Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Významné mezinárodní multicentrické klinické studie

V současné době probíhají na Interní kardiologické klinice tyto multicentrické studie:

 • AMGEN 118, EXTENZE – u nemocných s ICHS a dyslipidemií
 • AMGEN 20120153 – IVUS
 • COMPASS – rivaroxaban u nemocných s ICHS a ICHDKK
 • COOL-AMI - terapeutická hypotermie u pacientů po AIM
 • DALCOR - účinek dalcotropibu na kardiovaskulární riziko u geneticky vymezené populace s prodělaným akutním koronárním syndromem
 • DECLARE – dapagliflozin u nemocných s ICHS a diabetes mellitus
 • GARFIELD – registr pacientů s nově vznikou fibrilací síní (dlouhodobé sledování)
 • GLORIA – registr pacientů s nově vzniklou fibrilací síní
 • ODYSSEY – SAR236553/REGN727 po akutním koronárním syndromu
 • MARINER – hodnocení rizikových pacientů užívajícíh Rivaroxaban versus placebo při snižování rizika žilního tromboembolizmu po propuštění z nemocnice
 • MASTER-DAPT - duální antiagregace u PCI s vysokým rizikem krvácení
 • THEMIS – hodnocení vlivu Ticagrelolu podávaného dvakrát denně na výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
 • TRANSITION - sacubitri, valsartan, po akutním srdečním selhání
 • RECOVERY – registr pacientů s hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií
 • STAND-UP - vasodilatační léčba u akutního srdečního selhání
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji