Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuality

3. evropská konference intervenční onkologie

Ve dnech 24. - 30. dubna 2012 se konala 3. evropská konference intervenční onkologie ve Florencii. Vedením několika sekcí a přednášek reprezentoval naši nemocnici prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA (přednosta Radiologické kliniky), který je současně členem vědecké programové komise kongresu. Dalším významným zástupcem České republiky ve vedení mezinárodního kongresu byl současný prezident evropské společnosti kardiovaskulární a intervenční radiologie (CIRSE) prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. z IKEM Praha.

Intervenční onkologie, jedna z nejvíce rozvíjejících se částí intervenční radiologie, dává nové možnosti v managementu onkologických pacientů. Metody intervenční onkologie se stávají 4. pilířem v multimodalitním přístupu léčby a paliace nemocných vedle chirurgie, chemoterapie a radioterapie. Základem je minimální invazivita, která vede ke kratší hospitalizaci pacientů, kratší rekonvalescenci a větší spolupráci. Pacienti FN Brno mají dostupné plné spektrum intervenčních procedur, zejména jsou to metody ablační (radiofrekveční ablace tumorů jater, ledvin, plic), metody endovaskulární - embolizační (chemoembolizace tumorů jater) a paliativní výkony u pacientů s tumory postihující žlučové cesty a trávicí trubici.  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji