Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lůžková část IKK

13. patro hlavní výškové budovy FN Brno

 

Oddělení A – tel. 532 232 458

vedoucí lékař:        MUDr. Irena Andršová, Ph.D.

Oddělení B – tel. 532 232 461

Vedoucí lékař:        MUDr. Pavel Trčka

Jednotka intenzivní péče – tel. 532 232 606

Vedoucí lékař:       MUDr. Martin Radvan, Ph.D.

Arytmologická JIP  - tel. 532 232 459

vedoucí lékař:       MUDr. Petra Vysočanová

Koronární jednotka – tel. 532 232 651

vedoucí lékař:       prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

 

Oddělení „A“ disponuje v současné době 24 lůžky, oddělení „B“ 26 lůžky, z toho dvěma nadstandardními pokoji s vysokou úrovní hotelových služeb, arytmologická jednotka intenzivní péče 12 lůžky. Na oddělení „A“ a „B“ jsou přijímáni akutní kardiologičtí a interní pacienti, a také pacienti indikovaní k elektivním invazivním výkonům. Na tato oddělení jsou překládáni již stabilizovaní pacienti z koronární jednotky a jednotky intenzivní péče.
Dále jsou na tato oddělení překládáni pacienti ze stacionáře po provedeném výkonu a nutnosti dohledu nad stabilizací jejich zdravotního stavu.

 

Nadstandardní pokoj IKK

 

Počet lůžek na klinice (celkem)74
Celkový počet hospitalizovaných pacientů  v roce 20194 381
Průměrná ošetřovací doba za rok 20194,0 dne

                  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji