nebo jsou nedostatečné, tak je žádanka odeslána zpět na dopracování, což je evidováno v knize odmítnutých požadavků.
  • Termíny  vyšetření jsou přidělovány podle toho, zda je pacient hospitalizovaný, či přichází ambulantně.
  • O termínu svého vyšetření je ambulantní pacient informován písemně.
  • O termínu hospitalizovaného pacienta je informován lékař, který žádanku vystavil, a to písemně interní poštou na příslušný sekretariát pracoviště.
  • Informace o termínu je odeslána do 11:00 následujícího pracovního dne po dodání žádanky.
  • Indikaci k vyšetření na RDK posuzuje přednosta, jeho zástupce nebo jimi pověřený lékař. V případě souhlasu toto stvrdí svým podpisem na žádance, v případě nesouhlasu zhotoví konzultaci v RIS. Nejdéle následující den pro přidělení termínu je žádanka vrácena do evidence příslušného pracoviště, kde je založena podle dne vyšetření.
Ke stažení
Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 532 23 3548
MR, PET/MR 532 23 2879
Skiagrafie (RTG) 532 23 3797
Ultrazvuk 532 23 3597
Angiografie, intervence 532 23 2870
Skiaskopie 532 23 2870
Denzitometrie 532 23 2481
Mammografie 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 532 23 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji