Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Významné společnosti třebíčského regionu spolupracují v oblasti podpory bezplatného dárcovství krve

Ve čtvrtek 23. února 2023 podepsaly společnosti ALFA IN a.s., FRAENKISCHE CZ s.r.o., HUHTAMAKI Česká republika, a.s. a MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. memorandum o spolupráci, kterým deklarují svůj společný zájem podporovat bezplatné dárcovství krve a krevní plazmy a osvětu v této oblasti.

Účastníci memoranda budou společně koordinovat jednotlivé kroky v rámci zvolené a všemi stranami schválené kampaně s názvem „Červená dochází, potřebujeme vaši“ a zavazují se aktivně oslovovat stávající i potenciální dárce krve a krevní plazmy v okruhu svých spolupracovníků (celkově zaměstnávají téměř 2500 lidí) a občanů třebíčského regionu. Projekt bude realizován výhradně díky respektující spolupráci a finanční podpoře ze strany zapojených společností a odstartuje na začátku dubna letošního roku.

Noví i stávající dárci mohou, jako nejbližší, navštívit Odběrové středisko Třebíč, které je součástí Fakultní nemocnice Brno. Ta nabízí superspecializovanou péči a má proto značné nároky na spotřebu transfuzních přípravků. Nejvíce jich putuje směrem k pacientům medicínských oborů, které Fakultní nemocnice Brno zajišťuje jako jediné zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji i Kraji Vysočina. Například se jedná o hematoonkologické pacienty, onkologicky nemocné děti nebo pacienty s těžkými mnohočetnými poraněními. Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno je také největším krizovým transfuzním centrem v České republice, které má za úkol zajistit transfuze v případě mimořádné události v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Významnou měrou se FN Brno podílí také na zásobování krví řady nemocnic v regionu i pražské Fakultní nemocnice v Motole.

„Ráda bych poděkovala zástupcům a koordinátorům projektu z řad zainteresovaných firem, moc si vážím toho, že se dokážou v konkurenčním prostředí domluvit na společné myšlence podpory darování krve, kde není pro konkurenci místo. Jedná se bezpochyby o jedinečnou akci, která může být skvělým příkladem pro další společnosti. Máme radost, že se to podařilo právě na Třebíčsku a že podporou právě našeho odběrového střediska tato iniciativa přesáhne regionální význam“, řekla u příležitosti společného podpisu memoranda MUDr. Petra Vojáčková, vedoucí lékařka Odběrového střediska Třebíč.

Věříme, že tento krok přispěje nejen k další motivaci nových dárců, jejichž počty se v posledních letech zmenšují, ale i k vyvracení běžných mýtů, které mnohé od prvodarování odrazují. Zároveň nové dárce rádi přivítáme i na Transfuzním a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno.

 

Zdrojem informací je původní text tiskové zprávy: ZDE

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji