Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Gynekologické malignity

V rámci detašovaného pracoviště Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno na Gynekologicko-porodnické klinice Obilní trh se podílíme na zajištění komplexní léčby pacientek s nádory vaječníků, vejcovodů, primárním peritoneálním karcinomem, nádory těla a hrdla děložního nebo nádory zevních rodidel. Podáváme chemoterapii, hormonální léčbu i nejnovější molekulárně cílenou biologickou léčbu a imunoterapii. Kromě standardní léčby nabízíme rovněž léčbu v rámci klinických studií nabízející pacientkám přístup k nejnovějším léčebným postupům, které nejsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění.

Díky úzké spolupráci s regionálními onkology zajišťujeme dostupnost nejmodernějších diagnostických a léčebných postupů nejen pro pacientky z Brna, ale také v rámci jihomoravského regionu.

Léčba probíhá vždy v úzké součinnosti onkologů, onkogynekologů, radiologů a patologů. U pacientek indikovaných k léčbě zářením (radioterapii) spolupracujeme s lékaři Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. V určených případech využíváme také spolupráci s klinickým genetikem a molekulárními patology. Samozřejmostí je úzká návaznost na klinického psychologa i spolupráce s lékaři celé řady dalších odborností, kteří nám pomáhají řešit jak projevy nemoci samotné, tak i případné následky náročné protinádorové léčby.

 

Indikační komise pro gynekologické malignity ve FN Brno

Léčebný postup je u všech pacientek diskutován v rámci Indikační onkogynekologické komise, jejímž posláním je koordinovat činnost odborníků využívajících pro diagnostiku a léčbu gynekologických nádorů nejnovější poznatky moderní medicíny. Velký důraz je kladen na individuální přístup zohledňující nejen typ a rozsah nádorového onemocnění, ale také celkový stav, sociální zázemí a osobní preference každé pacientky.

Komise zasedá vždy 1x týdně ve středu od 11:15 v prostorách onkologické ambulance IHOK, Obilní trh 11, 602 00 Brno, budova C1.

 

Předseda komise

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FN Brno

Zástupci předsedy:

Doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D., gynekolog, vedoucí Onkogynekologického centra FN Brno

MUDr. Markéta Bednaříková, klinický onkolog, vedoucí sekce pro gynekologické malignity Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno

 

Kontakty

Onkologická ambulance:

Adresa: FN Brno, Gynekologicko - porodnická klinika, Obilní trh 11, 602 00 Brno, budova C1 (mezipatro)

Otevírací doba: po-pá od 7:00-15:00

Tel.: 53223 8280 – evidence

 

Ambulance onkologické prevence a onkogynekologie:

Adresa: FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Obilní trh 11, 602 00 Brno, budova C1

Otevírací doba: po-pá od 8:00-15:00

Tel.: 608 561 994 – evidence

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji