Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nádorová genomika - projekty

 název

číslo projektu

řešitel projektu za FN Brno

doba trvání projektu

Analýza gamma-delta T lymfocytů reaktivních na nádorové buňky u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií: nový přístup k buněčné terapii NV15-32935A prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 2015-2018
Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomocí sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie. NV15-30015A prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 2015-2018
Analýza Wnt/PCP jako nástroj pro lepší management chronické lymfocytární leukémie NV15-29793A prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. 2015-2018
Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu TAČR TE02000058 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. 2014-2019
Národní centrum medicínské genomiky LM2015091 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. 2016-2019
Regulace signalizační dráhy B-buněčného receptoru (BCR) prostřednictvím microRNA GA16-13334Y doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 2016-2018
Rezistence na léčbu monoklonárními protilátkami u B-CLL a B-lymfomů:příčiny vzniku a potencionální intervenční strategie NV15-33561A prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 2015-2018
Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie NV15-31834A  Mgr. Karla Plevová, Ph.D. 2015-2018
Vliv terapeutické inhibice BCR signalizace na genovou expresi u B buněčných malignit a její prognostický a prediktivní význam 16-29622A doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 2016-2019
Vyhledávání mutací predisponujících k familiárním hematologickým a onkologickým onemocněním 16-29447A Mgr. Kateřina Staňo Kozubík, Ph.D. 2016-2019

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji