Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lůžková část IKK

13. patro hlavní výškové budovy FN Brno

 

Oddělení A – tel. 532 232 458

vedoucí lékař:      Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Oddělení B – tel. 532 232 461

Vedoucí lékař:        MUDr. Pavel Trčka

Jednotka intenzivní péče – tel. 532 232 606

Vedoucí lékař:       Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Intermediární péče  - tel. 532 232 459

vedoucí lékař:       As. MUDr.  Jitka Vlašínová, Ph.D.

Koronární jednotka – tel. 532 232 651

vedoucí lékař:       Doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

 

Oddělení „A“ disponuje v současné době 24 lůžky, oddělení „B“ 28 lůžky, z toho jedním nadstandardním pokojem s vysokou úrovní hotelových služeb, jednotka intermediální péče 12 lůžky. Na oddělení „A“ a „B“ jsou přijímáni pacienti indikovaní k elektivním invazivním zásahům a na tato oddělení jsou překládáni již stabilizovaní pacienti z koronární jednotky a jednotky intenzivní péče, event. nemocní s dalšími  neakutními srdečními chorobami.
Dále jsou na tato oddělení překládáni pacienti ze stacionáře po provedeném výkonu a nutnosti dohledu nad stabilizací jejich zdravotního stavu.

 

Nadstandardní pokoj IKK

 

Počet lůžek na klinice (celkem) 76
Celkový počet hospitalizovaných pacientů  v roce 2006 4 467
Průměrná ošetřovací doba za rok 2006 5,15 dne

                  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji