Menu
Česky English
532 23 1111

Slavnostní otevření Stravovacího provozu FN Brno 

Brno, 11.12.2023 Fakultní nemocnice Brno zahájila 22. února 2023 rekonstrukci Stravovacího provozu, která je první etapou zahájení výstavby nové budovy Gynekologicko-porodnické kliniky. K tomu se přidávají i další stavby jako je nová Nemocniční lékárna a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH).  

Pro potřeby výstavby GPK bylo nutno uvolnit část stávajícího objektu, kde se nachází Stravovací provoz. Po jeho zprovoznění v novém kabátě dojde následně k postupnému vyklizení provizorní kuchyně, zakonzervování stávajícího stavu, a nakonec i k následné demolici objektu. Tato zmiňovaná demolice již bude řešena samostatně, v předstihu, před přípravou a stavbou objektu GPK.  

Samotná rekonstrukce Stravovacího provozu byla koncipována s ohledem na zachování kuchyně do dvou stavebních etap. „V první etapě byla vybudována provizorní kuchyně, která obsahovala část nových a část stávajících prvků gastro-technologie. Do tří měsíců se provoz Stravovacího provozu přesunul do plně funkční, provizorní kuchyně. Ve druhé etapě došlo ke kompletní rekonstrukci konečné varny,“ popsal technický vedoucí projektu Stravovacího provozu, Ing. Milan Křemenák.   

Důvodem rekonstrukce nemocniční kuchyně je mimo jiné její havarijní stav a zastaralé vybavení, které je navíc z velké části nefunkční. Technologie pro přípravu stravy jsou zničené používáním a jednotlivé stroje na sebe nenavazují a netvoří tak kompaktní varné linky. Denně se zde připraví 4500 jídel, kolem 3000 je určeno pro zaměstnance nemocnice, kteří mohou vybírat z 6 druhů obědů, a 1500 pro pacienty, včetně dietních omezení, kterých je kolem třiceti. V budoucnu se počítá s navýšením jídel o 1000 denně pro potřeby CKTCH. 

Rekonstrukcí Stravovacího provozu vznikla moderní kuchyně, která vyrábí pokrmy s vysokou hygienickou bezpečností, dle předpisů ČR a EU a výrazně zvyšuje efektivitu při přípravě pokrmů. Významným přínosem je i snížení energetické náročnosti tohoto provozu, kdy instalaci nových, úspornějších technologií dojde ke snížení spotřeby energií minimálně o 30% oproti předchozímu stavu. Fakultní nemocnici Brno se tak podařilo významně snížit provozní náklady a dodatečně i získat dotační prostředky od Státního fondu životního prostředí ve výši přesahující 56 milionů Kč.   

„Celkové náklady na rekonstrukci obsahují stavební část ve výši 71 milionů Kč a 93 milionů Kč pak činí investice do technologií. Akce je spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ve výši 16,5 milionů Kč, Evropské unie a vlastních zdrojů nemocnice.  

Navazujícím připravovaným projektem je i rekonstrukce zázemí jídelny a výdej jídla, kdy dojde ke zvýšení kapacity a zefektivnění tohoto provozu díky zavedení automatizovaných technologií. Tato akce je momentálně ve fázi příprav a realizace v příštích letech,“ dodává na závěr náměstek Investičního odboru FN Brno, Ing. Radoslav Basel, MBA.   

„Téměř devět měsíců jsme čekali na první dítě v rámci naší rodiny projektů, jež jsou spojeny se strategickou investicí výstavby nové budovy Gynekologicko-porodnické kliniky. A dočkali jsme se. Průběh realizace nebyl vůbec jednoduchý, především s ohledem na plné zatížení Stravovacího provozu a složitosti nejen stavby jako takové, ale především logistiky zajištění funkčnosti celého provozu. Díky obrovskému nasazení a vstřícnosti nejen zaměstnanců celého Stravovacího provozu, ale i zázemí zajištění stavby na straně mnoha útvarů FN Brno, stejně jako vstřícnosti dodavatele stavby a vybavení technologiemi, se nám podařilo splnit všechny klíčové parametry projektu, včetně termínu realizace. Ba co víc. Mnozí zaměstnanci a určitě i pacienti neměli možnost zaregistrovat opravdu mimořádné podmínky pro práci všech zaměstnanců "Stravováku". Všem patří opravdu velký dík,” shrnuje na závěr ředitel FN Brno, MUDr. Ivo Rovný, MBA. 

Dodavatelé:

Esox logoMava logo

BKB logo

Safety Pro logo

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji