Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ani po závažných gynekologických diagnózách se mladá žena nemusí vzdát představ o vlastních dětech

Nemocniční areál na Obilním trhu totiž není jenom místem, kde se rodí děti, ty zde dokonce mohou i vznikat. Součástí Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno je Centrum reprodukční medicíny – Cermed. Cermed je značkou pro komplexní, mezioborový systém zaměřený na diagnostiku a léčbu onemocnění žen i mužů, která ohrožují reprodukční zdraví. Pod jednou střechou jsou shromážděni odborníci, kteří dokáží komplexně vyřešit provázané gynekologické problémy, jako jsou endometrióza, děložní myomy, vývojové vady, endokrinní poruchy, onkologická onemocnění, která mají dopad na kvalitu života a negativně ovlivňují možnost mít vlastní dítě.

Nejčastějším gynekologickým onemocněním s dopadem na plodnost žen v reprodukčním věku je endometrióza. Je definována jako přítomnost tkáně podobné děložní sliznici mimo děložní dutinu, nejčastěji v dutině břišní. Mezi příznaky obvykle patří: chronická pánevní bolest, silná a bolestivá menstruace, bolest při pohlavním styku, bolest a/nebo krvácení při stolici nebo močení a celková slabost, únava. Příznaky však ženy často přehlížejí, nebo je přisuzují něčemu jinému. Endometriózu přitom není radno podceňovat. Toto nezhoubné onemocnění postihuje 10 % žen v reprodukčním věku a je diagnostikováno až 40 % žen s problémy s plodností. Endometrióza totiž může snižovat počet a kvalitu vajíček ve vaječnících ženy, v důsledky vzniku srůstů v malé pánvi negativně ovlivňuje funkci vejcovodů a jejich podíl na oplození a přenosu zárodečných buněk, má také negativní vliv na uhnízdění embrya v děloze. Proto ženy s endometriózou často potřebují kromě operační léčby i léčbu technikami asistované reprodukce.

Diagnostice a léčbě endometriózy se odborníci ve FN Brno věnují už 30 let. Z hlediska péče, vybavení, erudice zdravotníků a komplexnosti operačních výkonů patří klinika k evropským špičkám, což dokládá nedávno udělení osvědčení evropské certifikační agentury EuroEndoCert. Dle kritérií Scientific Endometriosis Foundation a European Endometriosis League byl Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno přidělen statut certifikovaného centra pro endometriózu „Endometriosis centre of excellence“. Jedná se o potvrzení, že toto pracoviště poskytuje pacientkám s endometriózou léčebnou péči na nejvyšší evropské úrovni.

Nejenom léčbou endometriózy se zabývá Cermed. Cermed je novou značkou pro již existující systém péče zaměřený na diagnostiku a léčbu komplexních gynekologických problémů souvisejících s reprodukčním zdravím. Cermed nabízí postupy, které respektují i budoucí a dosud neaktuální přání mít jednou vlastní děti. K dispozici jsou expertní sonografická vyšetření, specializované poradenství při řešení poruch plodnosti, nejmodernější techniky asistované reprodukce a miniinvazivní endoskopické operační techniky reprodukční chirurgie. Spektrum specialistů pokrývá oblast embryologie, genetiky, imunologie, andrologie, sexuologie, psychologie, onkogynekologie a další. Z pozice „fakultní, resp. univerzitní nemocnice“ se také klinika intenzivně a vytrvale věnuje výzkumu a vzdělávání nových generací zdravotníků. Nejen v našem regionu, ale i na evropské úrovni tak zaujímáme pozici instituce, která se podílí na celkovém rozvoji gynekologie a porodnictví.

Cermed oficálně pokřtíme na Slavnostním otevření Centra reprodukční medicíny, které proběhne formou zahradní slavnosti již tento pátek 23. září od 14:00 v parku na Obilním trhu. Odborné i široké laické veřejnosti tak celý systém péče představíme, stejně jako naše krásné nové stránky cermedbrno.cz.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji