Menu
Česky English
532 23 1111

Abstrakt v časopise bez IF 2009

 1. Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Hájek, R., Mayer, J.  Histiocytóza z langerhansových buněk - přehled příznaků a vlastní zkušenosti s léčbou této nemoci cladribinem. Interná medicína, 2009, roč. 9, č. S, s. 12-. 
 2. Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Křivanová, A., Sandecká, V., Zahradová, L., Hájek, R.  Vzácné kožní změny způsobené či provázející monoklonální gamapatie. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 80-81.
 3. Adam, Z., Straub, J., Pour, L., Krejčí, M., Zahradová, L., Hájek, R.  Jak "neprošvihnout" mnohočetný myelom. Praktický lékař, 2009, roč. 89, č. 9, s. 535-.
 4. Adam, Z., Zojer, N., Greil, R., Keil, F., Thaler, J., Lang, A., Pour, L., Krejčí, M., Hájek, R., Ludwig, H.  Záchrana ledvin kombinací bortezomib-doxorubicin-dexametazon (BDD) u nemocných s mnohočetným myelomem a vstupním akutním selháním ledvin. Výsledkyklinické studie fáze II. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 40-41.
 5. Almáši, M., Pour, L., Šváchová, H., Králová, D., Němec, P., Adam, Z., Krejčí, M., Sandecká, V., Křivanová, A., Al Sahmani, M., Penka, M., Kuglík, P., Hájek, R.  Nízká hladina trombispondinu koreluje s nedostatečnou odpovědí na léčbu bortezomibem. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 82-82.
 6. Almáši, M., Šváchová, H., Pour, L. Nízká hladina trombospondinu koreluje s nedostatečnou odpovědí na léčbu bortezomibem. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. , č. , s. -.
 7. Burešová, I., Muthu Raja, K., Kovářová, L., Susská, R., Perutka, T., Kyjovská, D., Moravcová, J., Kupská, R., Penka, M., Hájek, R.  Fluorescence based separation of plasma cells. . 4th myeloma and 2nd immunotherapy workshop, 2009, roč. , č. , s. -.
 8. Červinek, l., Mayer, J.  Epidemiologie a diagnostika ITP. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 30-30.
 9. Čumová, J., Kyjovská, D., Suská, R., Moravcová, J., Rycová, M., Perutka, T., Hanáková, B., Králová, D., Burešová, I., Kovářová, L., Kryukov, F., Penka, M., Hájek, R.  Optimalizace imunomagnetické separace plazmatických buněk z kostní dřeně pacientů s mnohočetným myelomem. Transfúze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl 1, s. 84-85.
 10. Doubek, M., Cmunt, E., Schwarz, J., Brejcha, M., Pospíšil, Z., Kozmon, P., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Cetkovský, P., Trněný, M., Mayer, J.  Nové prognostické faktory chronické lymfocytární leukemie (CLL) v každodenní hematologické praxi Multicentrická ananlýza. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 45-45.
 11. Dušková, L., Jansová, E., Kopečková, L., Goldmann, R., Zapletalová, P., Freiberger, T., Fajkusová, L.  Využití DNA čipu v molekulárně genetické diagnostice familiární hypecholesterolemie. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 12, s. -. 
 12. Folber, F., Šálek, C., Doubek, M., Soukupová Maaloufová, J., Valová, T., Trka, J., Cetkovský, P., Mayer, J.  Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií dle protokolu GMALL 07/2003 v České republice a její výsledky - zkušenosti dvou center. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 17-18.
 13. Foltánková, V., Koláčná, K., Matějková, E., Dendis, M., Bartoš, M., Novotná, D., Brychtová, Y., Mayer, J., Michálek, J.  Detekce alodepletovaných protileukemických T lymfocytárních klonů u pacienta s chronickou lymfatickou leukémií. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 49-49.
 14. Foltánková, V., Matějková, E., Koláčná, K., Bartoš, M., Dendis, M., Novotná, D., Doležel, J., Nenutil, R., Mayer, J., Hájek, R., Michálek, J.  Molekulární identifikace alodepletovaných individuálních protinádorových klonů T lymfocytů. . Edukační sborník, 2009, roč. , č. , s. 64-64.
 15. Goldmann R., Tichý L., Freiberger T., Šultesová P., Vrzalová Z., Zapletalová E., Fajkusová L.: Analýza velkých geonomových přeuspořádání v genu pro LDL receptor. XIII. Celostátní konference DNA diagnostiky (2009); s.33
 16. Goldmann, R., Zapletalová, P., Letocha, O., Tichý, L., Freiberger, T., Fajkusová, L.  Genomic characterization of large rearrangements of the LDLR gene in Czech patients with familial hypercholesterolemia. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 12, s. -.
 17. Hájek, R., Ballová, V.  Nové léky & nová guidelines myelomové sekve České hematologické společnosti, České myelomové skupiny a Slovenskej myelómovej spoločnosti. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 40-40.
 18. Ježíšková, I., Gazdová, J., Kořístek, Z., Rázga, F., Jurček, T., Mayer, J., Dvořáková, D.  Neobvyklá přestavba genu PML/RARa detekovaná u pacienta s akutní promyelocytární leukémií -kazuistika. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 1, s. 87-88.
 19. Kipps, T., Österborg, A., Mayer, J., Silgenbauer, S., Hellmann, A., Williams, C., Furman, R., Chan, G., Russell, C., Wierda, W.  Clinical improvement with a novel CD20 mAb, ofatumumab, in fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukemia (CLL) also refractory to alemtuzumab or with bulky lymphadenopathy. Journal of Clinical Oncology, 2009, roč. 27, č. 15S, s. 366s-366s.
 20. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Perutka, T., Muthu Raja, K., Zarbochová, P., Penka, M., Roman, H.  Imunofenotypizace plazmocytů u mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie Dnes, 2009, roč. 15, č. s2, s. 35-35.
 21. Krejčí, M., Adam, Z., Křivanová, A., Pour, L., Zahradová, L., Sandecká, V., Mayer, J., Vorlíček, J., Hájek, R.  Terapie fulminantní progrese mnohočetného myelomu: up-front melfalan 100 mg/m² s podporou autologního štěpu a konsolidace novými léky. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 42-42.
 22. Kryukov, F., Očadlíková, D., Kovářová, L., Burešová, I., Matějková, E., Hájek, R., Michálek, J.  In vitro activation of myeloma-specific cytotoxic T cells by hTERT pulsed dendritic cells. . Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring. , 2009, roč. , č. , s. -.
 23. Machová Poláková, K., Polívková, V., Rulcová, J., Žáčková, M., Klamová, H., Žáčková, D., Jurček, T., Dvořáková, D., Nádvorníková, S., Mayer, J.  Neměnná hladina BCR-ABL v hodnotách ≥0,1% (IS) u pacientů s CML odpovídajících optimálně na imatinib kompletní cytogenetickou remisí indikuje detekci mutací. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. -.
 24. Macková, K., Zahradová, L., Očadlíková, D., Hájek, R., Michálek, J.  Imunoterapie mnohočetného myelomu s využitím nádorového antigenu a dendritických buněk. . Bioimplantologie. 2009, 2009, roč. , č. , s. -.
 25. Malčíková, J., Šmardová, J., Žáčková, D., Jurček, T., Ročňová, L., Trbušek, M., Oltova, A., Doubek, M., Ráčil, Z., Pospíšilová, Š., Mayer, J.  P53 Inactivation and Genomic Abberations in Relation to Imatinib Resistance in Chronic Myeloid Leukemia.. In Blood.  : , 2009. s. -.
 26. Michálek, J., Matějková, E., Foltánková, V., Slabý, O., Horváth, R., Hájek, R., Vitetta, E.  Myeloma - specific T-cell clones can eliminate tumor cells and their long-term correlate with clinical outcomes in patients with multiple myeloma. . Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. , č. 15, s. 33-34.
 27. Mráz, M., Malinová, K., Pavlová, Š., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Analýza exprese a funkce microRNA u chronické lymfatické leukémie. Chemické listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 445-445.
 28. Mráz M., Malinová K., Mayer J., Pospíšilová Š.: MicroRNAs expression pattern in aggressive subtype of chronic lymphocytic leukemia with p53 abnormalities. XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 14.-15.4.2009.
 29. Muthu Raja Karthick , R., Zahradová, L., Kovářová, L., Burešová, I., Mikulková, Z., Peturka, T., Kryukov, F., Hájek, R., Michálek, J.  T regulatory cells and its influence on monoclonal gammapathy disorders. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl 1, s. 36-37.
 30. Navrátil, M., Kořístek, Z., Tomíška, M., Šmardová, L., Folber, F.  The use of CRRT-CVVH in hematooncological intensive care unit-single center experience. Blood Purification, 2009, roč. 1, č. 3, s. 272-272.
 31. Němec, P., Pour, L., Šváchová, H., Almáši, M., Burešová, I., Muthu Raja Karthick, R., Hájek, R.  Výskyt chromozomálních aberací v endoteliálních buňkách pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 78-78.
 32. Pevná M., Brychtová Y., Mayer J., Klabusay M.: The level of CD20 and CD52 antigen expression in minimal residual disease population in patients with chronic lymphocytic leukemia in complete remission. Konference ČSAC Analytical Cytometry V, 5.-8.9.2009, Olomouc: 2009, s. 135.
 33. Pour, L., Ščudla, V., Maisnar, V.  Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. , č. , s. -.
 34. Pour, L., Ščudla, V., Maisnar, V., Gregora, E., Schützová, M., Špička, I., Holánek, M., Bačovský, J., Straub, J., Adam, Z., Hájek, R.  Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 41-42.
 35. Ráčil, Z., Tošková, M., Winterová, J., Lengerová, M., Volfová, P., Weinbergerová, B., Mayer, J.  Reaktivace CMV u nemocných léčených alematuzumabem (CAM) na IHOK LF MU a FN Brno v letech 2003 - 2008. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 456-47.
 36. Raja, M., Zahradová, L., Mikulková, Z., Kovářová, L., Burešová, I., Hájek, R., Michálek, J.  Flow cytometric analysis of T regulatory cells in monoclonal gammopathy patients. . Analytical cytometry V, 2009, roč. , č. , s. -.
 37. Ročňová, L., Tichý, B., Čejková, S., Potěšil, D., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Trbušek, M.  Senzitivizace CLL buněk na fludarabin monoklonální protilátkou rituximab – identifikace zodpovědných genů . Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. s1, č. 15, s. 67-68.
 38. Sandecká, V., Maisnar, V., Radocha, J., Rybářová, R., Ščudla, V., Bačovský, J., Hájková, M., Gregora, E., Budková, J., Straub, J., Špička, I., Zounar, R., Tóthová, E., Bočková, J., Mistrík, M., Baculová, Z., Pelcová, J., Hájek, R.  Projekt MGUS 2010: Prvá aplikácia registru monoklonálnych gamapatií. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 100-101.
 39. Stehlíková K., Hermanová M., Vondráček P., Fajkusová L.: Mutation analysis of limb girdle muscular dystrophy in the Czech republic. European Human Genetics Conference Vídeň 2009
 40. Sedláčková, J., Voháňka, S., Fajkusová, L.  První zkušenosti s molekulární diagnostikou kongenitální myotonie. Neurológia pre pax, 2009, roč. 10, č. S1, s. 30-30.
 41. Stehlíková O., Hrabčáková V., Francová H., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J., Klabusay M.: Detection of minimal residual disease of chronic lymphocytic leukemia by flow cytometry using the Rawstron´s protocol – a reliable tool for clinical evaluation of CLL therapy. Konference ČSAC Analytical Cytometry V, 5.-8.9.2009, Olomouc: 2009, s. 48.
 42. Šmardová, L., Král, Z., Janíková, A., Vášová, I., Šálek, D., Navrátil, M., Navrátilová, A., Mayer, J.  Nodulární Hodgkinův lymfom s predominancí lymfocytů, naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 12-13.
 43. Šmardová, L., Král, Z., Tomíšková, M., Babičková, L., Vášová, I., Mayer, J., Skřičková, J.  Případ raritní nádorové duplicity - Hodgkinova lymfomu a malobuněčného plicního karcinomu (kazuistika). Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 2, s. 74-75.
 44. Šmardová, L., Neubauer, J., Pour, L., Veselá, M., Navrátil, M., Chaloupka, R., Adam, Z., Hájek, R., Válek, V., Mayer, J.  Perkutánní kyfoplastika v léčbě osteolytického postižení obratlů u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 42-43.
 45. Smejkalová, J., Macková, K., Skálová, K., Mužíková, J., Novotná, D., Vidláková, P., Kyjovská, D., Matějková, E., Penka, M., Michálek, J., Hájek, R.  Čisté experimentální výrobní prostory v podmínkách správné výrobní praxe - jejich charakteristika a produkty. . Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. , č. , s. -.
 46. Smejkalová, J., Michálek, J., Hájek, R.  Charakteristika čistých experimentálních výrobních prostor v podmínkách správné výrobní praxe. . Bioimplantologie 2009, 2009, roč. , č. , s. -.
 47. Sobotka, J., Brejcha, M., Holubová, V., Brychtová, Y., Dřevojánková, B., Tovaryšová, A., Stoklasová, M., Czekajová, A., Heinzová, V., Urbánková, M., Wróbel, M., Živná, J., Radina, M., Mayer, J.  Zmnožení oblasti krátkých ramen chromozómu 2, rekurentní chromozómová aberace u B-CLL. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 67-67.
 48. Šváchová, H., Pour, L., Králová, D., Němec, P., Adam, z.  Odpověď na léčbu bortezomibem koreluje s hladinou HGF v periferní plazmě na počátku léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. , č. , s. -.
 49. Šváchová, H., Pour, L., Králová, D., Němec, P., Adam, Z., Krejčí, M., Sandecká, V., Křivanová, A., Al Sahmani, M., Penka, M., Kuglík, P., Hájek, R.  Odpověď na léčbu bortezomibem koreluje s hladinou HGF v periferní plazmě na počátku léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 82-83.
 50. Tošková, M., Lengerová, M., Volfová, P., Kocmanová, I., Mayer, J.  Pneumocystová pneumónia (PCP) na Internej hematoonkologickej klinike FN Brno a LF MU v rokoch 1999 - 2008. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 75-76.
 51. Verner, J., Kabáthová, J., Tichý, B., Zdráhal, Z., Tomancová, A., Brychtová, Y., Doubek, M., Mráz, M., Malčíková, J., Pospíšilová, Š., Mayer, J.  Gene-Expression Profiling of Graft-Versus-Host Disease by Oligonucleotide Microarrays. In Blood.  : , 2009. s. -.
 52. Voháňka, S., Sedláčková , J., Bednařík, J., Fajkusová, I.  Chloridové kanalopatie. Neurologia pre prax, 2009, roč. , č. 10, s. 16-17.
 53. Voháňka, S., Sedláčková, J., Fajkusová, I., Bednařík, J.  Myotonické poruchy:klinické spektrum a genový podklad.  Neurologia pre prax, 2009, roč. , č. 10, s. 16-16.
 54. Vrzalová Z., Pouchlá S., Hrubá Z., Fajkusová L.: Molekulárně genetická analýza kongenitální adrenální hyperplasie (deficit 21- a 11-beta hydroxylázy). Dědičné metabolické poruchy 24. pracovní dny (2009); poster 46
 55. Weinbergerová, B., Kocmanová, I., Ráčil, Z., Winterová, J., Tošková, M., Mayer, J.  Vývoj incidence a spektra kandidových kolonizací a invazivních infekcí v souvilsoti se spotřebou flukonazolu na IHOK FN Brno v letech 200 - 2008. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 76-76.
 56. Zahradová, L., Macková, K., Očadlíková, D., Kovářová, L., Kyjovská, D., Vidláková, P., Moravcová, J., Kryukov, F., Hájek, R., Michálek, J.  Imunoterapie s využitím dendritických buněk u mnohočetného myelomu - průběžné výsledky klinické studie fáze II. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 80-80.
 57. Zahradová, L., Očadílková, D., Kovářová, L., Smejkalová, J., Pour, L., Vidláková, P.  Dendritic Cells Immunotherapy: A Phase II Clinical Trial. . In XII. International Myeloma Workshop., 2009, roč. , č. , s. -.
 58. Zahradová, L., Pour, L., Adam, Z., Gregora, E., Schützová, M., Koza, V., Pavlíček, P., Krejčí, M., Sandecká, V.  Optimalizace kombinovaných režimů s bortezomibem u starších pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem v České republice. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 41-41.
 59. Žáčková, D., Klamová, H., Doubek, M., Pospíšil, Z., Dvořáková, D., Jurček, T., Moravcová, J., Machová, K., Dobešová, B., Ryšavá, J., Cetkovský, P., Mayer, J.  Účinnost a bezpečnost imatinibu v první linii léčby chronické myeloidní leukemie (CML). Analýza databáze INFINITY. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. Suppl. 2, s. 15-16.

 

Abstrakt ve sborníku

 

 1. Borský, M., Ionescu, M., Klabusay, M.  Sledování změn hladiny vápníku u B-lymfocytů po stimulaci imunoglobuliny. In Onkologie - V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc : , 2009. s. 21-21.
 2. Borský, M., Ionescu, M., Klabusay, M.  Three-color flow cytometric analysis of viability and apoptosis in non-fixed preparations and their morphological aspects.. In Analytical Cytometry V.  : , 2009. s. 74-75.
 3. Buliková, A., Smejkal, P., Zavřelová, J.  Získané poruchy krevního srážení. In XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně. Praha : , 2009. s. -.
 4. Goldmann, R., Gojová, L., Zapletalová, P., Tichý, L., Freiberger, T., Fajkusová, L.  The molecular diagnostics of familial hypercholesterolemia in Czech population. In Dědičné metabolické poruchy. Lázně Jeseník : , 2009. s. -.
 5. Hrncirova, K., Lengerova, M., Kocmanova, I., Racil, Z., Volfova, P., Palousova, D., Weinbergerova, B., Winterova, J., Toskova, M., Mayer, J.  High Resolution Melt analysis (HRM) method for detection and identification of zygomycetes in clinical samples. In 1st Joint Workshop of OGACH and OGMM - medMyc2009. Vienna : , 2009. s. 55-55.
 6. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Winterová, J., Volfová, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J.  Využití High Resolution Melt (HRM) analýzy pro detekci a identifikaci zygomycet v klinických vzorcích. In Sborník  abstraktů XVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny. Brno : , 2009. s. -.
 7. Hrubá, Z., Vrzalová, Z., Pouchlá, S., Fajkusová, L.  Molekulárně genetická analýza kongenitální adrenální hyperplasie (deficit 21- a 11-β-hydroxylázy). In XIII. Celostátní konference DNA diagnostiky. Lázně Jeseník : , 2009. s. -.
 8. Kiss, I., Halámková, J., Tuček, Š., Tomášek, J.  Současné indikace k vysokodávkované chemoterapii s podporou PBSC v léčbě terminálních nádorů varlete. In XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno : , 2009. s. 343-345.
 9. Kovářová, L., Burešová, I., Muthu Raja, K., Penka, M., Hájek, R.  Plasma cell phenotype in multiple myeloma. In AFC&ESCCA 2009. St. Etienne, Francie : ESCCA, 2009. s. 96-96.
 10. Kovářová, L., Burešová, I., Suská, R., Zarbochová, P., Hájek, R.  Expression of CD27 on plasma cells in monoclonal gammopathies. In Analytical Cytometry V. Olomouc, ČR : ČSAC, 2009. s. 127-128.
 11. Král, Z., Marková, J., Šmardová, L., Žikavská, L., Janíková, A.  Léčba počátečních a intermediárních stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. . In In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. Prague 17.-18.9.2009 : , 2009. s. 22-25.
 12. Lengerová, M., Hrnčířová, K., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Winterová, J., Tošková, M., Volfová, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J.  How to choose the right primers and probes for pCR diagnostics of invasive aspergillosis?. In 1st Joint Workshop of OGACH and OGMM - MedMyc2009. Vienna : , 2009. s. 28-28.
 13. Lengerova, M., Kocmanova, I., Hrncirova, K., Racil, Z., Mayer, J., Najvar, L., Kirkpatrick, W., Patterson, T.  Comparison of Quantitative Real-time PCR (Q-RT-PCR), Galactomannan Enzyme Immunoassay (GM) and 1,3-beta-D-glucan Detection (BG) in a Guinea Pig Model of Invasive Aspergillosis. In Abstracts 49th ICAAC. SAn Francisco : American Society of Microbiology, 2009. s. M1696a-.
 14. Lochmanova, J., Lengerova, M., Volfova, P., Racil, Z., Weinbergerova, B., Pospisilova, S., Mayer, J.  Quantitative MOnitoring of Wild-type and Ganciclovir (GCV) Resistant Human Cytomegalovirus Strains in Consecutive Episodes of Virus Reactivation in Immunocompromised Patients. In Abstracts 49th ICAAC. San Francisco : American society for Microbiology, 2009. s. V1726-.
 15. Malinová, K., Mráz, M., Pavlová, Š., Tichý, B., Malčíková, J., Staňo Kozubík, K., Borský, M., Jelínková, H., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Analýza lehkého řetězce imunoglobulinu lambda u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Pražský hematologický den. Praha : , 2009. s. -.
 16. Malinová, K., Tichý, B., Malčíková, J., Staňo Kozubík, K., Mráz, M., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Charakterizace delece 22q11 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Transfuze a hematologie dnes.  : , 2009. s. -.
 17. Marková, J., Král, Z., Žikavská, L., Šmardová, L., Janíková, A.  Léčba pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. . In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. Prague 17.-18.9.2009 : , 2009. s. 20-21.
 18. Mráz, M., Kotašková, J., Malinová, K., Pavlová, Š., Tichý, B., Malčíková, J., Trbušek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  miR-34a, miR-29c and miR-17-5p expression in chronic lymphocytic leukemia patients is dependent on p53 functionality. In Proceedings of the 100th annual meeting of the american association for cancer research 18-22.4.2009.. Philadelphia : , 2009. s. 577-.
 19. Mráz, M., Malinová, K., Tichý, B., Staňo Kozubík, K., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Charakterizace exprese microRNA u CLL pacientů s delecemi 17p13 a 22q11. In Transfuze a hematologie dnes.  : , 2009. s. -.
 20. Polakova, K., Polívková, V., Rulcová, J., Jurček, T., Dvořáková, D., Žáčková, D., Pospíšil, Z., Mayer, J., Moravcová, J.  The Plateau of BCR-ABL Transcript Level ≥ 0.1% May Select CML Patients in Complete Cytogenetic Remission for Mutation Analysis.. In ASH Annual Meeting Abstracts.  : , 2009. s. 873-873.
 21. Potěšil, D., Ročňová, L., Čejková, S., Trbušek, M., Zdráhal, Z., Havliš, J.  Biomarker discovery - Detection of minor protein concentration changes using ICPL protein labeling and 2D GE . In MassSpec-Forum-Vienna-2009 . Vienna : , 2009. s. 10-11.
 22. Pouchlá, S., Fajkusová, L.  Charakteristika mutací v PAH genu. In Dědičné metabolické poruchy. Lázně Jeseník : , 2009. s. -.
 23. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Winterová, J., Tošková, M., Lengerová, M., Mayer, J.  Mucositis does not lead to false positivity of galactomannan ELISA test. In Abstracts 49th ICAAC San Francisco.  : American Society for Microbiology, 2009. s. N-1696a.
 24. Sedláčková, J., Páclová, D., Hrubá, Z., Pouchlá, S., Fajkusová, L.  Analýza genů CLCN1 a SCN4A u pacientů s non-dystrofickou myotonií. In XIII. Celostátní konference DNA diagnostiky, sborník abstrakt.  : , 2009. s. 32-32.
 25. Šmardová, L., Huser, M., Král, z., Vášová, I., Crha, I., Jarkovský, J., Mayer, J., Ventruba, P.  Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupující chemoterapii pro Hodgkinův lymfom. In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. Praha 17.-18.9.2009 : , 2009. s. 36-37.
 26. Tichý, L., Goldmann, R., Zapletalová, P., Letocha, O., Freiberger, T., Fajkusová, L.  The routine molecular diagnostics of familial hypercholesterolemia in Czech population. In 8th International congree on Coronary artery disease.  : , 2009. s. 68-68.
 27. Vrzalová, Z., Sťahlová Hrabincová, E., Votava, F., Fajkusová, L.  Změna v promotorové oblasti s bodovou mutací p.P30L ovlivňuje fenotyp nemoci u deficitu 21-hydroxylázy - kazuistika. In Dědičné metabolické poruchy. Lázně Jeseník : , 2009. s. -.
 28. Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J.  Vývoj kolonizací a infekcí způsobených vankomycin-rezistentními enterokoky u imonokompromitovaných pacientů na IHOK FN Brno v letech 2003-2007. In Sborník abstrakt Pražský hematologický den. Praha : , 2009. s. -.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji