Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace

VÝBĚR ODBORNÝCH PUBLIKACÍ

Bienertova-Vasku, J., Zlamal, F., Tomandl, J., Hodicka, Z., Novak, J., Splichal, Z., Ventruba, P., Thon, V., Vasku, A.: The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk.
J Reprod Immunol, 2015, 109, 6, p. 89-93. (IF 2,815).


Donnez, J., Hudecek, R., Donnez, O., Matule, D., Arhendt, HJ., Zatik, J., Kasilovskiene, Z., Dumitrascu, MC., Fernandez, H., Barlow, DH., Bouchard, P., Fauser, BC., Bestel, E., Terrill, P., Osterloh, I., Loumaye, E.: Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertil steril, 2015, 103, 2, p. 519-527. (IF 4,951).


Felsinger, M., Minář, L., Weinberger, V., Hudeček, R.: Radikální fertilitu zachovávající operační výkony u gynekologických malignit – pětiletý soubor. Čes. Gynek., 2015, 80, 5, s. 339-344.
 

Frank, K., Gerychová, R., Janků, P., Huser, M., Ventruba, P.: Farmakologické ukončení gravidity mifepristonem a misoprostolem – zhodnocení úspěšnosti, komplikací a spokojenosti pacientek. Čes. Gynek., 2015, 80, 6, s. 451-455.
Hodická, Z., Rejdová, I., Kadlecová, J.: Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejích léčba. Pediatr pro prax., 2015, 16, 3, s. 227-230.


Hruban, L., Spilka, J., Chudáček, V., Janků, P., Huptych, M., Burša, M., Hudec, A., Kacerovský, M., Koucký, M., Procházka, M., Korečko, V., Seget'a, J., Šimetka, O., Měchurová, A., Lhotská, L.: Agreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians. J Eval Clin Pract, 2015, 21, 4, p. 694–702. (IF 1,580).
 

Huser, M., Belkov, I., Janku, P., Texl, J., Jarkovsky, J., Ventruba, P.: Prospective randomized comparison of the trans-obturator mid-urethral sling and the single-incision sling in women with stress urinary incontinence: one-year follow-up study. Int urogynecol J, 2015, 26, S1, p. 135-136. (IF 2,161).
 

Huser, M., Smardova, L., Janku, P., Crha, I., Zakova, J., Stourac, P., Jarkovsky, J., Mayer, J., Ventruba, P.: Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. J assist reprod genet, 2015, 32, 8, p. 1187–1193. (IF 1,772).
 

Huser, M., Wagnerova, K., Janku, P., Malaskova, L., Stourac, P.: Clinical Management of Pregnancy in Women with Goodpasture Syndrome. Gynecol obstet invest, 2015, 79, 2, p.73-77. (IF 1,251).
 

Janků, P., Hruban, L., Ventruba, P., Gerychová, R., Procházka, M.: Dvojčata ve II. době porodní. Mod gynekol porod, 2015, 23, 1, s. 78-83.
 

Kacerovsky, M., Musilova, I., Jacobsson, B., Drahosova, M., Hornychova, H., Janku, P., Prochazka, M., Simetka, O., Andrys, C.: Cervical fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes. J matern fetal neonatal med, 2015, 28, 2, p. 134-140. (IF 1,367).
 

Kacerovsky, M.,Musilova, I., Jacobsson, B., Drahosova, M., Hornychova. H., Janku, P., Prochazka, M., Simetka, O., Andrys, C.: Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures. J matern fetal neonatal med, 2015, 28, 4, p. 392-398. (IF 1,367).
 

Kadlecová, J., Hudeček, R., Mekiňová, L., Ventruba, P., Jandáková, E.: Histologické typy děložních myomů u pacientek v reprodukčním věku a postmenopauze. Čes. Gynek., 2015, 80, 5, s. 360-364.
 

Madr, A., Cela, A., Klejdus, B., Pelcova, M., Crha, I., Zakova, J., Glatz, Z.: Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis, 2015, 36, 11-12, p. 1244-1250. (IF 3,160).
 

Minar, L., Klabenesova, I., Jandakova, E., Zlamal, F., Bienertova-Vasku, J.: Prognostic value of human epididymis protein 4 and itsutility for surgical staging. J Obstet Gynaecol Res, 2015, 41, 10, p. 1644-1652. (IF 1,072).
 

Minář, L., Klabenešová, I., Jandáková, E.: Význam HE4 v diferenciální diagnostice patologií endometria. Čes. Gynek., 2015, 80, 4, s. 256-263.
 

Minář, L., Zvaríková, M.: Gynekologické zhoubné nádory. In: Matějovská Kubešová, H., Kiss, I., et al. Geriatrická onkologie, Praha: Mladá Fronta, 2015, s. 202-225.
 

Pektorová, M., Ventruba, P.: Surogace, ano či ne? Čes. Gynek., 2015, 80, 4, s. 299–301.
 

Texl, J., Huser, M., Belkov, I., Juráková, M., Hudeček, R., Janků, P., Rejdová, I., Ventruba, P.: Výsledky operační léčby stresové inkontinence moči mini-invazivní transobturatorní páskou z jedné incize. Čes. Gynek., 2015, 80, 5, s. 345-350.
 

Vlašínová, I., Hruban, L., Janků, P., Gerychová, R., Ventruba, P., Ťápalová, V., Hodická, Z.: Specifické placentární komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat porozených po 24. týdnu gravidity – retrospektivní analýza. Čes. Gynek., 2015, 80, 3, s. 189-195.
 

Zavesky, L., Jandakova, E., Turyna, R., Langmeierova, L., Weinberger, V., Minar, L., Kohoutova, M.: New perspectives in diagnosis of gynaecological cancers: Emerging role of circulating microRNAs as novel biomarkers. Neoplasma, 2015, 62, 4, p. 509-20. (IF 1,865).
 

Zikan, M., Fischerova, D., Pinkavova, I., Slama, J., Weinberger, V., Dusek, L., Cibula, D.: A prospective study examining the incidence of asymptomatic and symptomatic lymphoceles following lymphadenectomy in patients with gynecological cancer. Gynecol. Oncol., 2015, 137, 2, p. 291-298 (IF 3,774).

VÝBĚR Z ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK


Crha, I., Mádr, A., Žáková, J., Glatz, Z., Lousová, E., Ventruba, P., Ješeta, M.: Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce, 11. 2. 2015, Brno.
 

Gerychová, R., Frank, K., Janků, P.: Farmakologické ukončení těhotenství ve FN Brno. V. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, 26.–28. 11. 2015, Brno.
 

Gerychová, R., Janků, P.: Screening a diagnostika chromozomálních odchylek plodu. V. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, 26.–28. 11. 2015, Brno.
 

Hruban, L., Janků, P., Spilka, J., Chudáček, V., Burša, M., Huptych, M., Zach, L., Hudec, A., Kacerovský, M., Koucký, M., Lhotská, L., Procházka, M., Korečko, V., Segeťa, J., Šimetka, O., Unzeitig, V.: CTG intrapartum recording – agreement of expert obstetricians. 2nd European Congress on Intrapartum Care. 21.5–23.5.2015, Porto, Portugalsko
 

Hruban, L., Janků, P., Spilka, J., Chudáček, V., Burša, M., Huptych, M.: Variabilita hodnocení intrapartálních CTG záznamů. Konference Sekce perinatální medicíny, 16.–18. 4. 2015, Liberec
 

Hruban, L., Janků, P., Šimetka, O., Michalec, I., Vlk, R., Záhumenský, J., Toman, A., Doubek, R., Roušarová, K.: Use of the osmotic dilator Dilapan-S for cervical ripening prior to induction of labor in females with/without caesarean section in medical history. Seminář na téma preindukce porodu, 26. 4. 2015, Chennai, Indie
 

Hudeček, R., Huser, M., Morávková, P., Mekiňová, L., Kadlecová, J., Ventruba, P.: Perioperační bezpečnost a účinnost epinefrinu při laparoskopické myomektomii infertilních žen. II. společná konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, 14.–17. 5. 2015, Bratislava
 

Hudeček, R., Mekiňová, L., Slabá, K., Ventruba, P.: Ovariální rezerva a laparoskopie. XXIV. konference SGE ČGPS ČLS JEP, 30. 10. 2015, Olomouc
 

Hudeček, R., Slabá, K., Mekiňová, L., Ventruba, P.: Operace endometriomů a ovariální rezerva. 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce, 10.–11. 11. 2015, Brno
 

Hudeček, R.: Novinky ve farmakoterapii myomů - výsledky studií PEARL. II. Společná konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, 14.–17. 5. 2015, Bratislava
 

Huser, M., Belkov, I., Janku, P., Texl, J., Jarkovsky, J., Ventruba, P.: Prospective randomized comparison of trans-obturator mid-urethral sling and single-incision sling in women with stress urinary incontinence: one-year follow-up study. Oral presentation. 40th Annual Scientific Meeting of International Urogynecological Association (IUGA), 10.–13. 6. 2015, Nice, France
 

Huser, M., Belkov, I., Janků, P., Zbožínková, Z., Burša, M., Ventruba, P.: Srovnání funkce pánevního dna u prvorodiček minimálně sedm let po vaginálním porodu a porodu císařským řezem: observační kohortová studie. II. společná konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, 14.–17. 5. 2015, Bratislava
 

Huser, M., Janků, P., Zemanova, J., Seidlova, D., Ventruba, P., Gal, R.: Řízená lokální analgézie aplikovaná do oblasti ošetřené operační rány v léčbě pooperační bolesti po císařském řezu. V. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, 26.–28. 11. 2015, Brno.
 

Huser, M., Szypulova, M., Belkov, I., Hudecek, R., Ventruba, P.: Nová neinvazivní technika hodnocení funkce pánevního dna – zobrazovač tlakových vzorců pochvy a pánevního dna (Vaginal Tactile Imager). Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie, 3. 12. 2015, Praha.
 

Ješeta, M., Žáková, J., Lousová, E., Ventruba, P., Crha, I.: Současné možnosti využití kryokonzervace v reprodukční medicíně. V. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, 26.–28. 11. 2015, Brno.
 

Kadlecová, J., Rejdová, I., Ventruba, P.: Vrozené vývojové vady genitálu a jejich terapie. XXI. Luhačovické pediatrické dny, 26. 9. 2015., Luhačovice.
 

Mekiňová, L., Hudeček, R., Ventruba, P., Weinberger, V.: Reprodukční gynekologie v ultrazvukovém obraze. 36. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, 3. 10. 2015, Brno
 

Rejdová, I., Kadlecová, J.: Poruchy puberty z pohledu dětského gynekologa. XXI. Luhačovické pediatrické dny, 26. 9. 2015, Luhačovice
 

Ventruba, P., Feyereisl, J., Mardešič, T., Rumpík, D.: Jak se stát specializovaným gynekologem v reprodukční medicíně. XXIII. Bárdošov memoriál: Reprodukčná medicína, 18. 3. 2015, Bratislava
 

Ventruba, P., Janků, P., Hudeček, R., Ťápalová, V., Gerychová, R., Hustý, J., Boudný, J.: Možnosti řešení život ohrožujícího poporodního krvácení. Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2014 s medzinárodnou účasťou, 19.–20. 6. 2015, Nižná nad Oravou, Slovensko
 

Ventruba, P., Janků, P., Kameníková, M., Lacinová, M., Švábová, M.: Kompetence porodní asistentky při vedení fyziologického porodu. Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2014 s medzinárodnou účasťou, 19.–20. 6. 2015, Nižná nad Oravou, Slovensko
 

Ventruba, P., Rejdová, I.: Dětská gynekologie jako součást oboru gynekologie a porodnictví. XXI. Luhačovické pediatrické dny, 26. 9. 2015, Luhačovice
 

Weinberger, V., Gerychová, R.: Základy ultrazvuku v gynekologii a porodnictví – workshop. V. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, 26. – 28. 11. 2015, Brno.
 

Weinberger, V., Jandáková, E., Bednaříková, M., Minář, L., Presl, J., Zikán, M.: L1CAM – nový prognostický marker u endometriálního karcinomu. V. Konference nemocničních gynekologů a porodníků, 26.–28. 11. 2015, Brno.
 

Weinberger, V.: Unilokulární ovariální cysta bez a s prominencí – pravděpodobnost malignizace - workshop UZ v onkogynekologii.¨II. společná konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, 14.–17. 5. 2015, Bratislava
 

Zakova, J., Kosztyu, P., Hložánková, M., Ventruba, P., Crha, I., Lousová, E., Pochopová, H.: An investigation of seminal plasma concentration of CRISP-1 as a marker for determining the type of azoospermia using a novel ELISA. 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14–17 June 2015.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji