Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty a jejich blízké

Ambulantní vyšetření

 • Ambulance příjmová

Naše pracoviště má dvě příjmové ambulance, z nichž jedna se věnuje vnitřním onemocněním obecně a druhá gastroenterologii (choroby trávicího traktu). Nachází se v přízemí budovy Diagnosticko-terapeutického centra (viz informace Kde nás najdete)

 • Odborné ambulance a poradny

Naše pracoviště má k dispozici následující odborné ambulance a poradny: alergologickou – diabetologickou – gastroenterologickou – endokrinologickou a nefrologickou. Podrobnosti o jejich umístění a provozní době (viz informace Kde nás najdete)

 • Vyšetření akutní a neakutní
  • Akutní vyšetření je vyšetření, ke kterému Vás nebo Vaše blízké odesílá praktický lékař, lékařská služba první pomoci, služba rychlé zdravotnické pomoci nebo jiný lékař po dohodě. Pokud se k vyšetření dostavíte na základě vlastního rozhodnutí, pak vyhodnocení zda se jedná o akutní stav a vyšetření je plně v kompetenci lékaře příslušné ambulance nebo poradny našeho pracoviště. Akutní vyšetření je přednostní a zdravotnický personál našeho pracoviště pro ně vytváří potřebný prostor v pořadí přítomných pacientů.
  • Neakutní vyšetření je vyšetření, které může být odloženo po dobu, kterou lékař příslušné ambulance nebo poradny vyhodnotí jako správnou. Je proto vhodné, aby Vás nebo Vaše blízké k neakutnímu vyšetření odesílající lékař předem objednal a vybavil potřebnou dokumentací. Významně tím šetří čas Váš i dalších pacientů.
 • Poplatky za vyšetření
  • Vyšetření lékařem v ambulanci v pracovní dny v době mezi 15.30-07.00hod. ………………………… … 90,- Kč
  • Vyšetření lékařem v ambulanci mimo pracovní dny po celých 24hod.  ………………………………………… 90,- Kč
  • Poplatky nehradíte: při odběrech krve nebo jiného biologického materiálu (moč, stolice atp.,) rentgenologických vyšetřeních, endoskopických vyšetřeních.
 • Kapacitní možnosti a informace praktickým lékařů

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souhlase s kriterii schválenými zdravotními pojišťovnami jsou stanoveny časové limity na vyšetření.Dodržení těchto časů na jednotlivá vyšetření je v zájmu pacientů, neboť zaručuje jejich kvalitu.

 • Základní informace systému objednávání, přeobjednání a rušení objednání

Objednání pacientů k vyšetřením, zákrokům a hospitalizaci provádí sesterský personál na základě instrukcí lékaře. Objednané termíny můžete obdržet:

 • přímo při návštěvě ambulance nebo propuštění z lůžkové části kliniky. Pak budou zapsány ve Vaší dokumentaci.
 • některé termíny nelze zajistit obratem. V takovém případě budete informováni, kdy a na kterém kontaktním tel.čísle potřebné údaje zjistíte.
 • termíny některých rentgenových vyšetření přiděluje příslušné pracoviště na základě vystavené žádanky a informuje o nich pacienta písemně.

U plánovaných vyšetření je nutné provádět objednání 2-3 měsíce předem, neboť kapacitní možnosti jsou omezené. Termíny nejsou voleny náhodně, ale tak jak vyžaduje pacientův zdravotní stav.

 • Přeobjednání nebo rušení objednaných termínů provádějte jen v naléhavých případech !
 • Posuny mohou mít negativní vliv na postup diagnostiky a léčby vašeho onemocnění !

Přeobjednání nebo rušení objednaných termínů je nutné provádět podle pokynů, které jsou součástí každé zprávy, která vám byla vystavena. V případě nejasností kontaktujte příslušnou ambulanci nebo lůžkové odd., které vám termíny objednaly.

 • Pokud se bezdůvodně nedostavíte k objednaným termínům, zůstanou zbytečně blokovány, takže jiným spolupacientům neumožníte jich využít !
 • Telefonické a mailové konzultace

Lékař vám může výjimečně doporučit mailovou nebo telefonickou konzultaci.

 • Lékařem vyžádané telefonické a mailové konzultace budou součástí vaší písemné zprávy, kterou obdržíte včetně navržených časů a kontaktů pro konzultaci.
 • Lékařem nevyžádané telefonické konzultace je nezbytné provozně omezit na minimum, neboť narušují pracovní harmonogramy lékařů a jsou tedy na úkor jiných pacientů. Sesterský personál vás informuje o možnostech výjimečných nevyžádaných telefonických nebo mailových konzultací.
 • Lokalizace poraden – viz info kde nás najdete
 • Odběrová vyšetření

Odběry biologické materiálu (krevní testy, vzorky stolice, moči a další odběry) jsou prováděny v následujících časech:

 1. akutní obděry ihned nebo dle instrukcí lékaře
 2. neakutní odběry v jednotlivých ambulancích v následujících časech:
  • gastroenterologické poradny – pracovní dny 6.30-8.00hod.
  • příjmové ambulance – pracovní dny od 7.00hod.
  • alergologická ambulance – dr.Novotná
  • diabetologická ambulance – pracovní dny 7.00-8.00hod.
  • endokrinologická ambulance – pracovní dny 6.30-8.00hod.
  • nefrologická ambulance - dr.Řehořová
 3.  informace o podstatě odběrových vyšetření a přípravě k nim održíte od sesterského personálu

 

 • Endoskopická vyšetření

Endoskopická vyšetření ambulantních pacientů se provádějí na Endoskopickém centru, které se nachází v pavilonu Gynekologicko-porodnické kliniky v 5.nadzemním podlaží.

 1. Systém objednávání
  • Objednání se provádí na tel.čísle 5 3223 3810 v pracovní dny mezi 8.00-15.00 hod.
  • Na stejném čísle přeobjednání event.rušení objednaných vyšetření. Včasným zrušením objednaného termínu projevíte ohleduplnost k jiným pacientům, neboť jinak zůstane termín zbytečně zablokován.
  • Objednání k endoskopickým výkonům provádíme na základě doporučení lékařem: naší kliniky – jiného pracoviště Fakultní nemocnice Brno Bohunice – jiného zdravotnického zařízení – jiného soukromého lékaře
  • Objednání k endoskopickým výkonům nelze provádět bez doporučení lékařem.
  • Lékař, který vám doporučil endoskopické vyšetření, vám zajistí potřebné informace o důvodech vyšetření, informovaný souhlas s vyšetřením (je umístěn na našich webových stránkách) a přípravu, kterou dané vyšetření vyžaduje.
  • Výsledky vyšetření jsou postoupeny lékaři, který si je vyžádal. Jeho vyhodnocení a postup, který z něj vyplývá je tedy věcí odesílajícího lékaře. Endoskopické vyšetření nenahrazuje gastroenterologickou konzultaci !
 2. Prováděná endoskopická vyšetření – základní informace

Následující texty mají za úkol vás seznámit s podstatou vyšetření, které je vám navrhováno popř. objednáno.

 1. GASTROSKOPIE
 2. KOLOSKOPIE
 3. REKTOSKOPIE
 4. ENTEROSKOPIE
 5. ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)
 6. POLYPEKTOMIE
 7. PAPILOSFINKTEROTOMIE
 8. ERCP DRENÁŽ
 9. ERCP EXTRAKCE LITIÁZY (kamenů žlučových cest)
 10. MECHANICKÁ LITOTRYPSE (drcení kamenů žlučových cest)
 11. DRENÁŽNÍ VÝKONY
 12. PEG (perkutánní gastrostomie)
 13. ENDOSONOGRAFIE
 14. REKTÁLNÍ ENDOSONOGRAFIE
 15. JATERNÍ BIOPSIE

 

1. GASTROSKOPIE

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Gastroskopie je vyšetření horní části trávicího traktu – jícnu, žaludku a dvanáctníku – ohebnou hadičkou opatřenou kamerovým systémem. Přístroj umožňuje také odběr materiálu ze sliznice, zastavení akutního krvácení nebo menší chirurgické léčebné zákroky. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. V případě dohody či nezbytnosti je možné podání uklidňujicího přípravku injekcí do žíly. V těchto případech je však nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Odběry vzorků sliznice jsou prováděny malými klíšťkami a jsou nebolestivé stejně jako případné další malé operační zákroky, pouze prodlužují dobu vyšetření. Prostá gastroskopie netrvá průměrně déle než 10 minut. Vyšetřovací poloha je vleže na levém boku.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem, můžete se po něm najíst i napít. V případě, že Vám byl umrtven krk před vyšetřením, je vhodné s příjmem stravy vyčkat do odeznění účinku lokálního anestetika, tedy asi 30minut. V případě, že Vám byl podán injekcí do žíly zklidňujicí přípravek, nesmíte po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit si doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin. Se speciálními opatřeními po menších chirurgických výkonech budete zvlášť informován.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice

 

2. KOLOSKOPIE (KOLONOSKOPIE)

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Koloskopie je vyšetření dolní části trávicího traktu – konečníku, tlustého střeva event.přilehlé části 10-20cm přilehlé koncové části střeva tenkého, pokud je důvod a možnost jí dosáhnout. Vyšetření je prováděno ohebnou trubicí s kamerovým systémem. Přístroj umožňuje také odběr materiálu ze sliznice, zastavení akutního krvácení nebo menší chirurgické léčebné zákroky. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba na 5 dnů vynechat stravu obsahující zrnka, slupky a celozrnné pečivo. Z léků je pak nezbytné vysadit preparáty obsahující železo. Den před vyšetřením se pacient vyprazdňuje podle návodu, který je součástí přívalového letáku vyprazdňovacího přípravku. Ve zvláštních případech se pak řídí pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !

Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Pokud je koloskopie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař Vám tento postup předem objednal a vybavil Vás k němu předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Koloskopie patří mezi technicky náročná vyšetření, doba trvání a reakce pacient zavisí na individuálním tvaru tlustého střeva, předchozích úrazech nebo operacích na břiše i tělesné konstituci pacienta. Vyšetření může být provázeno bolestivou reakcí. Její příčinou je především složité vinutí střevních kliček a přítomnost vzduchu, který je nezbytné v průběhu vyšetření do střeva v různé míře vpravovat, aby byl zajištěn dostatečná přehlednost. Proto nabízíme před vyšetřením podání nitrožilní injekce ke zklidnění a snížení bolesti. Je však nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření s asistencí anesteziologa ve výraznějším útlumu pacienta. Základní koloskopie trvá průměrně 30-45minut. Delší trvání je spojené s odběry slizničních vzorků nebo malými operačními zákroky. Vyšetření zahajujeme podáním lokálního anestetika ve formě gelu ke znecitlivění konečníku vleže na levém boku s koleny přitaženými k břichu. Další základní vyšetřovací poloha je zádech s mírně pokrčenými koleny.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem, můžete se po něm najíst i napít. V případě, že Vám byl podán injekcí do žíly zklidňujicí přípravek, nesmíte po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit si doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin. V případě, že Vám bylo vyšetření provedeno za asistence anesteziologa, je nezbytný nejméně tříhodinový pobyt na denním stacionáři, kde pacient odpočívá pod dohledem odborného personálu než je schopen transportu domů s doprovodnou osobou. Se speciálními opatřeními po menších chirurgických výkonech budete zvlášť informován.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžný je pocit nadýmání a křečí – během vyšetření v žádném případě nezadržujte odchod plynů nebo i tekutého obsahu konečníkem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující gel v konečníku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny střevní, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého poškození střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem. Nejzkušenější světová pracoviště vyjadřují toto riziko na úrovni nejvýše 1x za dva tisíce vyšetření.

 

3.REKTOSKOPIE

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Rektoskopie je vyšetření dolní části trávicího traktu – konečníku do hloubky maximálně 25cm od jeho vyústění. Vyšetření je prováděno neohebnou trubicí s vnitřním osvětlením. Přístroj umožňuje také odběr materiálu ze sliznice.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba na 5 dnů vysadit preparáty obsahující železo. 30minut před vyšetřením si pacient aplikuje do konečníku nálev, který zajistí vyprázdnění potřebné části tlustého střeva. Tento postup může být změněn ve zvláštních případech pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !

Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Rektoskopie je krátkodobé vyšetření, obvykle netrvá déle než 5 minut. Delší trvání je spojené s odběry slizničních vzorků nebo malými operačními zákroky. Bolestivé může být pouze v případech, kdy je konečník postižen závažným onemocněním (akutním zánětem hemorhoidů, řitní trhlinou, zánětem, nádorem). Vyšetření zahajujeme podáním lokálního anestetika ve formě gelu ke znecitlivění konečníku. Vyšetřovací poloha je v kleku s prohnutím v bederní páteři. Při omezené pohyblivosti pacienta proto doporučujeme spíše sigmoideoskopii.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Po vyšetření nejsou nutná žádná speciální opatření, pokud o nich nebudete zvlášť informován zdravotnickým personálem.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžný je pocit nadýmání a křečí – během vyšetření v žádném případě nezadržujte odchod plynů nebo i tekutého obsahu konečníkem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující gel v konečníku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny střevní, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého poškození střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem. Nejzkušenější světová pracoviště vyjadřují toto riziko na úrovni nejvýše 1x za dva tisíce vyšetření.

 

4. ENTEROSKOPIE

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Enteroskopie je vyšetření tenkého střeva v maximální míře, jaké lze dosáhnout. Vyšetření je prováděno ohebnou trubicí s kamerovým systémem. Přístroj umožňuje také odběr materiálu ze sliznice, zastavení akutního krvácení nebo menší chirurgické léčebné zákroky. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba na 5 dnů vynechat stravu obsahující zrnka, slupky a celozrnné pečivo. Z léků je pak nezbytné vysadit preparáty obsahující železo. Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Pokud jsou potřebné speciální režimy přípravy, musíte o nich být informován předem lékařem objednávajícím Vaše vyšetření. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Pokud je koloskopie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař Vám tento postup předem objednal a vybavil Vás k němu předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Enteroskopie patří mezi technicky náročná vyšetření, doba trvání a reakce pacient zavisí na individuálním tvaru tenkého střeva, předchozích úrazech nebo operacích na břiše i tělesné konstituci pacienta. Před vyšetřením snížujeme dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva. Vyšetření může být provázeno bolestivou reakcí. Její příčinou je především složité vinutí střevních kliček a přítomnost vzduchu, který je nezbytné v průběhu vyšetření do střeva v různé míře vpravovat, aby byl zajištěn dostatečná přehlednost. Proto nabízíme před vyšetřením podání nitrožilní injekce ke zklidnění a snížení bolesti. Je však nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření s asistencí anesteziologa ve výraznějším útlumu pacienta. Enteroskopie trvá od 45minut až do 2hodin. Delší trvání je spojené s odběry slizničních vzorků, malými operačními zákroky a potřebou vyšetřit co největší část tenkého střeva. Odběry vzorků sliznice jsou prováděny malými klíšťkami a jsou nebolestivé stejně jako případné další malé operační zákroky, pouze prodlužují dobu vyšetření. Základní vyšetřovací poloha je vleže na levém boku.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem, můžete se po něm najíst i napít. V případě, že Vám byl podán injekcí do žíly zklidňujicí přípravek, nesmíte po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např. řídit auto. Je velmi vhodné zajistit si doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin. V případě, že Vám bylo vyšetření provedeno za asistence anesteziologa, je nezbytný nejméně tříhodinový pobyt na denním stacionáři, kde pacient odpočívá pod dohledem odborného personálu než je schopen transportu domů s doprovodnou osobou. Se speciálními opatřeními po menších chirurgických výkonech budete zvlášť informován.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžný je pocit nadýmání a křečí – během vyšetření v žádném případě nezadržujte odchod plynů nebo i tekutého obsahu konečníkem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující gel v konečníku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny střevní, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého poškození střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem. Nejzkušenější světová pracoviště vyjadřují toto riziko na úrovni nejvýše 1x za dva tisíce vyšetření.

 

5. ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)

PODSTATA VYŠETŘENÍ

ERCP je vyšetření horní části trávicího traktu – žlučových cest a vývodu slinivky břišní včetně jejich vyústění do dvanáctníku – ohebnou hadičkou opatřenou kamerovým systémem. Přístroj umožňuje také vstřiknutí kontrastní látky do žlučových cest a slinivkového vývodu s pořízením rentgenové obrazové dokumentace. Rovněž odběr materiálu ze sliznice, zastavení akutního krvácení nebo menší chirurgické léčebné zákroky. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. Dále je podán uklidňujicí přípravek injekcí do žíly. Proto je nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctník, kde lékař vyhledá vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jejich sondáž je technicky náročná, otvor obvykle nepřesahuje 2mm. Vstřiknutím kontrastní látky jsou vývodné cesty zobrazeny a je provedena rentgenová diagnostika a dokumentace. Odběry vzorků sliznice jsou prováděny malými klíšťkami a jsou nebolestivé stejně jako případné další malé operační zákroky, pouze prodlužují dobu vyšetření. Prostá ERCP netrvá průměrně déle než 20 minut. Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem, můžete se po něm napít po 6-ti hodinách za předpokladu, že Váš stav po zákroku do dovolí. Proto vyčkejte pokynů zdravotního personálu! Po dobu 6-ti hodin event.déle dostává většina pacientů nitrožilní infúze. Se speciálními opatřeními po menších chirurgických výkonech budete zvlášť informován.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnější je riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní.

 

6. POLYPEKTOMIE

PODSTATA OŠETŘENÍ

Polypektomie je ošetření, při kterém je odstraněn polyp – nádor, který vyčnívá do dutiny trávicí trubice. Podle jeho lokalizace odstraníme nádor při gastroskopii, enteroskopii, ERCP nebo koloskopiii. Nádor může být spojen se stěnou střevní stopkou nebo širokým spojením. Podle toho je nutné zvolit taktiku zákroku. Nádor je odstraněn pomocí seříznutím speciálním nástrojem, přičemž je současně stavěno krvácení. Po odstranění polypu zůstává ranná plocha, kterou je někdy třeba následně ošetřit. Menší polypy mohou být odstraněny ambulantním zákrokem, při odstranění větších nebo rizikově lokalizovaných je nutná hospitalizace.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Před polypektomií je nutná příprava podle lokalizace – tedy jako před gastroskopií, enteroskopií, koloskopií nebo ERCP.

Doporučující lékař Vám musí zajistit vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Pokud je koloskopie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař Vám tento postup předem objednal a vybavil Vás k němu předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Vyšetření je totožné s průběhem gastroskopie, enteroskopie, koloskopie nebo ERCP, o kterých obdržíte v samostatné informaci. Vlastní polypektomie není bolestivá. Jedná se však o technicky náročnější výkon. Stopka, která souvisí se střevní stěnou, obsahuje cévy, které by mohly krvácet. Kolem stopky je naložena a postupně stahována speciální klička, kterou je polyp kombinací elektrických proudů současně odříznut a současně zastaveno riziko krvácení. V případě, kdy je polyp plošný, je někdy nezbytné jej nejprve podstříknout injekcí, aby vystoupil nad okolní sliznici a byl lépe odstranitelný – výkon je označován jako mukosektomie. Pokud po odstranění polypu hrozí riziko dalšího krvácení je nutné následné ošetření plochy po polypektomii opichem látky stavějící krvácení, naložením svorek uzavírajících krvácející cévku nebo ošetření laserem.

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Postup v případě ambulantního zákroku:

V případě, že Vám byl podán injekcí do žíly zklidňujicí přípravek, nesmíte po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit si doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin. V případě, že Vám bylo vyšetření provedeno za asistence anesteziologa, je nezbytný nejméně tříhodinový pobyt na denním stacionáři, kde pacient odpočívá pod dohledem odborného personálu než je schopen transportu domů s doprovodnou osobou.

Postup v případě hospitalizace:

Po výkonu budete hospitalizováni 24-72hodin, což je základní doba, po kterou může dojít ke vzniku komplikací. Po uplynutí této lhůty je riziko pozdních komplikací již minimální, pokud je přítomné, seznámí Vás s ním zdravotnický personál před propuštěním.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující látku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po polypektomii. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny trávicího traktu, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého poškození střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem.

 

7. PAPILOSFINKTEROTOMIE

PODSTATA OŠETŘENÍ

Endoskopická papilosfinkterotomie je menší chirurgický zákrok spojený s vyšeřením endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografií. Při ERCP je po sondáži žlučových a/nebo vývodu slinivky břišní v místě jejich vyústění (tzv.papila maior) do dvanáctníku shledán důvod k rozšíření tohoto drobného ústí řezem. Tím je možné drobné ústí, které má na vstupu 1-2mm rozšířit až na průměrných 10mm. Velikost řezu se řídí především individuálním tvarem papily maior. Řež je prováděn speciálními nástroji, které mají podobu tětivy luku (papilotom) nebo malé jehly (jehlový papilotom – praecut). Při řezu používáme speciální kombinace elektrického proudu, která zajistí nejen samotný hladký řez, ale také sníží riziko krvácení na minimum. Papilosfinkterotmie je prováděna především ve směru žlučových cest, ale v některých případech také ve směru vývodu slinivky břišní. Rozříšení příslušného ústí může být samo o sobě léčebným zákrokem nebo na ně může navazovat další výkon – vytažení kamínků, jejich drcení nebo zavedení protézy do zúžené části žlučových cest. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. Dále je podán uklidňujicí přípravek injekcí do žíly. Proto je nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctník, kde lékař vyhledá vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jejich sondáž je technicky náročná, otvor obvykle nepřesahuje 2mm. Vstřiknutím kontrastní látky jsou vývodné cesty zobrazeny a je provedena rentgenová diagnostika a dokumentace. Odběry vzorků sliznice jsou prováděny malými klíšťkami a jsou nebolestivé stejně jako případné další malé operační zákroky, pouze prodlužují dobu vyšetření. Prostá endoskopická papilosfinkterotomie neprodlužuje významně dobu provádění prostého ERCP. Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Po dobu minálně 6-ti hodin event.déle dostává většina pacientů nitrožilní infúze. Se speciálními opatřeními, pokud budou potřebná budete zvlášť informován. Rozhodně vyčkejte pokynů zdravotního personálu!

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po papilosfinkteromické řezu. Nejzávažnější je riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní.

 

8. ERCP DRENÁŽ

PODSTATA OŠETŘENÍ

Mechanická litotrypse je menší chirurgický zákrok spojený s vyšeřením endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografií. Při ERCP s předchozí papilosfinkterotomií není vždy možné odstranit kaménky ze žlučových cest jejich vytažením. Příliš velké kameny, které svými rozměry neprojdou ústím vývodu do dvanáctníku, je totiž nejprve třeba rozdrtit na menší uvnitř žlučových cest. Hovoříme o mechanické litotrypsi. Při ní je zaveden do žlučovodu košík, který uchopí objemný kámen. Košík je postupně kolem tohoto kamene stahován a drcen rameny košíku. Menší úlomky lze pak postupně vytáhnout do dvanáctníku.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv. antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. Dále je podán uklidňujicí přípravek injekcí do žíly. Proto je nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctník, kde lékař vyhledá vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jejich sondáž je technicky náročná, otvor obvykle nepřesahuje 2mm. Vstřiknutím kontrastní látky jsou vývodné cesty zobrazeny a je provedena rentgenová diagnostika a dokumentace. Mechanická litotrypse je časově náročný výkon významně prodlužující trvání základního ERCP. Doba závisí na technické obtížnosti výkonu, množství, velikosti a tvrdosti kamenů. Vždy respektujeme reakci pacienta v průběhu vyšetření. V některých případech je vhodné výkon zkrátit a raději zopakovat než usilovat o vytažení většího množství kamenů v neúměrně dlouhém časovém intervalu.Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např. v těhotenství).

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Po dobu minálně 6-ti hodin event.déle dostává většina pacientů nitrožilní infúze. Se speciálními opatřeními, pokud budou potřebná budete zvlášť informován. Rozhodně vyčkejte pokynů zdravotního personálu!

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po papilosfinkteromické řezu. Nejzávažnější je riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní a poškození vývodných žlučových nebo slinivkových cest. Protržení těchto vývodů je zcela raritní.

 

9. ERCP – EXTRAKCE LITIÁZY (kamenů žlučových cest)

PODSTATA OŠETŘENÍ

Extrakce litiázy je menší chirurgický zákrok spojený s vyšeřením endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografií. Při ERCP s předchozí papilosfinkterotomií je provedeno vytažení kaménků ze žlučových cest, vzácněji také vývodu slinivky břišní. K vytažení slouží speciální kovové košíčky různých tvarů, do kterých je kamínek uchopen a poté vytažen do dvanáctníku, kde je z košíku uvolněn. Velmi drobnou drť nebo písek ovšem do košíku uchopit nelze. V takovém případě používáme tzv.balonkový extraktor. Jedná se o cévku, na níž lze nafouknout balonek. Ten je zaveden nad drobnou drť, poté se nafoukne a pod sebou tlačí písek až do rozšířeného ústí žlučových cest nebo vývodu slinivky do dvanáctníku, kudy vypadne do střeva. Příliš velké kameny, které svými rozměry neprojdou ústím vývodu do dvanáctníku, je nejprve třeba rozdrtit na menší a ty poté odstranit. Hovoříme o litotrypsi. O její podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. Dále je podán uklidňujicí přípravek injekcí do žíly. Proto je nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctník, kde lékař vyhledá vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jejich sondáž je technicky náročná, otvor obvykle nepřesahuje 2mm. Vstřiknutím kontrastní látky jsou vývodné cesty zobrazeny a je provedena rentgenová diagnostika a dokumentace. Vytažení kamenů může trvání ERCP významně prodloužit. Doba závisí na technické obtížnosti výkonu a samozřejmě množství kamenů. Vždy respektujeme reakci pacienta v průběhu vyšetření. V některých případech je vhodné výkon zkrátit a raději zopakovat než usilovat o vytažení většího množství kamenů v neúměrně dlouhém časovém intervalu.Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Po dobu minálně 6-ti hodin event.déle dostává většina pacientů nitrožilní infúze. Se speciálními opatřeními, pokud budou potřebná budete zvlášť informován. Rozhodně vyčkejte pokynů zdravotního personálu!

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po papilosfinkteromické řezu. Nejzávažnější je riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní a poškození vývodných žlučových nebo slinivkových cest. Protržení těchto vývodů je zcela raritní. Nepříjemnou komplikaci rovněž představuje uváznutí kamene v košíku s nemožností jeho vytažení přes nedostatečně velké ústí vývodu do dvanáctníku. Za nepříznivých okolností může tato situace vést k nutnosti odstranění uvázlého košíku chirurgicky.

 

10. MECHANICKÁ LITOTRYPSE (drcení kamenů žlučových cest)

PODSTATA OŠETŘENÍ

Mechanická litotrypse je menší chirurgický zákrok spojený s vyšeřením endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografií. Při ERCP s předchozí papilosfinkterotomií není vždy možné odstranit kaménky ze žlučových cest jejich vytažením. Příliš velké kameny, které svými rozměry neprojdou ústím vývodu do dvanáctníku, je totiž nejprve třeba rozdrtit na menší uvnitř žlučových cest. Hovoříme o mechanické litotrypsi. Při ní je zaveden do žlučovodu košík, který uchopí objemný kámen. Košík je postupně kolem tohoto kamene stahován a drcen rameny košíku. Menší úlomky lze pak postupně vytáhnout do dvanáctníku.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. Dále je podán uklidňujicí přípravek injekcí do žíly. Proto je nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctník, kde lékař vyhledá vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jejich sondáž je technicky náročná, otvor obvykle nepřesahuje 2mm. Vstřiknutím kontrastní látky jsou vývodné cesty zobrazeny a je provedena rentgenová diagnostika a dokumentace. Mechanická litotrypse je časově náročný výkon významně prodlužující trvání základního ERCP. Doba závisí na technické obtížnosti výkonu, množství, velikosti a tvrdosti kamenů. Vždy respektujeme reakci pacienta v průběhu vyšetření. V některých případech je vhodné výkon zkrátit a raději zopakovat než usilovat o vytažení většího množství kamenů v neúměrně dlouhém časovém intervalu.Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Po dobu minálně 6-ti hodin event.déle dostává většina pacientů nitrožilní infúze. Se speciálními opatřeními, pokud budou potřebná budete zvlášť informován. Rozhodně vyčkejte pokynů zdravotního personálu!

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po papilosfinkteromické řezu. Nejzávažnější je riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní a poškození vývodných žlučových nebo slinivkových cest. Protržení těchto vývodů je zcela raritní.

 

12. DRENÁŽNÍ VÝKONY

PODSTATA OŠETŘENÍ

Drenážní výkon je menší chirurgický zákrok spojený v průběhu gastroskopie nebo enteroskopie nebo koloskopie. Používá se v případě, kdy v průběhu některé části trávicí trubice je přítomno zúžení, které vytváří překážku v jeho průchodnosti a tím také narušuje jeho funkci. Může být alternativou chirurgického zákroku, při kterém je příslušné zúžení trávicí trubice odstraněno. Do postižené části trávicí trubice je pomocí speciálního instrumentaria zavedena protéza, které zajistí její rozšíření a zprůchodnění. Protéza může být tuhá plastová, v jiných případech volíme kovovou, která je rozepjata teprve v místě zúžení do podoby síťoviny připomínající drátěný plot. Kovová protéza může zůstat zavedena trvale. Někdy je potažena ochranou folií, aby hmoty zúžení nepřerůstaly otvory v kovové síťovině a znovu nezužovaly trávicí trubici. Třetím druhem drénu je biodegradabilní – ten má podobné vlastnosti a parametry jako kovová protéza, ale je vyroben z materiálu, který se postupně rozpadá a tedy drén není zaveden trvale. Zavedení drénu je někdy nutné pro rentgenovou kontrolou.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Příprava na ošetření je stejná jako při gastroskopii, enteroskopii a kolposkopii. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Průběh ošetření je stejný jako při gastroskopii, enteroskopii a kolposkopii. Je vždy podán uklidňujicí přípravek injekcí do žíly. Proto je nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Po dobu minálně 6-ti hodin event.déle dostává většina pacientů nitrožilní infúze. Se speciálními opatřeními, pokud budou potřebná budete zvlášť informován. Rozhodně vyčkejte pokynů zdravotního personálu!

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po zavedení drénu, nesprávná poloha drénu. Nejzávažnější je riziko natržení trávicí trubice, která je však zcela raritní.

 

13. PEG (perkutánní gastrostomie)

PODSTATA OŠETŘENÍ

Perkutánní gastrostomie je menší chirurgický zákrok v průběhu gastroskopie, při kterém je zavedena do žaludku plastová trubička, jejíž zevní ústí je v horní polovině břišní stěny a vnitřní na straně žaludku. Síla trubičky dosahuje asi 5mm. Zevní ústí je upevněno k břišní stěně plastovou tlačkou a je opatřené zakončením, které umožňuje podávat injekční stříkačkou tekutý nebo mírně kašovitý obsah do žaludku. Vnitřní zakončení v žaludku je tvořeno terčíkem, který znemožňuje vyklouznutí plastové trubičky ze žaludku. Perkutánní gastrostomie zajišťuje přívod tekutin, živin a léků do žaludku u osob, které z nejrůznějších důvodů nemohou přijímat potravu a léky ústy. Může být zavedena trvale s možností výměny nebo dočasně. Po odstranění perkutánní gastrostomie se obvykle rána hojí drobnou jizvou. Perkutánní gastrostomie je alternativou podobného chirurgického zákroku, který ovšem zavádí plastový drén operační cestou. Perkutánní gastrostomii lze také využít ve speciálních případech jako vstupní cesty pro drény, kterými se živiny podávají až do oblasti tenkého střeva. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA OŠETŘENÍ

Pro přípravu na perkutánní gastrostomii platí podmínky jako při gastroskopii. Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava. Váš ošetřující lékař Vám musí zajistit speciální přípravu, která spočívá ve stěru materiálu z krku na přítomnost bakterií a jejich citlivost k antibiotikům, před endoskopií se podává antibiotikum.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. V případě dohody či nezbytnosti je možné podání uklidňujicího přípravku injekcí do žíly. V těchto případech je však nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Poté je vyhledáno optimální místo pro zavedení perkutánní gastrostomie. V takto zvoleném místě je na přední stěně břišní v lokálním umrtvení zavedena jehla do žaludku. Do dutiny jehly je vsunuta vodicí nit. V dutině žaludku je uchopena klíšťkami a spolu s gastroskopem vytažena ústy ven. Na ni je navlečena vlastní plastová trubička perkutánní gastrostomie a opačným směrem vtažena po vodicí niti do žaludku a přes kanál vpichu až na zevní břišní stěnu. Poté je znovu zaveden gastroskop do žaludku, zkontrolována pozice drénu a na na závěr je připevněn k břišní stěně.

Perkutánní gastrostomie netrvá průměrně déle než 20-30 minut. Vyšetřovací poloha je vleže na zádech.

POSTUP PO OŠETŘENÍ

Zavedená perkutánní gastrostomie není ihned použitelná, je stanoven přesný postup v následujících krocích: 1) 24hodin nepodávat nic ústy ani do perkutánní gastrostomie, podávány jsou pouze infúze, 2) od 2.dne je možné začít postupně navyšovat dávky tzv.enterální výživy. S postupem budete informován personálem ošetřujícího pracoviště.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po výkonu. Výjimečně může dojít k infekci v místě kanálu zavedené perkutánní gastrostomie.

 

14. ENDOSONOGRAFIE

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Endosonografie horní části traktu je vyšetření jícnu, žaludku, dvanáctníku, slinivky břišní a dolní části žlučových cest ohebnou hadičkou opatřenou kamerovým systémem a ultrazvukovým přístrojem. Na rozdíl od gastroskopie tedy umožňuje navíc ultrazvukové vyšetření vnitřních struktur, které jsou zevním ultrazvukem přes břišní stěnu nedostupné. Přístroj umožňuje také odběr materiálu cíleně z určitých lokalit zejména ve slinivce břišní nebo menší chirurgické léčebné zákroky. O jejich podstatě a průběhu budete zvlášť informován.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak. Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Před vyšetřením je možné snížit dráždivost ke zvracení aplikací lokálního umrtvení ve spreji do krku. V případě dohody či nezbytnosti je možné podání uklidňujicího přípravku injekcí do žíly. V těchto případech je však nutné počítat s následným útlumem bdělosti, který přetrvává několik hodin. Mezi horní a dolní čelist uchopíte kroužek, který chrání Váš chrup, jazyk a také přístroj. Ten je postupně zaveden do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Odběry vzorků sliznice jsou prováděny malými klíšťkami a jsou nebolestivé stejně jako případné další malé operační zákroky, pouze prodlužují dobu vyšetření. Endosonografie trvá průměrně 20-30 minut. Vyšetřovací poloha je vleže na levém boku.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem, můžete se po něm najíst i napít. V případě, že Vám byl umrtven krk před vyšetřením, je vhodné s příjmem stravy vyčkat do odeznění účinku lokálního anestetika, tedy asi 30minut. V případě, že Vám byl podán injekcí do žíly zklidňujicí přípravek, nesmíte po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit si doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin. Se speciálními opatřeními po menších chirurgických výkonech budete zvlášť informován.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžné je navalování na zvracení a říhání během výkonu event.pocit nafouknutí žaludku. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující přípravek do krku, příliš velký útlum po nitrožilní injekci zklidňujicího přípravku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice

 

15. REKTÁLNÍ ENDOSONOGRAFIE

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Transrektální endosonografie je vyšetření dolní části trávicího traktu – konečníku do hloubky maximálně 25cm od jeho vyústění. Vyšetření je prováděno neohebnou trubicí s vnitřním osvětlením, které je vybaveno vnitřním ultrazvukovým přístrojem. Na rozdíl od rektoskopie tedy umožňuje vyšetření stěny konečníku a jeho okolí, které jsou jinak velmi špatně dostupné současnými vyšetřovacími metodami.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Příprava na vyšetření je stejná jako u rektoskopie. Před vyšetřením je třeba na 5 dnů vysadit preparáty obsahující železo. 30minut před vyšetřením si pacient aplikuje do konečníku nálev, který zajistí vyprázdnění potřebné části tlustého střeva. Tento postup může být změněn ve zvláštních případech pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !

Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Transrektální ultrasonografie je krátkodobé vyšetření, obvykle netrvá déle než 15 minut. Bolestivé může být pouze v případech, kdy je konečník postižen závažným onemocněním (akutním zánětem hemorhoidů, řitní trhlinou, zánětem, nádorem). Vyšetření zahajujeme podáním lokálního anestetika ve formě gelu ke znecitlivění konečníku. Vyšetřovací poloha je vleže na levém boku.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Po vyšetření nejsou nutná žádná speciální opatření, pokud o nich nebudete zvlášť informován zdravotnickým personálem.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžný je pocit nadýmání a křečí – během vyšetření v žádném případě nezadržujte odchod plynů nebo i tekutého obsahu konečníkem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující gel v konečníku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny střevní, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého poškození střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem. Nejzkušenější světová pracoviště vyjadřují toto riziko na úrovni nejvýše 1x za dva tisíce vyšetření.

 

16. JATERNÍ BIOPSIE

PODSTATA VYŠETŘENÍ

Transrektální endosonografie je vyšetření dolní části trávicího traktu – konečníku do hloubky maximálně 25cm od jeho vyústění. Vyšetření je prováděno neohebnou trubicí s vnitřním osvětlením, které je vybaveno vnitřním ultrazvukovým přístrojem. Na rozdíl od rektoskopie tedy umožňuje vyšetření stěny konečníku a jeho okolí, které jsou jinak velmi špatně dostupné současnými vyšetřovacími metodami.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Příprava na vyšetření je stejná jako u rektoskopie. Před vyšetřením je třeba na 5 dnů vysadit preparáty obsahující železo. 30minut před vyšetřením si pacient aplikuje do konečníku nálev, který zajistí vyprázdnění potřebné části tlustého střeva. Tento postup může být změněn ve zvláštních případech pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !

Doporučující lékař by Vám měl provést vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice. Pokud užíváte antiagregační léčbu salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin), je nezbytné ji, po poradě s Vaším lékařem, vysadit nejméně 5 dnů předem, aby odběry vzorků mohly proběhnout. Pokud užíváte tzv.antikoagulační léčbu, je nezbytná její předchozí úprava.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Transrektální ultrasonografie je krátkodobé vyšetření, obvykle netrvá déle než 15 minut. Bolestivé může být pouze v případech, kdy je konečník postižen závažným onemocněním (akutním zánětem hemorhoidů, řitní trhlinou, zánětem, nádorem). Vyšetření zahajujeme podáním lokálního anestetika ve formě gelu ke znecitlivění konečníku. Vyšetřovací poloha je vleže na levém boku.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

Po vyšetření nejsou nutná žádná speciální opatření, pokud o nich nebudete zvlášť informován zdravotnickým personálem.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Absolutní bezrizikovost výkonu nemůže žádný lékař ani pracoviště zajistit předem. Běžný je pocit nadýmání a křečí – během vyšetření v žádném případě nezadržujte odchod plynů nebo i tekutého obsahu konečníkem. K základním rizikům patří: alergická reakce na lokální umrtvující gel v konečníku, větší krvácení po odběru vzorků sliznice. Nejzávažnějším rizikem je proděravění stěny střevní, které hrozí zejména v případě přítomnosti těžkého poškození střevní stěny divertikly, zánětem nebo nádorem. Nejzkušenější světová pracoviště vyjadřují toto riziko na úrovni nejvýše 1x za dva tisíce vyšetření.

 

Sledování pacienta na našem pracovišti

Součástí vašeho vyšetření a/nebo ošetření na našem pracovišti bude seznámení s dalším postupem, který může mít trojí podobu.

 • Na základě analýzy pacientova případu může být jednorázově vyšetřen a předán praktickému lékaři, jinému specialistovi nebo jinému zdravotnickému zařízení. Tento postup volíme v případě kdy jsou překročeny kapacitní možnosti Interní-gastroenterologické kliniky a pacientovi může poskytnout stejně hodnotnou péči jiné lékařské pracoviště.
 • Na základě analýzy pacientova případu může být dočasně sledován – dispenzarizován na našem pracovišti. Tento postup volíme v případě, kdy nejsou překročeny kapacitní možnosti Interní-gastroenterologické kliniky a pacientovi dočasně nemůže poskytnout stejně hodnotnou péči jiné lékařské pracoviště.
 • Na základě analýzy pacientova případu může být trvale sledován – dispenzarizován na našem pracovišti. Tento postup volíme v případě, kdy nejsou překročeny kapacitní možnosti Interní-gastroenterologické kliniky a pacientovi nemůže poskytnout stejně hodnotnou péči jiné lékařské pracoviště

 

Hospitalizace pacienta

 • Přijetí akutní

Akutní přijetí na Interní-gastroenterologickou kliniku rozhoduje lékař příjmové ambulance nebo specializovaných ambulancí (alergologické, diabetologické, endokrinologické, gastroenterologické, nefrologické). Tento postup se týká také překladů z jiných pracovišť Fakultní nemocnice Brno-Bohunice nebo jiných zdravotnických zařízení. Ve sporných případech projednává lékař rozhodující o přijetí postup s vedením kliniky.

 • Přijetí plánovaná
  • Plánovaná přijetí na Interní-gastroenterologickou kliniku rozhoduje a objednává lékař příjmové ambulance nebo specializovaných ambulancí (alergologické, diabetologické, endokrinologické, gastroenterologické, nefrologické). Tento postup se týká také překladů z jiných pracovišť Fakultní nemocnice Brno-Bohunice nebo jiných zdravotnických zařízení. Ve sporných případech projednává lékař rozhodující o přijetí postup s vedením kliniky.
  • Plánovaná přijetí na Interní-gastroenterologickou kliniku mohou být realizována také po mailové konzultaci vašeho ošetřujícího specialisty s naším pracovištěm.
 • Návštěvní doba

Návštěvní doba na lůžkové části Interní-gastroenterologické kliniky je denně v době mezi 14.00-17.00hod. nebo ve výjimečných případech po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 • Organizační postup přijetí
  • Pacient popřípadě jeho doprovod se k plánovanému přijetí přihlásí v příjmové ambulanci Interní-gastroenterologické kliniky, vybaveni doporučující dokumentací a platným dokladem o zdravotním pojištění.
  • V případě závažných zdravotních obtíží pacienta je přijat přímo na příslušné oddělení kliniky a o vyřízení příjmových formalit je požádán doprovod pacienta nebo jej vyřídí pracovníci kliniky.
  • Příjmová ambulance vám vystaví potřebnou příjmovou dokumentaci, součástí přijímacích procedur je také natočení vstupního EKG.
  • S dokumentací se dostavte na 15.nadzemní podlaží lůžkového traktu, kde předáte příjmovou dokumentaci sesterskému personálu příslušného odd., kam jste byli přijati. Přijati můžete být na standartní odd.A nebo B, JIP (jednotku intenzivní péče) nebo JIMP (jednotku intermediární péče). Sesterský personál vás informuje o dalším postupu. V případě, že bude nezbytné, abyste vyčkali uvolnění lůžkové kapacity, vás sesterský personál požádá o strpení na nezbytnou dobu s pobytem v návštěvní místnosti kliniky (pokud dovolí stav pacienta).
  • Součástí přijetí je vyplnění dokumentace se zdravotní sestrou. Následně se vám představí a vyšetří vás přijímající lékař.
  • Doporučujeme po přijímacích formalitách seznámit se s provozním řádem lůžkové části.
 • Informace pacientovi
  • Dieta. Přijímající lékař stanoví váš stravovací dietní režim při přijetí, změny jsou prováděny podle aktuálního zdravotního stavu. Můžete je konzultovat
  • Vyšetření. Informace o plánu vyšetření, jejich důvodech a podstatě obdržíte od vašeho ošetřujícího lékaře, v řadě případů písemnou formou tzv.informovaného souhlasu. V něm vás požádáme o stvrzení souhlasu s plánovaným vyšetřením nebo zákrokem. S detaily přípravy na vyšetření vás včas informuje sesterský personál.
  • Léky vlastní a nemocniční. Naše klinika nevyžaduje, aby se pacient vybavil vlastními léky. Pokud však užíváte velmi specializované léky, které nepatří k běžnému sortimentu, je vhodné mít určitou zásobu s sebou do doby, než je pro vás zajistíme. Vzhledem k odpovědnosti personálu kliniky za váš zdravotní stav vás požádáme o informaci jaké léky a kdy užíváte mimo námi ordinované. Můžeme také, zejména starším pacientům, nabídnout dočasné převzetí léků do úschovy s jejich vydáváním podle ordinace ošetřujícího lékaře.
  • Reverzy. S některými námi navrženými diagnostickými a léčebnými postupy nemusíte souhlasit. Pokud se bude jednat o takové kroky, které z lékařského hlediska považujeme za podstatné, požádáme vás o převzetí vašeho dílu odpovědnosti za tuto svobodnou volbu písemnou formou v podobě tzv.reverzu. Podobný postup platí v případě předčasného, neplánovaného propuštění.

 

Informace o zdravotním stavu pacienta

Jsou poskytovány vždy pouze osobám, které uvede pacient a v rozsahu, s nímž souhlasí. Pokud pacient není schopen samostatného rozhodnutí, je informace poskytnuta nejbližším osobám v zákonném příbuzenském vztahu.

 • osobní informace – lze získat od ošetřujícího nebo službu majícího lékaře denně v návštěvní době od 14.00 do 17.00hod. nebo podle dohody.
 • telefonické informace – mohou být poskytnuty pouze v omezeném rozsahu vzhledem ke skutečnosti, že telefonicky nelze spolehlivě ověřit totožnost osoby, která informaci žádá
 • mailové informace – nemohou být v současné době poskytovány vzhledem ke skutečnosti, že tento postup není právně ošetřen

 

Nemocniční lékárna

 • lokalizace a provozní doba
  • přízemní budovy Diagnosticko-terapeutického centra: pondělí-pátek 08.00-17.00hod.
  • 3.nadzemní podlaží lůžkového traktu:pondělí-pátek 08.00-15.30hod., sobota 08.00-15.30hod.
  • Přízemní budovy Gynekologicko-porodnické kliniky: pondělí-pátek 08.00-15.30hod.

Duchovní služby

 • křesťanské bohoslužby – mše doba konání a prostory – pí.sekr.Dvořáková
 • duchovní služba u lůžka pacienta (kontakty) – pí.sekt.Dvořáková

 

Sociální pracovnice a služby

 • kontakty na sociální pracovnice – pí.sekr.Dvořáková
 • Sociální pracovnice vám poskytnou informace o následujících možnostech sociálně zdravotní péče
  • léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN)
  • hospicová služba
  • domácí ošetřovatelská péče
  • informace o sociálním zabezpečení

Jiné služby

 • prodejny 3. nadzemní podlaží lůžkového traktu:

Ve 3. nadzemním podlaží lůžkového traktu najdete lékárnu, obchod s potravinami, bufet, kavárna/cukrárna, knihkupectví s denním tiskem, květinářství a oděvní boutique.

 • parkoviště pro pacienty a jejich blízké: nachází se před vstupem do Fakultní nemocnice. Provozní doba parkovitě je 24hodin denně.
 • nákupní centrum Campus s projednou Tesco, restauračními zařízeními a specializovanými obchody vybavené podzemními i nadzemními parkovacími plochami.

 

Aktivity kliniky určené pro pacienty a jejich blízké

PUBLIKA PRO PACIENTY

 • Kolektiv autorů: Crohnova nemoc a ulcerozní kolitida (Medimport 2011). Doporučujeme tuto kníhu pro klienty s idiopatickými střevními záněty a jejich blízké. Je zpracována předními specialisty, kteří se věnují této problematice. Ne tvorbě publikace se podílelo také naše pracoviště.
 • Nabízíme širokou škálu informačních brožur pro nemocné s idiopatickými střevními záněty s řadou vlastních materiálů, např.o nežádoucích účincích léků nebo biologické terapii Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy

 

AKCE PRO PACIENTY

Klinika pořádá 6.rok Pacientskou konferenci o idiopatických střevních zánětech, tradičně v září v prostorách hotelu International v Brně. Konference se zaměřuje na informace o ulcerozní kolitidě a Crohnově nemoci, určené pacientům a jejich blízkým. Přednášejí pracovníci kliniky i vyzvaní hosté. Loňská konference se věnovala kromě tradiční problematiky moderních léčebných metod také alternativní medicině, balneoterapii a wellnesovým aktivitám

 

INTERNEROVÉ STRÁNKY PRO PACIENTY

informace o idiopatických střevních zánětech (Crohnově nemoci a ulcerozní kolitidě) najdete na stránkách, jejichž autory jsou členové skupiny pro idiopatické střevní záněty na naší klinice – www.crohnovanemoc.cz Jejich součástí je také on-line poradna, kde můžete položit své dotazy. Problematice výživy při idiopatických střevních zánětech se věnují sesterské stránky www.claudie.crohnovanemoc.cz

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6. a 15.

Bohunice, pavilon X, patro: -1, přízemí

Bohunice, pavilon N, patro: přízemí

Kontakty:

Sekretariát: Zdeňka Dvořáková,
Mgr. Martina Olivová
telefon: 532 233 500
e-mail: ,

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
telefon: 532 233 508
e-mail:

Primář: MUDr. Michal Šenkyřík
telefon: 532 233 509
e-mail:

Vrchní sestra: Bc. Šárka Strejčková
telefon: 532 233 461
e-mail:

Ambulantní doba:

Příjmová ambulance: po-pá 7:00 - 15:30
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (730,9 KB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji