Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ve FN Brno platí kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Vzdělávání

Pregraduální výuka

  • bakalářské studium Ošetřovatelství, obor všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě, výuka předmětu Klinická propedeutika, předmětu Ošetřovatelství v interních oborech a předmětu Ošetřovatelství v geriatrii
  • bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví, obor Porodní asistence, Zdravotní laborant a Radiologický asistent, výuka předmětu Klinická propedeutika a Ošetřovatelství v interních oborech v prezenční i kombinované formě studia
  • bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář, výuka předmětu Neodkladná péče v interních oborech
  • magisterské studium všeobecného lékařství: 4týdenní předpromoční stáž (2 týdny v ordinaci praktického lékaře, 1 týden v ordinaci lékaře pro děti s dorost, 1 týden na oddělení geriatrie či oddělení následné péče, 1x týdně semináře zabývající se nejfrekventovanějšími problémy praktické a geriatrické medicíny pro česky i anglicky mluvící studenty
  • navazující magisterské studium lékařských věd, obor Nutriční specialista, výuka předmětu Geriatrie a předmětu Rodinné lékařství

 

Vyuka_M_120.jpgPostgraduální výuka

Doktorandské studium prezenční i distanční pro lékaře zaměřené na problematiku klinické gerontologie.

Postgraduální studium pro lékaře v rámci akreditace pro obory interna a geriatrie.


Pro střední zdravotnické pracovníky

  • Výuka geriatrie a vnitřního lékařství pro studentky PSS v rámci katedry zdravotních sester (vč. oboru geriatrie) NCONZO Brno a praktické výuky studentů fyzioterapie SZŠ Brno.

 

Pedagogické publikace za posledních 5 let

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji