Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Lymfomová skupina

Lymfomová skupina Interní hematologické a onkologické kliniky je v činnosti od roku 1997. Jedná se několikačlenný tým lékařů a sester, který pečuje o pacienty s lymfomy. Na diagnostice a léčbě lymfomů se podílí všichni členové kliniky, úkolem Lymfomové skupiny je však tuto činnost koordinovat a řídit. Nedílnou součástí práce skupiny je také  systematické zaznamenávání, zpracování a průběžné vyhodnocování léčby všech našich pacientů. Dalším důležitým segmentem je provádění klinických studií, které pacientům umožňují přístup k novým nadějným lékům a vlastní vědecká a výzkumná činnost. Lymfomová skupina připravuje rovněž prezentace formou edukačních přednášek a seminářů v oblasti pregraduální i postgraduální výchovy lékařů i sester a publikuje výsledky vlastního výzkumu. V neposlední řadě je úkolem týmu provázet pacienty i v oblasti podpůrné a doplňkové péče. Snažíme se proto připravovat informační materiály a brožury, za tímto účelem také úzce spolupracujeme s psychologem, nutričním specialistou a fyzioterapeuty. Lékaři Lymfomové skupiny spolupracují také se sdružením LymfomHelp (odkaz).

 

Lymfomová skupina IHOK aktivně pracuje spolu s dalšími velkými pracovišti podobného typu v rámci KLS (Kooperativní lymfomová skupina-link). Jedním z hlavních cílů tohoto sdružení je shromažďovat a vyhodnocovat data o pacientech s lymfomy a také vytvářet oficiální standardy léčebné péče v souladu s aktuálním stavem vědění.

 

Kontakty

Vedoucí skupiny

Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (tel 53223 3514, 53223 3877)

 • indolentní lymfomy, molekulární biologie, podpůrná péče

Lékaři skupiny

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (tel 53223 3644, 53223 3553)

 • lymfomy trávicího traktu, nutriční poradenství

MUDr. Zdeněk Král, CSc. (tel 53223 3642, 53223 3643)

 • Hodgkinovy lymfomy

MUDr. Lenka Šmardová (tel 53223 3559, 53223 3513)

 • Hodgkinovy lymfomy, Burkittův lymfom, podpůrná péče

MUDr. David Šálek (tel 53223 3513, 53223 3515)

 • difúzní velkobuněčný lymfom, mantle cell lymfom

MUDr. Jozef Michalka (tel 53223 3513, 53223 3877, 53223 3515)

 • Hodgkinovy lymfomy

MUDr. Markéta Hadrabová (tel 53223 3513, 53223 3877, 53223 3515)

MUDr. Eva Mičulková (tel 53223 3573, 53223 3877, 53223 3515)

 

Sestry

 • Jana Charouzková
 • Šárka Kartašová
 • Lucie Křížová
 • Monika Marková
 • Iva Konvalinková

Datamanažerky/koordinátorky

 • Helena Hřebíčková (tel 53223 3552)
 • Emilie Nováková (tel 53223 3552)
 • Hana Cyprianová (tel 53223 3552)

 

Lymfomové ambulance

Pavilon X (DTC) FN Brno Bohunice, ambulance číslo 10 a 11.

Telefon: 53223 3877 (ambulance 10), 53223 3515 (ambulance 11)

Ordinační doba: Po-Pá 07:00 - 15:30

Odběry: 07:00 - 08:00

 

Seznam klinických studií, které lze nabídnout pacientům

1)    Folikulární lymfom

a.     CELLTRION 13-4: pro nově diagnostikované pacienty s tzv. malou masou nádoru. Léčba je antiC20 protilátka v monoterapii (rituximab vs. biosimilars), studie je zaslepená

b.     GO 29365: pro relabované pacienty. Léčba je rituximab s bendamustinem +/- polatuzumab vedotinem

c.     GILEAD GS-1580: pro relabované pacienty, rituximab refrakterní. Základem léčby je idelalisib, porovnání dvou dávkovacích schémat

d.     NHL 007: pro relabované pacienty. Léčby je rituximab +/-lenalidomid zaslepeně.

2)    DLBCL

a.     CAVALLI: nové DLBCL. Základem léčby je RCHOP +/- venetoclax

b.     ROBUST: nové DLBCL. Základem léčby je RCHOP+/-lenalidomid zaslepeně.

c.     SGN35-023: nové DLBCL (CD30+). Základem léčby je RCHOP+/-brentuximab vedotin

d.     SGN35-017: relabované DLBCL (CD30+). Základem léčby je R-bendamustin +/- brentuximab vedotin

 

Vlastní projetky lymfomové skupiny

 • Projekt sledování minimální zbytkové choroby u pacientů s folikulárním lymfomem
 • Projekt výzkumu genové exprese u pacientů s lymfomy
 • Projekt sledování minimální zbytkové choroby u pacientů s mantle cell lymfomem a léčba molekulárního relapsu
 • Projekt určení významu hladin vitaminu D u pacientů s lymfomem
 • Analýza nutričního stavu u pacientů s lymfomem léčených systémovou léčbou
 • Rekondiční program pro pacienty s lymfomem
 • Psychologický program pro pacienty s lymfomem
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji