Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Čím se zabýváme

Alergologická ambulance IGEK se zabývá diagnostikou a léčbou alergických onemocnění:

alergické rýmy a zánětu spojivek, alergického astmatu, atopického ekzému, anafylaktické šoku, alergií na pyly, roztoče, plísně, hmyz, potraviny, léky a latex

 

 • Spolupracuje s klinikou chorob z povolání v diagnostice profesní alergické rýmy a profesního alergického astmatu.
 • Řeší problematiku kožních projevů – urtikarií a angioedémů ve spolupráci s kožní klinikou a Ústavem alergologie a klinické imunologie FN sv. Anna v případě diagnosticky hereditárního angioedému.
 • V rámci dif. diagnosy syndromu dráždivého kašle - úzce spolupracuje s ORL, KNPT a Interní gastroenterologickou klinikou.
 • Diagnostikuje další imunopatologické stavy / imunodeficity, autoimunity/ ve spolupráci s Ústavem alergologie a klinické imunologie FN u sv. Anny a jeho laboratoří.
 • V rámci péče o alergii a astma v těhotenství, spolupracuje s odd. genetiky a s porodnickými klinikami.
 • Ve spoluprací s KNPT je alergologie IGEK součást Národního centra pro těžké astma v ČR (NCTA).
 • Jako Centrum Lékové alergie při ČSAKI řeší problematiku lékových alergií, provádí také testy náhradní medikace a indukci lékové tolerance tzv.desenzitizaci.
 • Řeší problematiku potravinových alergií.
 • ve spoluprácí s IHOK došetřuje pacienty s mastocytózou.

 

 

Speciální zaměření

 • Alergická onemocní a astma v těhotenství
 • Intolerance aspirinu a nesteroidních antirevmatik
 • Hypersenzitivní reakce na biologickou léčbu, desenzitizace ( tj. indukce lékové tolerance)
 • Obtížně léčitelné těžké astma bronchiale
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji