Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oportunní infekce - projekty

Doba řešení

Poskytovatel, název projektu

2014 - 2019

projekt TAČR TE02000058 - Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu

2014

projekt InGA LF MU MUNI/11/InGA13/2013 – Studium horizontálního přenosu multirezistentních bakterií rodu Klebsiella – vztah kolonizace a sepse u nemocných s hematologickou malignitou

2013

interní projekt (Start Up grant) FN Brno – Využití PCR metod pro monitorování průběhu mykotické infekce u zvířecího modelu invazivní mukormykózy

2012 - 2015

grantu IGA MZ ČR- NT13691-4/2012 – Rizikové faktory vzniku rezistence CMV vůči virostatikům u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

2011 - 2014

grant MPO ČR FR-TI2/254 – Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii

2009 - 2011

grant IGA MZ ČR - NS10441-3/2009: Monitorování plazmatických hladin vorikonazolu

2009 - 2011

grant IGA MZ ČR - NS10442-3/2009: Využití nekultivačních metod pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí způsobených vláknitými houbami z materiálu získaného bronchoalveolární laváží

2005 - 2007

grant IGA MZ ČR – Včasná diagnostika invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji