Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nádory prsu ve FN Brno

V rámci detašovaného pracoviště IHOK na Gynekologicko-porodnické klinice na Obilním trhu se podílíme na zajištění komplexní léčby pacientek s nádory prsu. Podáváme chemoterapii, hormonální léčbu i nejnovější molekulárně cílenou biologickou léčbu a imunoterapii. Standardně zajišťujeme vyšetření nových nejasných záchytů při screeningovém vyšetření i sledování rizikových nálezů na prsu. Taktéž poskytujeme genetické vyšetření u vybraných pacientek a u mladých žen ve fertilním věku nabízíme poradenství a zajištění ochrany plodnosti při léčbě nádorového onemocnění.

Kromě standardní léčby nabízíme rovněž léčbu v rámci klinických studií, pomocí kterých jsme schopni pacientkám zajistit přístup k nejnovějším léčebným postupům. Díky úzké spolupráci s regionálními onkology zajišťujeme dostupnost nejmodernějších diagnostických a léčebných postupů nejen pro pacientky z Brna, ale také v rámci jihomoravského regionu.

Léčba probíhá vždy v úzké součinnosti onkologů, gynekologů, radiologů, patologů a plastických chirurgů. U pacientek indikovaných k léčbě zářením (radioterapii) spolupracujeme s lékaři Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. V určených případech využíváme také spolupráci s klinickým genetikem a molekulárními patology. Samozřejmostí je dostupnost klinického psychologa i spolupráce s lékaři celé řady dalších odborností, kteří nám pomáhají řešit jak projevy nemoci samotné, tak i často nepříjemné následky náročné protinádorové léčby.

Systémová léčba probíhá jak na onkologické ambulanci na Obilním trhu, tak na onkologických ambulancích v Bohunicích.

 

Indikační komise pro tumory prsu ve FN Brno

Léčebný postup je u všech pacientek koordinován cestou Indikační komise pro nádory prsu (mamární komise), jejímž posláním je koordinovat činnost odborníků využívajících pro diagnostiku a léčbu patologických nálezů v prsu nejnovější poznatky moderní medicíny. Velký důraz je kladen na individuální přístup zohledňující nejen typ a rozsah nádorového onemocnění, ale také celkový stav, sociální zázemí a osobní preference každé pacientky.

Komise zasedá vždy 1x týdně ve čtvrtek od 12:30 v prostorách KRNM pracoviště mamografu na Obilním trhu 11, 602 00 Brno, budova C1.

 

Předseda komise

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., klinický onkolog

 

Kontakty

Onkologická ambulance:

Adresa: FN Brno, Gynekologicko - porodnická klinika, Obilní trh 11, 602 00 Brno, budova C1 (mezipatro)

Otevírací doba: po-pá od 7:00-15:00

Tel.: 53223 8280 – evidence

 

Ambulance onkologické prevence a onkogynekologie:

Adresa: FN Brno, Gynekologicko - porodnická klinika, Obilní trh 11, 602 00 Brno, budova C1

Otevírací doba: po-pá od 8:00-15:00

Tel.: 608 561 994 – evidence

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji