Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Nadstandardní pokoje

CENÍK č. 56 / 2020 – 09.5

Nadstandardní pokoje

Pro FN Brno byl vydán ceník nadstandardních pokojů. Nadstandardní pokoje byly rozčleněny do čtyř kategorií dle vybavenosti pokojů. Přehled nadstandardních pokojů jednotlivých klinik tvoří Přílohu č. 1 tohoto ceníku.

Kategorie Popis
Kategorie I. Apartmán (dvě samostatné místnosti), komplexní nadstandardní vybavení
Kategorie II. Komplexní nadstandardní vybavení
Kategorie III. Základní nadstandardní vybavení
Kategorie IV. Samostatný pokoj bez medicínského zdůvodnění - běžný standardní pokoj
  s více lůžky, kde je pacient sám nebo s průvodcem (je-li to provozně možné)

 

Cena je osvobozena od DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den: Cena
Kategorie I. 2 039 Kč
Kategorie II. 1 464 Kč
Kategorie III. 1 045 Kč
Kategorie IV. 523 Kč

 

K ceně bude připočteno 10% DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den: Cena bez DPH DPH 10% Cena vč. DPH
Kategorie I. 2 039 Kč 204 Kč 2 243 Kč
Kategorie II. 1 464 Kč 146 Kč 1 610 Kč
Kategorie III. 1 045 Kč 105 Kč 1 150 Kč
Kategorie IV. 523 Kč   52 Kč 575 Kč

 

Příloha č. 1 - Přehled nadstandardních pokojů

Klinika Umístění  Kategorie Počet pokojů
GPK - PMDV Odd. PA III 1
GPK - PMDV Odd. PA III 5
GPK - PMDV Odd. PB II 1
GPK - PMDV Odd. PB III 4
GPK - PRM Odd. 5P II 1
GPK - PRM Odd. 5P III 6
GPK - PRM Odd. 7P II 2
GPK - PRM Odd. 9P II 1
CHK Odd. A+B+C I 1
CHK Odd. A+B+C II 6
IGEK Odd. A III 1
IKK Odd. B II 1
IKK Odd. B III 1
KNPT KNPT III 1
KUČOCH Odd. A III 1
KÚCH Odd. A+B+C II 3
NCHK Odd. B II 1
NCHK Odd. B III 1
OK Odd. A II 1
ORL Odd. A/B III 2
ORTK Odd. A+B III 3
RHO Odd. C III 1
UK Odd. A+B III 3
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji