Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Členství ve výborech odborných společností, odborných komisích a redakčních radách

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, Csc, FESC
proděkan LF MU pro postgraduální studium
předseda oborové komise 01 Vědecké rady IGA MZ pro kardiovaskulární choroby
místopředseda akreditační komise kardiologie
člen poradního sboru Ministra zdravotnictví pro vyuku v ICRC
místopředseda oborové rady Vnitřní lékařství LF MU
vědecký sekretář výboru České společnosti pro hypertenzi
člen výboru České internistické společnosti
člen výboru PS Farmakoterapie
člen výboru PS Preventivní kardiologie
člen redakční rady časopisů: Cor et Vasa, Vnitřní Lékařství, Kardiologická revue, Cardiology, Interní medicína pro praxi, Causa Subita, Dobrá klinická praxe.

MUDr. T. Brychta
člen výboru PS Akutní kardiologie

MUDr. P. Kala, Ph.D.
Předseda  PS Intervenční kardiologie
člen redakční rady časopisu: Intervenční a akutní kardiologie

Doc. MUDr. M. Kozák, Ph.D.
člen výboru PS Arytmie a trvalá kardiostimulace

Doc. MUDr. L. Křivan, Ph.D.
člen výboru PS  Arytmie a trvalá kardiostimulace

As. MUDr. J. Vlašínová, Ph.D.
členka výboru PS  Arytmie a trvalá kardiostimulace   

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji