Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Profesor Hep je pro obor gastroenterologie velkou ztrátou

Profesor MUDr. Aleš Hep oslavil letos 8. února 2022 životní jubileum, sedmdesátiny, které mohou být pro mnohé začátkem poklidného podzimu života, rekapitulací toho, co se povedlo a co by se ještě dalo zvládnout. Francouzský dramatik Moliér jednou řekl: ,,Smrt se neřídí našimi plány." Do života profesora vstoupila nemoc, se kterou dlouho bojoval, prohrál 31. července 2022, zemřel ve spánku a v domácím prostředí.   

Profesor MUDr. Aleš Hep, CSc se narodil 8. 2. 1952, po absolvování SVVŠ, neboli Střední všeobecně vzdělávací školy, dnes gymnázia v Brně pokračoval ve studiích na tehdejší Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která je dnes Masarykovou univerzitou. Promoval v roce 1976, poté nastoupil na interní oddělení Vojenské nemocnice v Brně. V letech 1977 až 1985 pracoval jako sekundární lékař na Interní klinice ve Fakultní nemocnici v Bohunicích, úspěšně složil atestaci z vnitřního lékařství v roce 1979 a v roce 1983 atestaci II. stupně v oboru vnitřního lékařství. Mezi lety 1985 a 1990 pracoval na II. Interní klinice ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, v roce 1988 úspěšně obhájil kandidaturu a po přestěhování části kliniky do FN Brno se stal asistentem III. Interní kliniky v Bohunicích, současně nazývané IGEK. V roce 1998 habilitoval a od roku 2001 byl jmenován profesorem. Na klinice v Bohunicích se věnoval gastroenterologii, zvláště oblasti funkčních chorob a refluxní chorobě jícnu. Vždy se zaměřoval na postgraduální vzdělávání, rád sdílel svoje znalosti na kongresech a odborných seminářích, stejně tak se účastnil výuky studentů na Lékařské fakultě v Brně. Od roku 2008 vedl Endoskopické centrum kliniky a od roku 2011 do 2017 byl přednostou IGEK. Řadu let pracoval jako člen výboru ČGS, Endoskopické sekce, dále členem předsednictva ČLK v Brně, byl ve vědeckých radách LF MU v Brně a Veterinární fakulty. V řadách svých kolegů našel i přátele, se kterými se stýkal i mimo pracoviště, byl kreativní a měl smysl pro humor. To potvrzuje i ochota zahrát si menší roli řidiče v epizodě seriálu Vetřelci a lovci (2010). Jeho koníčkem byla gastroenterolgie, měl rád historii a divadlo, v dobách studentských vystupoval v hromadných scénách v Janáčkově divadle.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji