Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Semináře

Centrum molekulární biologie a genové terapie

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

 

Plán seminářů na rok 2017

 

Semináře se konají v posluchárně Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK,

FN Brno – pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno

začátek ve 14.30 hodin     Jak se k nám dostanete >>>

Přednášející

Datum

Název

Mgr. Lenka Staňková

CMBGT, IHOK, FN Brno

18. 9. 2017

Vyšetření přítomnosti populace buněk CD34+ pro účely transplantace krvetvorných buněk

prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

CMBGT, IHOK, FN Brno

2. 10. 2017

Analýza genetických změn CLL nemocných s vývojem resistence k léčbě inhibitorem BTK

Mgr. Monika Bajerová

CMBGT, IHOK, FN Brno

16. 10. 2017

Cílená terapie a prediktivní diagnostika solidních nádorů

Mgr. Dagmar Pantůčková

CMBGT, IHOK, FN Brno

30. 10. 2017

Diferenciace kmenů Staphylococcus aureus metodou Spa typizace

Mgr. Martina Burešová

CMBGT, IHOK, FN Brno

13. 11. 2017

Diagnostika epilepsií pomocí NGS

Mgr. Kamila Brázdilová

CMBGT, IHOK, FN Brno

27. 11. 2017

Oligoklonalita u chronické lymfocytární leukémie

Mgr. Eva Ondroušková, Ph.D.

CMBGT, IHOK, FN Brno

11. 12. 2017

Double minutes v hematoonkologii

Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. CMBGT, IHOK, FN Brno

8. 1. 2018

Zajímavé kazuistiky AML NGS

Mgr. Romana Borská

CMBGT, IHOK, FN Brno

22. 1. 2018

Incontinentia pigmenti: vzácná X-vázaná genodermatóza

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji