Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum reprodukční chirurgie

hudecek_M_120.jpg

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Rober Hudeček, Ph.D.

532 23 8225

 

Chirurgická léčba poruch reprodukčních funkcí je na Gynekologicko-porodnické klinice MU a FN Brno rozvíjena již od historických počátků miniinvazivních způsobů operativy. Pod vlivem nových vědeckých objevů a technologických možností se reprodukční chirurgie stala nedílnou součástí spektra terapeutických možností u neplodných párů.

Ročně je na pracovišti realizováno více než 3000 velkých gynekologických operací a téměř 4000 transvaginálních gynekologických zákroků. Techniky reprodukční chirurgie zahrnují jak diagnostické tak i terapeutické výkony s využitím minimálně invazivních moderních operačních postupů.

 

Diagnostické možnosti reprodukční chirurgie

Nedílnou součástí komplexní diagnostiky poruch plodnosti je minihysteroskopie a minilaparoskopie, které využívají atraumatický přístup do dutiny děložní bez nutnosti dilatace cervikálního kanálu a vizualizace kavity a ústí vejcovodů pomocí 3 mm optické soupravy. Minilaparoskopie umožňuje podrobnou aspekci orgánů malé pánve 5 mm transumbilikálním přístupem (přes pupek). Tyto techniky lze využít i k vyšetření funkční průchodnosti vejcovodů pomocí chromopertubace a k cílenému odběru vzorků tkání na histopatologické vyšetření.

Terapeutické možnosti reprodukční chirurgie

Problematika operační korekce patologických stavů reprodukční orgánů ženy v sobě zahrnuje širokou paletu léčebných postupů. Mezi dominantní subspecializace, které úzce spolupracují s Centrem asistované reprodukce CAR 01 patří následující oblasti.

Operační řešení děložní myomatózy

Děložní myomy patří mezi nezhoubné nádory vznikající proliferací hladké svaloviny děložního těla. Jsou nejčastějšími nádory dělohy, které jsou diagnostikovány u 30-50 % žen v reprodukčním věku. Jedná se o hormonálně závislý nádor. Anatomická charakteristika myomů významně ovlivňuje jejich klinické projevy i výsledný efekt terapie. Jako klinicky významné lze označit myomy, které způsobují potíže, jsou objemné nebo rychle rostoucí nebo se vyskytují u žen s dosud neuzavřenou reprodukční funkcí, zvláště pak u žen sterilních či infertilních. Děložní myomatóza patří ke klasicky uváděným příčinám spontánních i opakovaných potratů (sekundární anatomický faktor) a to zejména v II. trimestru gravidity, kdy se podílí až na 1/3 všech abortů.

Centrum reprodukční chirurgie nabízí komplexní léčbu myomů jak pomocí hormonální terapie, tak s využitím miniinvazivní endoskopických fertilitu zachovávajících operací, jejichž smyslem je odstranění myomů a obnova reprodukční funkce dělohy.

Chirurgické léčba endometriózy malé pánve

Endometrióza je definovaná jako přítomnost endometriální tkáně mimo děložní dutinu, která vyvolává chronickou zánětlivou reakci orgánů malé pánve. Mezi reprodukční projevy endometriózy patří chronická pánevní bolest, nepravidelné a silné menstruáční krvácení, bolesti při styku a poruchy plodnosti. Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologické onemocnění, které v klinickém důsledku zpravidla vyvolá chronický zánětlivý proces s autoimunitní reakcí organismu.

Miniinvazivní konzervativní chirurgické léčba endometriózy spočívá v eradikaci ložisek v malé pánvi pomocí endoskopické elektrokoagulace či odstranění cyst z vaječníků. Zpravidla navazuje na hormonální předléčbu v injekční krátkodobé nebo tabletové dlouhodobé formě. Léčba endometriózy statisticky významně zvyšuje úspěšnost následné léčby neplodnosti pomocí technik asistované reprodukce.  

Endoskopická korekce adhezivních stavů

Vznik srůstů (adhezí) patří mezi nejčastější komplikace operací v malé pánvi. Pooperačně vzniklé adheze souvisí s rizikem poruch pasáže střev nebo chronické pánevní bolesti. Jako další negativní důsledek přítomných srůstů v malé pánvi jsou reprodukční poruchy. Jedná se zejména o sekundární sterilitu, nejčastěji na podkladě tubárního faktoru. Adhezivní proces současně představuje potenciální příčinu obtíží při opakovaném operačním vstupu. Adheze vznikají u 60-90 % pacientek, které absolvovaly velkou gynekologickou operaci.

I přesto, že etiologie vzniku adhezí v malé pánvi není dosud zcela komplexně odhalena, modifikace chirurgických technik ve smyslu minimálně invazivní operativy, jednoznačně snižuje riziko jejich vzniku. Aktivní prevenci je aplikace protisrůstových gelů v průběhu operačního výkonu.

Miniinvazivní operační postupy u děložního faktoru neplodnosti

Opakované potrácení je charakterizováno třemi a více následnými samovolnými ztrátami plodu. Postihuje asi 1 %  žen v reprodukčním věku. Potratem končí asi 15 – 38 % těhotenství. Ve skutečnosti bude toto číslo mnohem vyšší, protože více než 40 % koncepcí končí ještě v době před jejich diagnostikováním. Frekvence samovolných potratů stoupá s věkem matky - plodnost ženy starší než 35 let je 3x nižší než u ženy mladší 25 let .

Mezi získané abnormity genitálního traktu, které zvyšují riziko těhotenské ztráty patří nedostatečnost děložního čípku, děložní myomatóza, přítomnost intrauterinních adhezí a fixované zaklínění dělohy v malé pánvi.

Operační korekce těchto stavů zvyšuje šanci na následnou úspěšnou graviditu zakončenou porodem zdravého plodu.

Techniky korekcí vrozených vývojových vad ženského genitálu

Anatomické abnormality genitálního traktu se vyskytují u 0,1 % ženské populace. Vrozené malformace genitálního traktu vznikají následkem poruch vývoje genitálního traktu. Typickou abnormitou je přítomnost děložního septa (přepážky). Anatomické varianty děložního septa spolu s místem implantace embrya určují, dojde-li během těhotenství k spontánnímu abortu, k předčasnému porodu, či proběhne-li těhotenství bez komplikací

Endoskopické odstranění děložního septa pomocí hysteroskopického resektoskopu z neinvazivního transcervikálního přístupu patří do standardního spektra chirurgických výkonů Centra reprodukční chirurgie.

Reprodukční chirurgie a kvalita života

V uplynulých letech významně stoupl počet operačních výkonů využívajících minimálně invazivních technik, což vedlo ke zkrá­cení průměrné délky hospitalizace a především k rychlejší rekonvalescenci pacientek a jejich brzkému návratu k běžným životním aktivitám. Do diagnostických a terapeutických algoritmů bylo zařazeno více vzájemně se doplňujících metod, což umožňuje rychlé stanovení správné diagnózy a následnou optimalizaci léčebného postupu. Centrum reprodukční chirurgie úzce spolupracuje nejenom s Centrem asistované reprodukce CAR 01, ale využívá odborných znalostí a profesních zkušeností anesteziologů ARO II, chirurga, internisty a disponuje komplexní perioperační péčí včetně lůžkového forndu.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji