Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Granty

Granty v roce 2015

Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
Grantová agentura: IGA MZ ČR Identifikační číslo: NT11124 Doba řešení: 2010–2015
Hlavní řešitel: Janků Spoluřešitelé: Hruban, Unzeitig, Huser,
Lhotská, Burša, Chudáček, Huptych


Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie
Grantová agentura: GAČR Identifikační číslo: P206/11/0009 Doba řešení: 2010–2015
Hlavní řešitel: Glatz Spoluřešitelé: Crha


Moderní postup myorelaxace a zvratu nervosvalové blokády při celkové anestezii u císařského řezu
Grantová agentura: IGA MZ ČR Doba řešení: 2012–2015
Hlavní řešitel: Štourač Spoluřešitelé: Ševčík, Křikava, Štoudek,
Bártíková, Klučka, Janků, Hodická
 

Neinvazivní prenatální diagnostika vyšetřením volné fetální DNA z krve matky
FN Brno – Start Up 8/2014 – institucionální podpora MZČR (RIV) Doba řešení: 2014–2015
Hlavní řešitel: Gerychová
 

Žádosti o grantové projekty v roce 2015

Využití bioimpedance v predikci, diagnostice a stanovení prognózy některých porodnických patologií
Trvání: 2014–2016 Příjemce: FN Brno, spolupříjemce: ČVUT, FEI, katedra kybernetiky
Řešitel: Hruban, Janků, Texl, Huser, Gerychová, Procházka, Lhotská

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji