Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nádorová cytogenetika - diagnostiky

Přehled používaných metod:

Kultivační metody – materiál

Kostní dřeň(KD): materiál je zpracováván přímo nebo po 24 hod kultivaci. V odůvodněných případech se přistupuje ke 48 hodinové kultivaci

Periferní krev(PK): u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií je možno kultivovat B lymfocyty periferní krve s přidáním specifických stimulačních agens

Tkáň solidních nádorů: materiál je kultivován ve speciálních mediích, metoda je využívána k detekci chromosomových změn v tkáni solidních nádorů dětí

 

Vyšetřovací barvící metody

Klasická cytogenetická metoda G – pruhování lidských chromosomů

Používá se jako základní vyšetřovací metoda, od které se odvíjí použití dalších detailnějších  molekulárně cytogenetických metod, protože umožní celkový přehled případných chromosomových změn v buňce.

Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)

– molekulárně cytogenetická metoda, která se provádí na mitozách i na jádrech buněk, slouží k detekci změn, na které jsou konstruovány sondy ( numerické změny, lokus specifické změny, delece, amplifikace, fuzní geny, atd). Metoda je založena na principu denaturace lidské DNA a hybridizace se specifickou DNA sondou. Pomocí metody FISH je možno sledovat odpověď na léčbu, tedy procentuelní zastoupení maligního klonu, pokud nalezneme tzv. tumorový marker, kterým je jakákoliv chromosomová změna klonálního charakteru.

Spektrální karyotypování (SKY)

– je molekulárně cytogenetická metoda založena na stejném principu jako FISH a je možno ji aplikovat jen na mitotických chromosomech. Poskytuje obraz barevného rozlišení jednotlivých chromosomových párů. Využívá se k detekci chromosomových přestaveb a marker chromosomů.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji