Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nutriční ambulance

Od 20. února 2013 je na Gynekologicko porodnické klinice FN Brno na pracovišti PRM, Obilní trh 11, Brno zřízena nutriční ambulance.

Zajišťuje edukační pohovory s onkogynekologickými pacientkami před radikální onkogynekologickou operací či před a v průběhu následné adjuvantní terapie spočívající v aplikaci chemoterapie či radioterapii.

Pacientky po onkogynekologické indikační komisi jsou odesílány k edukačnímu pohovoru stran správné a adekvátní výživy během onkogynekologické léčby do

Ambulance nutriční terapeutky, která je v provozu na pracovišti PRM každou středu od 12 – 13.00 hodin v prostorách specializovaných ambulancí v prvním patře.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji