Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

  Ambulantní vyšetření pacientů 

Akutní vyšetření

 • akutní případy v oborech interna a gastroenterologie je možné konzultovat cestou příjmové-gastroenterologické ambulance v pracovní dny mezi 7.00-15.00 hodin. Prosíme však tuto cestu využívat skutečně pouze pro akutní případy, neboť tato ambulance nemá objednávací systém a její kapacity jsou tedy nerovnoměrně vytížené v průběhu běžné pracovní doby. Průměrný denní počet pacientů v ambulanci je takový, že rozsáhlé konzultace by měly být směrovány do poraden
 • akutní endoskopická vyšetření/ošetření jsou zpracována dále.

Objednání do poraden

 • objednání do specializovaných poraden je možné na telefonním čísle 5 3223 3475.
 • Interní gastroenterologická klinika je kapacitně připravena v současné době především na tyto diagnosticko/terapeutické okruhy v oboru gastroenterologie:
  1. idiopatické střevní záněty
  2. nutriční problematika u gastroenterologických nemocných
  3. pankreatologie
  4. celiakie + malabsorpční syndrom
  5. funkční problematika, zejména horní části GIT
 • Interní gastroenterologická klinika je kapacitně připravena v současné době ke konzultačním vyšetřením také v dalších specializačních oborech:
 • Mailové konzultace gastroenterologické směrujte na adresu
 • Mailové konzultace alergologické směřujte na na adresu
 • Mailové konzultace diabetologické směrujte na adresu
 • Mailové konzultace endokrinologické směrujte na adresu
 • Mailové konzultace nefrologické směrujte na adresu

 

Uveďte prosím následující osobní údaje pacienta: jméno a příjmení, event.titul, rodné číslo, číslo pojišťovny, adresu trvalého bydliště. Chybění některé položky znemožňuje zádání pacienta do systému objednávek.

K odborné části textu prosím připojte také Vaši adresu, na kterou lze zaslat písemnou podobu konzultace. O konzultaci provádíme obvykle zápis do nemocničního evidenčního systému i za podmínky, že pacient ve FN Brno dosud vyšetřen nebyl. Zůstává tak trvalé zachování pacientových dat pro případné další konzultace. Text konzultace Vám bude bude zaslán právě na Vámi uvedenou korespondenční adresu.

Konzultace širší radiologické dokumentace popřípadě se zvážením chirurgické intervence vyžaduje následující postup:

 

 1. mail s údaji zašlete stejným způsobem jak je uvedeno výše
 2. připojte k textu popis příslušného RTG vyšetření z místa, kde bylo provedeno (enteroklýza, CT atd.) – jedná se o požadavek radiologů FN Bohunice
 3. příslušnou RTG dokumentaci nechce přeposlat systémem PACS na Radiologickou kliniku FN Bohunice
 4. Vámi zaslané údaje + RTG dokumentace budou projednány na gastroenterologicko-radiologicko-chirurgickém semináři, který se koná vždy v úterý v 7.30hod.
 5. závěry Vám zašleme zpět na Vaši mailovou adresu podle možností již s konkretními termíny event.dg./th.postupů

 

Telefonické konzultace

 • Telefonické kontakty jsou pro obě strany časově náročné a měly by být vyhrazeny neodkladným případům. Tehdy je vhodné kontaktovat sekretariát Interní gastroenterologické kliniky na telefonním  čísle 5 3223 3500, kde ponecháte na sebe zpětný kontakt. Sekretářka zajistí předání informace a kontaktujeme Vás zpětně.

 

Dispenzarizace pacientů

 • poradna gastroenterologická

 • Dispenzarizace pacientů a jejich konzultace je možná v následujících specializovaných gastroenterologických poradnách po domluvě na tel. +420 5 3223 3475.
 • poradna hepatologická

  • MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.
  • MUDr. Ľubomíra Horňáková
 • poradna nutriční

  • MUDr. Milan Dastych
  • MUDr. Michal Šenkyřík
  • MUDr. Anna Žáková, Ph.D.
  • MUDr. David Pospíšil
 • poradna pankreatologická

  • Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
  • MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

 

 • poradna pro idiopatické střevní záněty

  • Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc
  • MUDr. Štefan Konečný
  • MUDr. Pavla Kavříková
  • MUDr. Lucie Prokopová,Ph.D.
 • poradna pro  funkční onemocnění

  • doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
  • MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.
  • MUDr. Štefan. Konečný
 • poradna pro celiakie

  • MUDr. Jitka Prokešová
  • MUDr. Barbora Packová, Ph.D.
 • nefrologické 

  • MUDr. Jitka Řehořová
  • MUDr. Petra Divácká
  • MUDr. Helena Mrlianová
  • MUDr. Zuzana Heralecká
 • endokrinologické

  • MUDr. Karel Starý
  • MUDr. Tereza Nešporová
  • MUDr. Soňa Surková
  • MUDr. Hana Munteanu
 • alergologické

  • MUDr. Petra Humplíková

 • diabetologické

  • MUDr. Jana Bělobrádková
  • MUDr. Eva Kubátová
  • MUDr. Barbara Marková
  • MUDr. Eva Papežová

 

Endoskopická vyšetření

Spektrum endoskopických vyšetření

Interní gastroenterologická klinika prostřednictvím pracoviště Endoskopického centra může nabídnout následující endoskopické výkony.

 1. GASTROSKOPIE
 2. KOLOSKOPIE
 3. REKTOSKOPIE
 4. ENTEROSKOPIE
 5. ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)
 6. POLYPEKTOMIE
 7. PAPILOSFINKTEROTOMIE
 8. ERCP DRENÁŽ
 9. ERCP EXTRAKCE LITIÁZY (kamenů žlučových cest)
 10. MECHANICKÁ LITOTRYPSE (drcení kamenů žlučových cest)
 11. DRENÁŽNÍ VÝKONY TRÁVICÍ TRUBICE
 12. PEG (perkutánní gastrostomie)
 13. ENDOSONOGRAFIE
 14. REKTÁLNÍ ENDOSONOGRAFIE
 15. JATERNÍ BIOPSIE

 

Objednání k vyšetřením

Akutní endoskopické výkony

Spektrum výkonů a objednání

 • Akutní gastroskopie

Provádíme 24 hodin denně. V době 7.00-15.00 hodin, objednání na tel.+420-5-3223-3472. V době 15.00-7.00hod. + ve dnech pracovního volna na tel.+420-5-3223-3052.

Příprava: pacient nalačno minimálně 6 hodin před výkonem, zajištění základních parametrů koagulace (trombocyty, INR, APTT). Informujte nás o antikoagulační a/nebo antiagregační terapii a resekčních výkonech na žaludku.

 • Akutní koloskopie

Provádíme v pracovní dny mimo pondělí. V době 8.00-10.00 hodin, objednání den předem v pracovní dny na tel.+420-5-3223-3472. Indikace a přípravu nezbytné konzultovat předem.

 • Akutní ERCP

Provádíme v pracovní dny denně. V době 7.00-15.00 hodin, objednání na tel.+420-5-3223-3472.

Příprava: pacient nalačno minimálně 6 hodin před výkonem, zajistění základních parametrů koagulace (trombocyty, INR, APTT) nezbytné. Informujte nás o antikoagulační a/nebo antiagregační terapii. Je-li pacient po resekčním výkonu na žaludku, zjistěte typ operace a konzultujte s námi vyšetření předem.

Elektivní endoskopické výkony

Elektivní endoskopické výkony lze objednat v pracovní dny v době mezi 7.00-15.00 hodin na tel.čísle +420-5-3223-3810.

 

Příprava pacienta před výkonem a zajistění po výkonu

 • GASTROSKOPIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.
 • Pokud je gastroskopie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil k němu pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem, můžete se po něm najíst i napít.
 • V případě, že bylo použito lokální anestetikum k umrtvení v krku před vyšetřením, je vhodné s příjmem stravy vyčkat do odeznění účinku lokálního anestetika, tedy asi 30minut.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin.

 

 • KOLO(NO)SKOPIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba na 5 dnů vynechat stravu obsahující zrnka, slupky a celozrnné pečivo. Z léků je pak nezbytné vysadit preparáty obsahující železo. Den před vyšetřením se pacient vyprazdňuje podle návodu, který je součástí přívalového letáku vyprazdňovacího přípravku. Ve zvláštních případech se pak řídí pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru
 • Pokud je koloskopie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo doporučeno jinak může se pacient po vyšetření najíst i napít.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin.

 

 • SIGMOIDEOSKOPIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • 30min. před vyšetřením aplikuje pacient 1-2 nálevy Yal enema.. Ve zvláštních případech se pak řídí pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru
 • Pokud je sigmoideoskopie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo doporučeno jinak může se pacient po vyšetření najíst i napít.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin.

 

 • REKTOSKOPIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • 30min. před vyšetřením aplikuje pacient 1-2 nálevy Yal enema.. Ve zvláštních případech se pak řídí pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo doporučeno jinak může se pacient po vyšetření najíst i napít.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin.

 

 • ERCP

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Pokud je ERCP plánováno za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Profylaktická opatření rizika iritace pankreatu formou dostatečné parenterální hydratace s ohledem k celkovému stavu pacienta a přidružených onemocněním v průběhu 24hod.po výkonu
 • Kontrolní odběry krevního obrazu, jaterních testů a sérové amylizy za 6-12-24hod. a dále dle vývoje laboratorních změn a klinického stavu
 • Příjem tekutin nejdříve za 6hod. po výkonu v případě nekomplikovaného a příznivého vývoje

 

 • ERCP PAPILOSFINKTEROTOMIE

 • ERCP DRENÁŽ

 • ERCP EXTRAKCE LITIÁZY

 • ERCP MECHANICKÁ LITOTRYPSE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Pokud je ERCP s papilosfinkterotomií/drenážním výkonem/extrakcí litiázy/mechanickou litotrypsí plánováno za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Profylaktická opatření rizika iritace pankreatu formou dostatečné parenterální hydratace s ohledem k celkovému stavu pacienta a přidružených onemocněním v průběhu 24hod.po výkonu – nezbytná hospitalizace minimálně 24hod.
 • Kontroly krevního tlaku, pulsu a klinického nálezu průběžně 24hod. a dále dle stavu
 • Kontrolní odběry krevního obrazu, jaterních testů a sérové amylizy za 6-12-24hod. a dále dle vývoje laboratorních změn a klinického stavu
 • Příjem tekutin nejdříve za 6hod. po výkonu v případě nekomplikovaného a příznivého vývoje

 

 • POLYPEKTOMIE / MUKOSEKTOMIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • V případě horní endoskopické polypektomie/mukosektormie stejná jako před gastroskopií
 • V případě dolní endoskopické polypektomie/mukosektomie stejná jako před kolo(no)skopií
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Pokud je polypektomie/mukosektomie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař Vám tento postup předem objednal a vybavil Vás k němu předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Po výkonu je nezbytná lůžková observace minálně 24 hod., která dle dle vývoje stavu prodlužuje až na 72 hod. k vyloučení pozákrokových komplikací
 • Pravidelné monitorování krevního tlaku, pulsu, klinického nálezu na břiše
 • Kontroly krevního obrazu za 6-12-24hod. a dále dle vývoje
 • Po vyloučení akutních komplikací za 24 hod. možná zátěž stravou

 

 • DRENÁŽNÍ VÝKONY TRÁVICÍ TRUBICE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • V případě horní endoskopické polypektomie/mukosektormie stejná jako před gastroskopií
 • V případě dolní endoskopické polypektomie/mukosektomie stejná jako před kolo(no)skopií
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Pokud je polypektomie/mukosektomie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař Vám tento postup předem objednal a vybavil Vás k němu předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Po výkonu je nezbytná lůžková observace minálně 24hod., která dle dle vývoje stavu prodlužuje až na 72hod. k vyloučení pozákrokových komplikací
 • Pravidelné monitorování krevního tlaku, pulsu, klinického nálezu na břiše
 • Kontroly krevního obrazu za 6-12-24hod. a dále dle vývoje
 • Po vyloučení akutních komplikací za 24hod. možná zátěž stravou

 

 • LIGACE / SKLEROTERAPIE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.
 • Pokud je gastroskopie s ligací/skleroterapií varixů plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil k němu pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • 3hod. po výkonu žádný perorální příjem
 • Po 3hod. po výkonu možno opatrně podávat chladné tekutiny
 • Druhé a třetí den po výkonu možno podávat tekuté a kašovité pokrmy (polévky, jogurt, jemný tvaroh, bramborová kaše atp.)
 • Čtvrtý až sedmý den po výkonu možno jíst mletou stravu
 • Od druhé týdne po výkonu možno jíst stejnou stravu jako před výkonem
 • Na ligaci jícnových varixů navazuje měsíc trvající plná protivředová léčba blokátory protonové pumpy

 

 • PEG (PERKUTÁNNÍ GASTROSTOMIE)

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.
 • Pokud je gastroskopie s ligací/skleroterapií varixů plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil k němu pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • 24hod. žádný perorální příjem, nepodávat nic do PEGu
 • Hydratace parenterálně 2000ml infúzí/24hod. (minerální roztoky, 10% glukóza pokud není kontraindikace)
 • Kontrolní krevní obraz za 6-8hod. po výkonu
 • Klinické kontroly se zaměřením na sledování přítomnost střevní peristaltiky
 • Od 2.dne po výkonu možno začít s aplikací enterální výživy dle rozpisu

KALKULACE ENTERÁLNÍ VÝŽIVY DO PEGu

Denní dávka: hmotnost pacienta v kg x 30 = množství Nutrison Standart v ml

PODÁNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVY DO PEGu

Před aplikací enterálního přípravu odsajte žaludeční obsah, pokud bude odsáto více než 500ml, podání další dávky odložte

 1. den: po 24hod.aplikujeme 100 ml aqua pro inj., pokud nejsou obtíže, tak po hodině začneme aplikovat 100ml enterální výživy, celkem 5x ve 3-hodinových intervalech. Po aplikaci provedeme proplach PEGu čajem nebo převařenou vodou..
 2. den: podáme 200ml enterální výživy + proplach 50ml čaje/převařené vody a to 5x denně ve 3-hodinových intervalech nebo 1000ml enterální výživy kontinuálně pumpou v průběhu 16-ti hodin.
 3. den: podáme 300ml enterální výživy + proplach 50ml čaje/převařené vody a to 5x denně ve 3-hodinových intervalech nebo 1500ml enterální výživy kontinuálně pumpou v průběhu 16-18-ti hodin.
 4. den: plná dávka enterální výživy: 300-500ml 5-6x denně á 3hod.

 

 • JATERNÍ BIOPSIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 6hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorku..
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.
 • Ultrasonografie jater a žlučového systému. V případě nezbytnosti doplnění o CT či MR jater.
 • V případě přítomnosti ascitu je nezbytná jeho punkce tak, aby byl techniky možný bezpečný odběr vzorku z mezižeberního prostoru. V případě nejistoty doporučujeme konzultaci.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Po vyšetření je nutné ulehnout na dvě hodiny na pravý bok.
 • Pod místo vpichu podkládáme pytlík s tužším obsahem. Důvodem je snaha stlačit místo vpichu tak, aby se co nejrychleji zastavilo krvácení, které pochopitelně v místě vpichu vznikne.
 • Po zbytek dne je žádoucí dodržet klidový režim.
 • Kontroly krevního obrazu za 4-8-12-24hod.
 • Sledování lokálního nálezu na břiše event.doplnění ultrasonografie jater a podjaterní krajiny či RTG srdce a plic v případě podezření na pneumotorax
 • 24hod.hospitalizační observace.

 

 • ENDOSONOGRAFIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.
 • Pokud je endosonografie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil k němu pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem nebo stanoven jiný postup, může se po něm pacient najíst i napít.
 • V případě, že bylo použito lokální anestetikum k umrtvení v krku před vyšetřením, je vhodné s příjmem stravy vyčkat do odeznění účinku lokálního anestetika, tedy asi 30minut.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin

 

 • REKTÁLNÍ ENDOSONOGRAFIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • 30min. před vyšetřením aplikuje pacient 1-2 nálevy Yal enema.. Ve zvláštních případech se pak řídí pokyny lékaře, který jej k vyšetření odesílá. Kvalita vyprázdnění je podmínkou kvality a snadného nekomplikovaného průběhu vyšetření !
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru
 • Pokud je rektální endosonografie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo doporučeno jinak může se pacient po vyšetření najíst i napít.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin.

 

 • ENTEROSKOPIE

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

 • Před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit, pokud výjimečně nestanoví doporučující lékař jinak.
 • Vyšetření základních parametrů krevní srážlivosti, což umožní bezpečný odběr vzorků sliznice.
 • Vysazení antiagregační léčby salicyláty (acylpyrin – léky Godasal, Aspirin, Acylpyrin) nejméně 5 dnů předem
 • V případě antikoagulační terapie převedení pacienta na nízkomolekulární hepariny
 • Vyšetření vyžaduje následnou hospitalizaci v nemocnici nejméně po dobu 24hodin.
 • Je nezbytné upozornit na přítomnost kardiostimulátoru.
 • Pokud je endosonografie plánována za asistence anesteziologa ve výraznějším útlumu, je nezbytné, aby doporučující lékař tento postup předem objednal a vybavil k němu pacienta předoperačním interním vyšetřením ne starším než 10 dnů.

POSTUP PO VYŠETŘENÍ

 • Pokud nebylo vyšetření spojené s malým operačním zákrokem nebo stanoven jiný postup, může se po něm pacient najíst i napít.
 • V případě, že bylo použito lokální anestetikum k umrtvení v krku před vyšetřením, je vhodné s příjmem stravy vyčkat do odeznění účinku lokálního anestetika, tedy asi 30minut.
 • V případě, že byl podán injekcí do žíly zklidňujicí  přípravek, nesmí pacient po dobu 6-8hodin provádět žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost – např.řídit auto. Je velmi vhodné zajistit pro tyto případy doprovod a počítat s výrazným útlumem a spavostí po dobu 30minut až dvou hodin

 

Informované souhlasy

Níže naleznete ke STAŽENÍ  informované souhlasy k endoskopickým výkonům, které jsou vám k dispozici k převzetí pro vámi indikované nemocné. Přivítáme, když pacient bude informován a vybaven tímto souhlasem.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji