Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Centrální operační sály

2014

Článek v časopise

ŠTOURAČ, P., SEIDLOVÁ, D., BÁRTÍKOVÁ, I., KUCHAŘOVÁ, E., JANKŮ, P., KŘIKAVA, I., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., KOSINOVÁ, M., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., ŠEVČÍK, P., GÁL, R.
Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii - prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 8-16. ISSN 1214-2158.

HODOVÁ, S., BALŠÍNKOVÁ, P., JEDLIČKOVÁ, J.
Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno. Florence. 2014, 10(6), 23-25. ISSN 1801-464X.

ŠTOURAČ, P., KUCHAŘOVÁ, E., KŘIKAVA, I., MALÝ, R., KOSINOVÁ, M., HARAZIM, H., SMÉKALOVÁ, O., BÁRTÍKOVÁ, I., ŠTOUDEK, R., JANKŮ, P., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., LITTNEROVÁ, S., JARKOVSKÝ, J., GÁL, R., ŠEVČÍK, P.
Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 363-370. ISSN 1210-7832.

ŠTOURAČ, P., HARAZIM, H., STODŮLKOVÁ, M., HUSER, M., KŘIKAVA, I., JANKŮ, P., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., GÁL, R., ŠEVČÍK, P.
Comparison of parturient-controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers. 2014, 158(2), 227-232. ISSN 1213-8118.

 

2013

Článek v časopise

JEDLIČKOVÁ, J., HODOVÁ, S. 
Edukační program perioperační péče ve FN Brno. Florence, 2013, roč. , č. 1-2/13, s. 24-26.

JEDLIČKOVÁ J., JEŽKOVÁ, D., BLAŽÍČKOVÁ, E. 
Proces zpracování a použití rouškovacích systémů ve FN Brno. Florence, 2013, roč. , č. 12/13, s. 11-14.

Odborná kniha

HANKE, I., DOLEŽAL, J., VOMELA, J., VOMELOVÁ, N., GROLICH, T., HIANIKOVÁ, J., MITÁŠ, L., HRIVNÁK, R., HORVÁTH, T., IVIČIČ, J., JEDLIČKOVÁ, J., MARKOVÁ, M. 
Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno : NCONZO, 2013. ISBN 978-80-7013-554-9.

Příspěvek do odborné knihy

HANKE, I., MITÁŠ, L., JEDLIČKOVÁ, J. 
Výkony na nervových strukturách (sympatiku a vagu). In: HANKE, I., a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 119-125. ISBN 978-80-7013-554-9.

HANKE, I., MITÁŠ, L., MARKOVÁ, M. 
Karcinom plic. In: HANKE, I., a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 65-77. ISBN 978-80-7013-554-9.

HORVÁTH, T., JEDLIČKOVÁ, J. 
Onemocnění prsu. In: HANKE, I., a kolektiv autorů.  Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 125-132. ISBN 978-80-7013-554-9.

HORVÁTH, T., MARKOVÁ, M. 
Onemocnění jícnu. In: HANKE, I., a kolektiv autorů.  Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 101-101. ISBN 978-80-7013-554-9.

JEDLIČKOVÁ, J. 
Přístrojové vybavení v hrudní chirurgii. In: HANKE, I., a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 10-11. ISBN 978-80-7013-554-9.

JEDLIČKOVÁ, J., HANKE, I. 
Instrumentárium v hrudní chirurgii. In: HANKE, I., a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 4-9. ISBN 978-80-7013-554-9.

Mitáš, L., Hanke, I., Jedličková, J.  Tumory mediastina. In: HANKE, I., a kolektiv autorů.
Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 52-65. ISBN 978-80-7013-554-9.

VIDLÁKOVÁ, M., JEDLIČKOVÁ, J., KŘIVA, T. 
Technické zázemí pro dentoalveorální a maxilofaciální chirurgii. In: Bulík, O., a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 5-18. ISBN 978-80-7013-554-9.

 

2012

Článek v časopise

Hřib, R., Neudertová, H., Hakl, L., Hakl, M., Kabrhelík, T., Haklová, O., Ševčík, P., Lejčko, J., Kozák, J. 
Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest, 2012, roč. 15, č. 4, s. 174-176

Odborná kniha

Jedličková, J.,a kol. 
Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 268 s. 978-80-7013-543-3.

Příspěvek do odborné knihy

Drápelová, I., Hodová, S. 
Vybrané zdravotnické prostředky používané v perioperačním období. In Jedličková, J. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 145-154.

Hlaváčková, J. 
Chirurgické rouškovací systémy. In Jedličková, J. a kol.
Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 175-186.

Hodová, S. 
Bariérové ošetřovatelské techniky. In Jedličková, J. a kol.
Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 162-174.

Hodová, S., Hlaváčková,J.  Nozokomiální nákazy. In Jedličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 116-122.

Hodová, S., Jedličková, J.
Ošetřovatelský proces v perioperačním období. In Jedlličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 155-161.

Chrást, B., Repko, M., Jedličková, J., Hastíková, J. 
Osteoartróza a endoprotetika. In Repko, M. a kol. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 117-131.

Jedličková, J., Drápelová, I.
Organizace a řízení provozu operačních sálů, pracovní doba, časové rozvrhy, harmonogramy práce, dokumentace na operačním sále. In Jedličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 34-54.

Jedličková, J., Ježková, D. 
Zásady práce perioperační sestry. In Jedličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 187-192.

Nýdrle, M., Jedličková, J., Hastíková, J.  Artroskopie. In  Repko, M. a kol. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 95-115.

Repko, M., Jedličková, J., Hastíková, J. Problematika kloubů. In Repko, M. a kol. 
Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 81-94.

Repko, M., Ryba, L., Jedličková, J., Hastíková, J.  Páteř.In Repko, M., a kol.  Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 27-81.

Rouchal, M., Jedličková, J., Hastíková, J. 
Úvod do problematiky ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. In Repko, M., a kol. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 5-27.

Svoboda, T. 
Základy chirurgie - názvosloví základních operačních výkonů, zásady kožního řezu, stavění krvácení. In Jedličková, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 193-199.

Šilerová, I. 
Ochrana zdraví a bezpečnost práce na OS, bezpečnost pacienta a personálu. In Jedličková, J. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 55-61.

 

2011

Článek v časopise

Haklová, O., Hakl, L.
Postherpetická neuralgie a její léčba. Remedia, 2011, roč. 21, č. 5, s. 412-413.

Odborná kniha

Franců, M., Hodová, S.
Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 163 s. 978-80-7013-537-2.

Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. 978-80-7013-536-5.

Vícha, I., Jedličková, J., Lichková, J.
Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 167 s. 978-80-7013-541-9.

Příspěvek do odborné knihy

Haklová, O., Hakl, L.
Komplexní regionální bolestivý syndrom. In Hakl, M. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 191-197.

Haklová, O., Hakl, L.
TENS - Transkutánní elektrická neurostimulace. In Hakl, M., a kol. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 108-119.

Hamtilová, I., Jedličková, J. AV shunty. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 137-139.

Jedličková, J. Nástroje v cévní chirurgii. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 102-110.

Kysela, P., Jedličková, J. Amputace. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 153-156.

Kysela, P., Jedličková, J. Výkony na nervovém systému. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 140-144.

Kysela, P., Jedličková, J. Výkony na žilním systému. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, 2011. s. 147-152.

Kysela, P., Jedličková, J. Výkony u úžinových syndromů. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 145-146.

Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z. Vybrané výkony na tepnách. In Kala, Z., Kysela, P., Jedličková, J., Šilhart, Z., Hamtilová,
I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. s. 122-136.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Bukva, P., Nestrojil, P., Stráníková, A.
Dutinová poranění . IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Drápelová, I., Mašek, M.
Perioperační péče u poranění dutiny hrudní a břišní. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Halačková, R., Ruber,
V. Perioperační péče u poranění pánevního kruhu a acetabula. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Hlaváčková, J., Jedličková, J.
Příprava edukačních materiálů COS pro pacienty FN Brno. Odborná celostátní konference "Sestra v perioperační péči", Praha, 07.10.2011.

Mach, P., Vozdecká, G.
Anatomie pánve, poranění pánve. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Mach, P., Vozdecká, G.
Poranění pánve. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Mašek, M., Drápelová,
I. Poranění dutiny břišní - damage control surgery. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Mašek, M., Drápelová,
I. Poranění dutiny břišní - damane kontrol surgery. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Mašek, M., Halačková, R.
Poranění hrudní stěny. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 24.10.2011.

Mašek, M., Halačková, R.
Poranění hrudní stěny. IV. celostátní konference - kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha, pánve, Brno, 19.02.2011.

Nováková, V., Hlaváčková, J.
Možnosti léčby gliomů z pohledu perioperační sestry. Brněnské neurochirurgické dny, Brno, 11.11.2011.

Pikula, R., Mašek, M., Sotonová, A.
Poranění sleziny. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Ruber, V., Sladká, M.
Sdružená poranění pánve. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Ruber, V., Smutná, M.
Sdružená poranění pánve. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Vidláková, M.
"AWAKE Craniotomy" - operace s bdělou fází. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Vidláková, M., Vejrostová, E. "AWAKE Craniotomy" - operace s bdělou fází. Brněnské neurochirurgické dny, Brno, 11.11.2011.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji