Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ve FN Brno platí kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Naše klinika

Klinika infekčních chorob (dále jen KICH) zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné (nad 18 let věku) s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob ze spádové oblasti Brno-město, Brno-venkov, okresů Blansko, Vyškov, části okresů Břeclav a Žďár nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že KICH je jediná svého druhu na jižní Moravě, zabezpečuje konziliární službu a péči o všechna těžká onemocnění přenosnými chorobami z celého jihomoravského regionu, a to buď ambulantně v příjmových nebo odborných ambulancích nebo za hospitalizace na lůžkové části kliniky a jednotce intenzivní péče. KICH dále zabezpečuje izolaci nemocných s přenosnými chorobami nebo s podezřením na ně a diferenciální diagnostiku při podezření na přenosnou chorobu. KICH je zařízením pro izolaci dospělých nemocných s karanténními chorobami a osob podezřelých z nákazy těmito nemocemi: cholera, žlutá zimnice a pravé neštovice. Preventivní opatření před nákazou infekčními nemocemi před výjezdem do ohrožených oblastí světa zabezpečuje KICH v ambulanci cestovní medicíny. Dále KICH zajišťuje péči o nemocné s parazitárními a tropickými nemocemi, péči o HIV pozitivní a nemocné s AIDS. Klinika má statut AIDS centra a v této oblasti též pečuje o děti a rodičky. KICH také zabezpečuje preventivní očkování proti vzteklině a péči o alergické nemocné v případě jiného druhu očkování, resp. péči o nemocné s postvakcinačními komplikacemi. Na JIP KICH jsou hospitalizováni pacienti se selhávajícími vitálními funkcemi nebo s již definovaným selháním jedné či více vitálních funkcí, u kterých je vysloveno podezření na infekční onemocnění.

 

Struktura kliniky

 • Lůžková část - od 1. února 2005 je součástí KICH i Oddělení D Kliniky interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství (KIGOPL). V rámci Oddělení 2 pro něj bylo vyčleněno 15 lůžek.
 • Ambulantní část

 

Lůžková část

 • Oddělení 1: zaměření na neuroinfekce, Lymeskou boreliózu, kapénkové infekce a antropozoonózy. Počet lůžek 30
 • Oddělení 2: zaměření na virové hepatitidy. Počet lůžek 33 (18 lůžek KICH, 15 lůžek KIGOPL - D)
 • Oddělení 5: zaměření na infekce GIT, parazitární a tropické nákazy. Počet lůžek 29
 • JIP: intenzivní péče. Počet lůžek 6, z toho 3 s možností arteficiální ventilace

 

Diagnózy u hospitalisovaných pacientů

Střevní infekce 42%, Lymeská borrelioza 13%, Erysipel 12%, Uroinfekce 10%, Hepatopathia 8%, Herpes zoster 7%, Inf. mononukleosa 4%, Neuroinfekce 3%, Sepse 1%

 

Ambulantní část

 • příjmová ambulance
 • specializované ambulance
 • hepatologická, pro neuroinfekce a Lymeskou boreliózu, pro tropické a parazitární nemoci, pro antropozoonózy, pro antirabické očkování, cestovní medicína, AIDS centrum

 

Pracovníci

 • Lékaři: 20, (včetně 5 školských pracovníků)
 • NLZP (SZP): 58
 • PZP: 13
 • THP: 2
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon A a B, patro: přízemí a 1. patro

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 232 265
e-mail:

• objednávání na vyšetření v neakutních případech (konzultace sérologických nálezů, dlouhodobé potíže, cesty do zahraničí): telefon: 532 232 267 (telefonické objednávky pouze v době 13:00 až 15:00 hod.)
• pacienti s neodkladným problémem, odeslaní na KICH, jsou vyšetřeni v příjmové ambulanci bez objednání: telefon: 532 232 269
• AIDS centrum: 532 233 879 / 2017

Ambulantní doba:

příjmová ambulance: 24 hodin denně (15:30 – 7,00 hod. vyšetření lékařem sloužícím na oddělení)
specializované ambulance: 7,45 – 14,00 hod.
ambulance cestovní medicíny: pondělí 7,30 – 12,00- 7:00 hod. vyšetření lékařem sloužícím na oddělení)
specializované ambulance: 7:45 – 14:00 hod.
ambulance cestovní medicíny: pondělí 7:30 – 12:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji