Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Adaptační program pro lékaře – absolventy

V roce 2019 se uskuteční již 6. ročník Adaptačního programu pro lékaře – absolventy, kterému předchází každoročně dva workshopy. Prosincový se uskutečnil v úterý 4. 12. 2018 v prostorách FN Brno – Bohunice ve spolupráci s SK AS LF MU a měl rekordní účast 183 studentů lékařských fakult. Pozváni byli zástupci lékařských fakult z celé České republiky a Slovenska. Adaptační program představila a programem provázela náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku JUDr. Alena Tobiášová, MBA.

 

Studentům své obory a pracoviště představilo formou zajímavých a vtipných prezentací 12 medicínských útvarů (GPK, KDO, IKK, KARIM, IHOK, UK, KICH, KÚCH, NK, ORL, KRNM a KNPT). Závěrem akce byl dán prostor studentům pro dotazy a možnosti konzultací se zástupci medicínských útvarů. Na tuto akci bude v únoru 2019 navazovat druhý workshop, kde již budou prezentovány informace k výběrovému řízení do Adaptačního programu na období 2019/2020. Poděkování patří všem medicínským útvarům, které se spolu s organizátory akce zasloužily o zdárný průběh této akce, jejímž výsledkem je stále více rostoucí zájem absolventů LF o práci v naší organizaci.

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji