Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

KardioDen

V neděli 22. září 2019 proběhne na Interní kardiologické klinice FN Brno již 5. ročník KardioDne IKK FN Brno a LF MU. Tato akce navazuje na již proběhlé ročníky a je koncipována jako den otevřených dveří pro širokou veřejnost. KardioDen IKK byl rovněž zařazen do programu Brněnských dnů pro zdraví.  

Účastníky provádíme po vybraných prostorách naší kliniky (Koronární jednotka, sálky Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie, Arytmologické sálky, ECHO pracoviště, lůžkové oddělení), průvodci jsou naši lékaři a sestry. Na jednotlivých pracovištích je vysvětlena podstata nejčastějších výkonů, které provádíme pacientům s onemocněním srdce.  Dále účastníkům nabízíme základní preventivní vyšetření, v prostorách kinosálu FN natáčíme EKG, měříme hladinu krevního cukru a cholesterolu, krevní tlak. Výsledky jsou pak konzultovány opět našimi lékaři. Nesmírně důležitou součástí je samozřejmě také prevence a edukace – účastníci mají možnost dozvědět se od specialistů o odvykání kouření, správné výživě a adekvátním pohybu. Součástí programu KardioDne je tradičně i nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Každého ročníku se doposud zúčastnilo asi 200 zájemců, velký dík patří organizátorům a celému kolektivu lékařů a sester IKK, kteří se o účastníky v průběhu celé akce starají.

 

     Prim. MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji