Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika infekčních chorob

Publikační činnost v letech 2015 - 2018

Aa) práce in extenso v časopisech excerpovaných v mezinárodních databázích

1. Pýchová M, Husa P, Fašaneková L, Pařízková R, Freibergerová M, Slezák M. Klíšťová encefalitida  - choroba s variabilní závažností. Interní Med 2017;19(2):85-87.

2. Fašaneková L., Mihalčin M, Pýchová M, Husa P. Herpetické infekce centrálního nervového systému. Intern Med 2017;19(4).204-208.

3. Husa P, Husová L. První zkušenosti s fixní kombinací elbasvir/grazoprevir v reálné praxi v České republice. Klin mikrobiol inf lek 2017;23(4):137-141.

4. Džupová O, Helcl M, Kračmarová R, Krbková L, Pařízková R, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy. Klin mikrobiol inf lék, 2017; 23(2): 76-84. ISSN=1211-264X.


Ab) práce v časopisech s impaktovaným faktorem

1. Husová L, Kocmanová I, Žampachová V, Pařízková R, Šuškevič I, Mejzlík V, Kuman M, Štěpánková S, Němec P, Husa, P. Cladiphora bantiana in a liver transplant recipient. Surgical Infection 2015;16 (2):211-212. ISSN=1096-2964. IF=1,721.

2. Mihalčin M, Polák P, Husa P. Hepatitida E – přehled současných poznatků. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2015;64(2):72-78. ISSN=1210-7913. IF=0,361.

3. Polák P, Husa P, Bohatá Š. Osteomyelitida baze lební mylně léčená jako neuroborrelióza – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 576-579.. ISSN=1210-7859. IF=0,279

4. Polák P, Vrba M, Bortlíček Z, Juránková J, Freibergerová M, Husa P, Kamelander J, Dastych M. Kampylobakteriózy na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013. Retrospektivní studie. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2015;64(3):153-159. ISSN=1210-7913. IF=0,361.

5. Polák P, Husa P, Nebeský T. 40-year old patient with strongly distended abdomen and diarrhea. Dtsch Med Wochenschr 2015;140(23):1731-U58.ISSN=0012-0472. IF=0,542.

6. Fung S, Kwan P, Fabri M,.Husa P, Gane E. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) vs. emtricitabine (FCT)/TDF in lamivudinu resistant hepatitis B: a 5-year reandomised study. J Hepatol 2017;66(1):11-18. ISSN=0168-8278. IF=12,486.

7. Marty FM, Vidal-Puigserver J, Clark C, Gupta SK, Merino E, Garot D, Chapman MJ, Jacobs F, Rodriguez-Noriega E, Husa P, Shortino D, Watson HA, Yates PJ, Peppercorn A. Intravenous zanamivir or oral oseltamivir for hospitalised patints with infuenza: an international, randomised, double-blind, double-dummy, pha 3 trial. Lancet Respir Med 2017;5:135-146. ISSN=2213-2600. IF=19,287.

8. Leblebiocioglu H, Arends JE, Ozaras R, Corti G, Santos L, Boesecke C, Ustianowski A, Duberg AS, Ruta S, Salkic NN, Husa P, et al. Availability of hepatitis C diagnostics and therapeutics in European and Eurasia countries. Antiviral Research 2018;150:9-14. ISSN= 0166=3542. Doi:10.1016/j.antiviral.2017.12,001. IF=4,271.

9. Polaris Observatory Collaborators (včetně Husa P.). Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018:3:383-403. Doi: 10.1016/S2468-1253(18)30056-6. IF=?

10. Erdem H, Cag Y, Ozturk-Engin D et al (včetně Baštáková L). Results of a multinational study suggests rapid diagnosis and early onset of antiviral treatment in herpetic meningoencephalitis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2015; 59(6):3084-3089. IF=4,451.

11. Cag Y, Erdem H, Leib S et al. (včetně Baštáková L). Managing atypical and typical herpetic centra nervous systém infections: results of a multinational study. Clin Microbiol Infect 2016;22:568.e9-568.e17. IF=4,575.

12.Tosun S, Batirel A, Oluk AI et al (včetně Baštáková L). Tetanus in adults: results of the multicenter ID-IRI study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017;36:1455-1462. DOI 10.1007/s10096-017-2954-3. IF=2,727.

13. Erdem H, Inan A, Guven E et al (včetně Baštáková L). The burden and epidemiology of community-acquired central nervous systém infections: a multinational study.Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017;36:1595-161.1 DOI 10.1007/s10096-017-2973-0. IF=2,727.

14. Oravcová V, Mihalčin M, Pospíšilová L, et al. Vancomycin-resistant enterococci with vanA gene in treated municipal wastewater and their association with human hospital strains. Science of the Total Environment, Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 601, 31 December 2017, s. 633-643. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.07.121.IF= 4,900

 

Ac) monografie

1a) Husa P. Virová hepatitida A.
In: Hůlek P, Urbánek P a kolektiv. Hepatologie 3. vydání 2018. Praha, Grada Publishing, a.s. 2018, s. 257-260. ISBN=978-80-271-0394-2.

1b) Husa P, Urbánek P. Virová hepatitida B.
In: Hůlek P, Urbánek P a kolektiv. Hepatologie 3. vydání 2018. Praha, Grada Publishing, a.s. 2018, s. 260-265. ISBN=978-80-271-0394-2.

1c) Urbánek P, Husa P. Virová hepatitida C.
In: Hůlek P, Urbánek P a kolektiv. Hepatologie 3. vydání 2018. Praha, Grada Publishing, a.s. 2018, s. 265-275. ISBN=978-80-271-0394-2.

1d) Husa P, Šperl J. Virová hepatitida D.
In: Hůlek P, Urbánek P a kolektiv. Hepatologie 3. vydání 2018. Praha, Grada Publishing, a.s. 2018, s. 275-278. ISBN=978-80-271-0394-2.

1e) Husa P, Urbánek P. Virová hepatitida E.
In: Hůlek P, Urbánek P a kolektiv. Hepatologie 3. vydání 2018. Praha, Grada Publishing, a.s. 2018, s. 278-281. ISBN=978-80-271-0394-2.

 

Ad) přehledové práce

1. Husa P. Novinky v léčbě hepatitidy C. Interní Med 2015;17(1):26-27.

2. Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P,. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C. Gastroent Hepatol 2015;69(5):455-471.

3. Husa P. Ledipasvir/sofosbuvir – rychlý vývoj poznatků vede ke zkrácení léčby u cirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C. Gastroent Hepatol 2015;69(5):473-476.

4. Husa P. Nová evropská doporučení pro léčbu hepatitidy C. Remedia 2015; 25: 269-272.

5. Husa P. Virová hepatitida. Acta medicinae 2015;4(8):85-87. ISSN=1805-398X.

6. Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P,. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C. Klin mikrobiol inf lek 2015;21(3):83-98.

7. Husa P. Možnosti bezinterferonové léčby hepatitidy C. Vnitř Lék 2015;61 (11, Suppl. 4): 4S24-4S29.

8. Fraňková S, Urbánek P, Šperl J, Husa P, Rychlík I, Dusilová Sulková S, Tesař V, Viklický O.  Diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Aktuality v nefrologii 2016;22:63-65.

9. Husa P. Extrahepatální manifestace infekce HCV. Vnitř Lék 2016;62 (Suppl. 2):18-22.

10. Snopková S, Havlíčková K, Husa P. Tenofovir alafenamide fumarát – nová generace tenofoviru. Klin mikrobiol inf lek 2016;22(3):111-117.

11. Polák P, Husa P, Smejkal P, Kamelander J, Chlupová G, Penka M. Je nutno revakcinovat proti viru hepatitidy B při poklesu titru anti-HBs protilátek pod 10 IU/l? Klin mikrobiol inf lek 2015;21(3):125-130.

12. Husa P, Husa P ml. Bezinterferonová léčba hepatitidy C. Interni Med 2016;18(5):226-230.

13. Husa P, Husa P ml. Bezinterferonová léčba hepatitidy C – současnost a blízká budoucnost. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie 2016;2(4):267-272.

14. Husa P., Husa P ml. Diabetes mellitus a hepatitida C. Forum Diab 2016;5(3(:134-136. ISSN 1805-3807.

15. Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P,. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C. Gastroent Hepatol 2017;71(2):117-136.

16. Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P,. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C. Klin mikrobiol inf lek 2017;23(1):22-40.

17. Husa P. Fixní kombinace elbasvir a grazoprevir. Remedia 2017;27(3):237-242. ISSN=0862-8947.

18. Husa P. Historie a současnost léčby hepatitid B a C. Vnitř Lék 2017;63(7-8):465-470. ISSN=0042-773X.

19. Husa P jr., Husa P. Virová hepatitida A – možný diferenciálně diagnostický a terapeutický problém. Vnitř Lék 2017;63(7-8):498-501. ISSN=0042-773X.

20. Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Gastroent Hepatol 2017;71(5):419-437.

21. Husa P. Extrahepatální manifestace infekce HCV. Acta medicinae 2017;6(9):87-90. ISSN=1805-398X.

22. Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017. Klin mikrobiol inf lek 2017;23(4):148-164.

23. Husa P. Role praktického lékaře cv péči o pacienty s chronickou hepatitidou C. Current Media 2018;1:307-313. ISSN=2533-6878.

24. Husa P. Současná léčba hepatitidy C. Aktuální medicína 2018;1(2):2018: 5-7. ISSN=2570-7418.

25. Husa P. Chronická hepatitida B. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie 2015; 1(3): 180-184.

26. Husa P. Nová přímá antivirotika zlepšují možnosti léčby virové hepatitidy C. Medical Tribune 2015; XI(22):A6-A7.

27. Polák P, Husa P, Povolná K, Svačinka R, Svobodová Z. Aktivně jedovaté ryby – specifické riziko tropů a subtropů. Ockov Cest Med 2016;7(1): 41-44. ISSN%1804-493X.

28. Husa P. Nová léčba hepatitidy C. ZN plus 2017;66(25-26):11-12. ISSN=2533-3968.

29. Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, JilichD, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Klin Mikrobiol Inf Lék 2016;22(1):20-38.

30. Snopková S. Infekce HIV jako nové onemocnění vnitřního lékařství. Vnitř Lék 2017;63(7-8):502-506. ISSN=0042-773X.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:

Objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, cesty do zahraničí): telefon: 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:00 až 15:00 hod.)

Pacienti s neodkladným problémem, odeslaní na KICH, jsou vyšetřeni v příjmové ambulanci bez objednání: telefon: 532 232 269.

AIDS centrum: 532 233 879 / 2017

Ambulantní doba:

příjmová ambulance: 24 hodin denně (15:30 – 7:00 hod. vyšetření lékařem sloužícím na oddělení)
specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.
ambulance cestovní medicíny: pondělí 7:30 – 12:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji