Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Věda a výzkum

Gynekologicko‑porodnická klinika LF MU a FN Brno se významným způsobem podílí na vědecko výzkumné činnosti formou přednášek, publikací, řešením grantových úkolů a klinických studií. 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji