Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákroky a vyšetření

 • Ablace radiofrekvenční a kryo-ablace arytmií
 • Echokardiografické vyšetření
 • Echokardiografie jícnová
 • Echokardiografie zátěžová
 • EKG
 • EKG zátěžové - ergometrie
 • Elektrická kardioverze
 • Holterovské monitorování
 • HUT test - test na nakloněné rovině
 • Implantace kardiostimulátoru / kardioverteru-defibrilátoru
 • Angiografie srdce a selektivní koronarografie (SKG)
 • Angioplastika koronárních cév a implantace stentu
 • Spiroergometrie
 • Srdeční resynchronizační léčba
 • Tlakový holter
 • Uzávěr defektu síňového septa
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji