Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Semináře

Centrum molekulární biologie a genové terapie

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

 

Plán seminářů na rok 2018

Přednášející

Datum

Název

Mgr. et Bc. Anna Ďuriníková

12. 2. 2018

NRAS mutace u pacientů s AML

Mgr. Jana Zídková, Ph.D.

26. 2. 2018

Distální artrogrypózy – molekulární příčiny a genetická diagnostika

Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

12. 3. 2018

Diagnostika skeletálních dysplazií pomocí NGS

Mgr. et Mgr. Michaela Špunarová

26. 3. 1018

Genetické aberace a progrese CLL po 1. linii chemoimunoterapie

Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D.

9. 4. 2018

Nové metodické možnosti v diagnostice infekčních komplikací

Mgr. Marek Borský

23. 4. 2018

Vyplavení B lymfocytů z uzlin do periferie po podání rituximabu pacientům s CLL

Mgr. Anna Brzobohatá

14. 5. 2018

Vyšetření FISH u mnohočetného myelomu

Mgr. Jana Kotašková, Ph.D.

28. 5. 2018

Prognostický význam mutací v genech TP53SF3B1 u myelodysplastického syndromu

PharmDr. Martin Čulen, Ph.D

11. 6. 2018

Klonalita nejčastějších mutací u AML

Mgr. Jan Langer

25. 6. 2018

Úskalí v PCR diagnostice mykotických infekcí

Semináře se konají v posluchárně Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK,

FN Brno – pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno

začátek ve 14.30 hodin     Jak se k nám dostanete >>>

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji