Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

Gynekologicko‑porodnická klinika LF MU a FN Brno pořádá každoročně pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví a rovněž pro nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) kurzy postgraduálního a celoživotního vzdělávání. 

Dokumenty pro lékaře v postgraduální přípravě v oboru gynekologie a porodnictví:

  • Přehled činnosti lékaře v postgraduálním vzdělávání (PDF, DOC)

  • Hodnocení lékaře v přípravě (PDF, DOC)

  • Studijní plán lékaře v přípravě na specializační atestaci  (PDF, DOC)

  • Logbook postgraduální přípravy (PDF, DOC)

 

Nahoru

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji