Menu
Česky English
532 23 1111

Abstrakt ve sborníku 2008

 1. Fojtík, Z., Starý, K., Procházková, L.  Atypická lokalizace morbus Paget v oblasti dolní čelisti - kazuistika. In VIII. Celostátní konference Sekundární osteoporóza . Plzeň : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. s. 62-63. 
 2. Štefančíková, L., Moulis, M., Fabian, P., Ravčuková, B., Vášová, I., Šmardová, J.  Analýza nádorového supresoru p53 u nehodgkinských lymfomů. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 5.-6.2.2008, Brno. Brno : , 2008. s. -.
 3. Jansová, E., Gojová, L., Pouchlá, S., Fajkusová, L.  Zavedení Wilsonova čipu do molekulární diagnostiky Wilsonovy choroby. In Program a abstrakta. 23. pracovné dni Dedičné metabolické poruchy, 14.-16.5.2008, Senec .  : , 2008. s. 15-.
 4. Gojová, L., Jansová, E., Kulm, M., Pouchla, S., Fajkusova, L.  APEX Based Genotyping Microarray as a New Approach in Diagnostics of Inherited Metabolic Diseases. In Book of Abstracts 40th EMG Meeting, Heidelberg, Germany, May 30- June 1. Friedrichsdorf, Germany : Milupa GmbH, 2008. s. 61-.
 5. Jansova, E., Gojova, L., Kulm, M., Pouchla, S., Fajkusova, L.  New approach in diagnostics of Inherited Metabolic Diseases based on Arrayed Primer Extension (APEX) microarray assay. In Event Proceedings, Lab-on-a-Chip World Congress, Advances in Microarray Technology, Advances in Biodefense Technology, 7-8 May 2008, Barcelona, Spain.  : Select Biosciences, 2007. s. -.
 6. Hampl, A., Holubcová, Z., Bárta, T., Pospíšilová, Š., Verner, J., Doležalová, D., Vinarský, V., Dvořák, P.  Human embryonic stem cells: stable or vulnerable?. In XXII. Olomoucké hematoonkologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 28.-30.5.2008.  : , 2008. s. -.
 7. Bárta, T., Doležalová, D., Vinarský, V., Holubcová, Z., Verner, J., Pospíšilová, Š., Jaroš, J., Matulka, K., Dvořák, P.  Human embryonic stem cells can active checkpoint control pathways . In Second Annual ESTOOLS Consortium Meeting, Budapest, 1.-5.6. 2008.  : , 2008. s. -.
 8. Rotrekl, V., Bárta, T., Kunická, Z., Jaroš, J., Eiselleová, L., Matulka, K., Verner, J., Pospíšilová, Š., Vinarský, V., Hampl, A., Dvořák, P.  Decrease in base excision repair during prolonged in vitro propagation of human embryonic stem cells. In Second annual ESTOOLS meeting, Budapest, 1.- 5.6. 2008.  : , 2008. s. -.
 9. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Penka, M., Hájek, R.  Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma subjects. In XXIV. International Congress - International Society for Analytical Cytology. Budapešť : ISAC, 2008. s. 168-168.
 10. Tesařová, E., Mayer, J., Pacasová, R., Král, Z., Buliková, A., Neničková, M., Michlíčková, S.  Cost - benefit analýza léčby transfuzními přípravky trombocytového typu na interní hematoonkologické klinice ve Fakultní nemocnici Brno v roce 2008. In Transfuze a hematologie dnes - XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd - sborník abstrakt. Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2008. s. 62-62.
 11. Bulik, O., Kiss, I.  Vyhodnocení účinnosti chemoterapie u karcinomu dutiny ústní. In Edukační sborník: XXXII. Brněnské onkologické dny, 17.-19. 4. 2008, Brno. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 233-233.
 12. Tomíšková, M.,  Tomíška, M., Illa, P., Skřičková, J., Babičková, L., Kaplanová, J., Fejerová, D.  Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika podvýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem.. In Abstrakty. XVI. Západočeské pneumoonkologické dny, Plzeň : Euroverlag, 2008. s. 70-70.
 13. Řehák, Z., Němec, P., Nižňanská, V., Hofírek, I., Fabián, P., Stupalová, J., Staníček, J., Bolčák, K., Krpenský, A., Janíková, A.  Periaortitis chronica v 18F-FDG PET obraze. In Abstrakta - XLV. dny nukleární medicíny. Havlíčkův Brod : Nemocnice Havlíčkův Brod, 2008. s. 21-.
 14. Trbušek, M., Čejková, S., Ročňová, L., Potěšil, D., Šmardová, J., Žežulková, D., Doubek, M., Mayer, J.  Heterozygotní delece ATM nezvyšuje rezistenci CLL buněk na fludarabin. In Sborník abstrakt "Pražský hematologický den" 23.10.2008 . Praha : , 2008. s. 15-15.
 15. Mráz, M., Malinová, K., Kotašková, J., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Analýza exprese microRNA u pacientů s chronickou lymfatickou leukemií a abnormalitami v genu TP53. In Sborník abstrakt "Pražský hematologický den" 23.10.2008. Praha : , 2008. s. 20-20.
 16. Trbušek, M., Malčíková, J., Šmardová, J., Ročňová, L., Žežulková, D., Mayer, J.  Abnormality v genech TP53 a ATM determinují odpověď CLL buněk na moderní léčbu. In Sborník příspěvků "12. celostátní konference DNA diagnostiky".  : , 2008. s. 29-29.
 17. Malinová, K., Staňo Kozubík, K., Vranová, V., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Detekce chromozomálních aberací pomocí array-CGH u chronické lymfocytární leukemie. In Sborník příspěvků "12. celostátní konference DNA diagnostiky".  : , 2008. s. 26-26.
 18. Mráz, M.  RNA interference a microRNA: nová úroveň regulace proteomu a její analýza u B-chronické lymfatické leukemie. In Sborník abstrakt "52. Studentské vědecké konference" 20.5.2008.  : LF MU, Brno, 2008. s. 12-12.
 19. Mráz, M., Kotašková, J., Borský, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Analýza exprese microRNA u B-chronické lymfatické leukemie. In Sborník abstrakt "XII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů" 6.-7.2.2008. Brno : , 2008. s. -.
 20. Kaplanova, A., Šedo, O., Konečná, H., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Zdráhal, Z.  Potential biomarkers for early detection of graft-versus-host disease. In HUPO 2008, 7th world congress, 16-20.8.2008, Amsterdam, Abstract published on-line www.hupo2008.com.  : , 2008. s. -.
 21. Penka, I., Kala, Z., Válek, V., Kiss, I., Gál, R., Dolina, J., Tůma, J., Číhalová, M.  Hlavní otázky interdisciplinární spolupráce v chirurgické léčbě ložiskového postižení jater. In Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny.. Brno : MOÚ, 2008. s. 297-298.
 22. Smejkal, P., Matýšková, M., Krbec, M., Koudelka, K., Penka, M.  Radiační synoviortéza ytriem u pacientů s hemofilií a její vliv na frekvenci krvácicých epizod . In XV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účastou. Martin : , 2008. s. 57-58.
 23. Smejkal, P., Kala, P., Zavřelová, J., Poloczek, M., Kala, A., Špinar, J., Penka, M.  Monitorace účinku ASA a clopidogrelu u pacientů s perkutánní koronární intervenci. In 2. národní kongres ČSTH. Praha : , 2008. s. 39-39.
 24. Linhartová, M., Hemmelová, B., Starý, K., Křen, L., Halámková, J., Tomášek, J., Černý, I., Prášek, J.  Karcinom příštitného tělíska jako vzácná příčina hyperparatyreózy - kazuistika. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny.. Brno : MOÚ, 2008. s. 414-.
 25. Kala, Z., Penka, I., Kysela, P., Válek, V., Kiss, I., Tomášek, J., Andrašina, T.  Novinky v chirurgické léčbě jaterních metastáz. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny.. Brno : MOÚ, 2008. s. 298-.
 26. Smejkal, P., Muzik, J., Matýšková, M., Buliková, A., Šlechtová, M., Kissová, J., Chlupová, G., Dušek, L., Penka, M.  FEIBA in treatment of acute bleeding episodes in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitor:a single centre experience. In 39 haemophilie Symposion. Hamburg : , 2008. s. 62-63.
 27. Seidlová, D., Ševčík, P., Penka, M., Blatný, J., Černý, V.  Uniseven Registry - Important in Clinical Practise. In Abstracts of 21st ESICM Annual Congress. Lisabon, Portugalsko : , 2008. s. S45-.
 28. Lengerová, M., Hrnčířová, K., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Weinbergerová, B., Vorlíček, J., Mayer, J.  Detection of Aspergillus fumigatus in Bronchoalveolar Lavage Samples from Immunocompromised Patients using Real-Time PCR with Fungal DNA Preamplification. In Abstracts 48th ICAAC. Washington, DC : American Society for Microbiology, 2008. s. 630-630.
 29. Jurček, T., Ježíšková, I., Dvořáková, D., Žáčková, D., Rázga, F., Tomášiková, L., Oltová, A., Mayer, J.  Chronická myeloidní leukémie (CML) BCR-ABL negativní?Detekce atypického transkriptu fúzního genu BCR-ABL u pacienta s CML-kazuistika. In Sborník abstrakt "12. celostátní konference DNA diagnostiky".  : , 2008. s. 53-54.
 30. Hrabčáková, V., Francová, H., Brychtová, Y., Doubek, M., Klabusay, M., Mayer, J.  Sledování minimální zbytkové nemoci u B-chronické lymfatické leukemie pomocí flow cytometrie a real-time PCR-přínos v klinickém hodnocení léčby B-CLL. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a IX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Špindlerův Mlýn : , 2008. s. H-P-076-.
 31. Klabusay, M., Kuhrová, V., Hrabčáková, V., Doubek, M., Mayer, J.  Analysis of the expression of ZAP-70 by quantitative flow cytometry and its correlation with mutation status of IgVH in patients with diagnosis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. In XXIV International Congress, Cytometry in the Age of Systems Biology. Budapest, hungary : , 2008. s. -.
 32. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lochmanová, J., Volfová, P., Dvořáková, D., Mayer, J.  Přínos PCR detekce mykotických patogenů ve vzorku tkáně pro diagnostiku invazivních mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů. In Sborník abstrakt Pražský hematologický den. Praha : , 2008. s. -.
 33. Buliková, A., Zavřelová, J., Penka, M.  Antifosfolipidové protilátky - patofyziologie, diagnostika a klinický význam. In Trans Hemat dnes - Sborník postgraduálních přednášek.  : , 2008. s. 19-20-.
 34. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lochmanová, J., Volfová, P., Dvořáková, D., Mayer, J.  Využití PCR a real-time PCR v diagnostice invazivní aspergilózy u hematoonkologických nemocných. In Sborník abstraktů XVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny. Brno : , 2008. s. -.
 35. Vondráček, P., Hermanová, M., Fajkusová, L.  Kongenitální svalové dystrofie . In Sborník abstrakt Neuromuskulární kongres. 19. neuromuskulární sympozium. Brno, 23.-24.5.2008.. Brno : , 2008. s. -.
 36. Jeřábková, B., Fajkusová, L., Bučková, H., Veselý, K., Gaillyová, R.  Mutation Analysis of Epidermolysis Bullosa in the Czech Republic. In European Human Genetics Conference 2008, May 31 - June 3, 2008, Barcelona, Spain, abstract in European Journal of Human Genetics. Španělsko : Nature publishing group, 2008. s. 246-246.
 37. Jeřábková, B., Fajkusová, L., Bučková, H., Veselý, K., Gaillyová, R.  Mutation Analysis of Dystrophic Epidermolysis Bullosa in the Czech Republic. In 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17 - 21 September 2008, Paris, France. Paris : EADV, 2008. s. FP0646-.
 38. Jeřábková, B., Bučková, H., Gaillyová, R., Hrubá, Z., Fajkusová, L.  Molekulárně-genetická diagnostika epidermolysis bullosa v ČR. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky, 27.-28.11.2008, Brno.  : , 2008. s. -.
 39. Tomášek, J., Kiss, I., Halámková, J., Andrašina, T.  Možnosti systémové léčby hepatocelulárního karcinomu (HCC). In XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2008. s. -.
 40. Halámková, J., Tomášek, J., Kiss, I.  Primární a sekundární zhoubné nádory jater-strategie léčby. In XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2008. s. -.
 41. Halámková, J., Čech, Z., Pavlovský, Z., Tomášek, J., Tuček, Š., Svobodník, A., Hanáková, L., Moulis, M., Kiss, I., Penka, M.  Significance of plasminogen activator inhibitor type 1 and its gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. In XIXth International congress on fibrinolysis and proteolysis. Vienna : , 2008. s. 142-142.
 42. Bulíková, A.  Katastrofický antifosfolipidový syndrom. In XIV. Pařízkovy dny.  : , 2008. s. 7-8.
 43. Penka, M., Seidlová, D., Bulíková, A., Horáková, L., Zavřelová, J., Pavlík, T., Dušek, L.  Význam některých vstupů hemotologa do léčby poporodního krvácení. In XV. Slovensko-Česká konference o meostáze a trombóze s mezinárodní účastí . Martin : , 2008. s. 27-28-.
 44. Bulíková, A., Crha, I., Penka, M.  Ovariální hyperstimulační syndrom z pohledu hematologa. In 2. národní kongres ČSTH ČLS JEP 2008.  : , 2008. s. 20-.
 45. Seidlová, D., Bulíková, A.  Nebezpečí hemostyptické léčby v porodnictví. In 2. národní kongres ČSTH ČLS JEP .  : , 2008. s. 20-21.
 46. Trbušek, Martin- Čejková, Soňa- Ročňová, Ludmila- Potěšil, David- Šmardová, Jana- Žežulková, Dita- Doubek, Michael- Mayer, Jiří. Heterozygotní delece ATM nezvyšuje rezistenci CLL buněk na fludarabin. In Sborník abstrakt Pražský hematologický den 2008. Praha : I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK, 2008. od s. 15-15, 1 s. ISBN 978-80-254-3009-5. - abstr. 1 bod
 47. Čejková, Soňa- Ročňová, Ludmila- Potěšil, David- Šmardová, Jana- Malčíková, Jitka- Žežulková, Dita- Doubek, Michael- Brychtová, Yvona- Pospíšilová, Šárka- Mayer, Jiří- Trbušek, Martin. Přítomnost heterozygotní delece ATM nedeterminuje odpověď CLL buněk na fludarabin. In XXII. Olomoucké hematologické dny. 2008. ISBN 0042-773X.
 48. Bothová, Pavla- Elbl, Lubomír- Nováková, Zuzana- Šťastná, Jana- Honzíková, Klára- Vítovec, Jiří. Echokardiografické sledování pacientů po protinádorové léčbě v minulosti. Supplementum Cor Vasa, Praha : Praha Publishing Ltd, 50, 7-8, od s. K129, 1 s. ISSN 0010-8650. 2008. cze
 49. Polanská, Veronika- Šerý, Omar- Fojtík, Zdeněk- Hlinomazová, Zuzana. Ocular complications in the posterior pole due to vasculitis in patients with rheumatoid arthritis and association with -308 polymorphism tumour necrosis factor alpha gene,. In Book of Abstracts Euretina. 1. vydání. Berlin, 2008. 1 s. eng
 50. Polanská, Veronika- Šerý, Omar- Fojtík, Zdeněk. Steroidní glaukom u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s -174 polymorfismem genu pro interleukin 6. In Sborník abstrakt Kongresu České glaukomové společnosti. Luhačovice : Česká glaukomová společnost, 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-1568-9. cze
 51. Polanská, Veronika- Šerý, Omar- Fojtík, Zdeněk. Výskyt skleritidy a episkleritidy u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfismem -308 genu pro TNF alfa. In Sborník abstrakt XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. 1. vydání. Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2008. 1 s. ISBN 978-80-87009-53-6. cze
 52. Polanská, Veronika- Šerý, Omar- Fojtík, Zdeněk- Hlinomazová, Zuzana. Výskyt syndromu suchého oka a rohovkových komplikací u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfizmem -174 genu pro interleukin 6. Česká a slovenská oftalmologie, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 64, 2, od s. 77-80, 4 s. ISSN 1211-9059. 2008. cze
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji