Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

4. ročník Kardiodne Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno proběhne 23. září 2018. Přijďte si prohlédnout kliniku a zkontrolovat své zdraví!

V neděli 23. září 2018 od 10 do 13 hod. pořádá Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno u příležitosti Světového dne srdce již čtvrtý ročník Kardiodne. Akce je součástí Brněnských dnů pro zdraví a je koncipována jako den otevřených dveří pro veřejnost, která tak bude mít jedinečnou příležitost projít si některá specializovaná pracoviště kliniky (Koronární jednotku, sálky Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie, Arytmologické sálky, ECHO pracoviště či lůžkové oddělení), kde jim lékaři podají kompletní informace o zdravotnických službách, které poskytují.

Kardioden, který se koná pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, zahájí v 10 hod. přednosta Interní kardiologické kliniky prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., a primář IKK MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA, v přízemí pavilonu L (výšková budova). Odtud pak bude veřejnost ve skupinách provedena specializovanými pracovišti a celý program vyvrcholí v kinosále.

Akce je zaměřena především na prevenci a edukaci, v kinosále bude možnost nechat si bezplatně změřit tlak, natočit EKG, změřit glykémii a cholesterol včetně zhodnocení výsledných parametrů.
K dispozici budou rovněž specialisté z Oddělení léčebné výživy FN Brno, Centra pro závislé na tabáku FN Brno a Rehabilitačního oddělení FN Brno, kteří poradí s úpravou životního stylu a stravovacích návyků. Účastníci Kardiodne si také budou moci vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci.

Jaké je spektrum a incidence kardiovaskulárních onemocnění? „Spektrum kardiovaskulárních onemocnění se nemění, ale výrazně se změnila léčba, díky které první infarkty pacienti většinou přežijí, a tak se dožívají druhých a třetích. Mění se tedy spektrum kardiologických pacientů, ti se dožívají vyššího věku a často jsou zatíženi souběhem několika onemocnění. Z hlediska věku se incidence infarktu nemění – první infarkt lze u muže očekávat kolem 60 let, u ženy kolem 65 let. Ročně postihne infarkt v České republice přibližně 28 000 lidí. V současnosti je kardiovaskulárních onemocnění zhruba 1.7krát více než onemocnění rakovinou a jsou příčinou úmrtí až ve 48 % případů v Evropě a Severní Americe, úmrtnost na onkologická onemocnění je přitom přibližně 30 %. Rizikové faktory jsou především vysoký krevní tlak, cholesterol a diabetes. Také z tohoto důvodu považujeme za prospěšné dělat preventivní akce pro veřejnost, jakými je např. Kardioden, kdy se snažíme na celou problematiku upozornit,“ upřesnil prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta IKK.

 

Prezentace v rámci Kardiodne, kinosál, 2. NP pavilonu L

Centrum pro závislé na tabáku FN Brno

Veřejnost bude informována o hlavních činnostech centra, o možnostech léčby závislosti na tabáku a podle zájmu bude měřit množství CO2 ve vydechovaném vzduchu pomocí Smokerlyseru.

 

Oddělení léčebné výživy FN Brno

Pro veřejnost je připraveno:

  • měření tělesného složení Omronem
  • konzultace stravovacího režimu
  • doporučení správné výživy
  • edukační materiál: Prevence KVO stravou – Jak zredukovat a udržet optimální tělesnou hmotnost, Výživová doporučení pro racionální způsob stravování
  • představení činnosti nutričních terapeutů a Oddělení léčebné výživy, ambulantní nutriční péče, preventivního programu Zdravá strava

 

Kardiovaskulární rehabilitace – fyzioterapie

Obsah prezentace:

  • negativní dopad pohybové inaktivity na kardiovaskulární riziko (rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění)
  • pozitivní vliv a výsledný efekt vhodné úrovně a druhu pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
  • prezentace programu Kardiovaskulární rehabilitace na IKK FN Brno (indikace, struktura, time management, výstupy léčby)
  • úloha kardiovaskulární rehabilitace v komplexním přístupu léčby nemocných na IKK FN Brno

 

Blíže o Interní kardiologické klinice (IKK)

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno patří k jedněm z největších v České republice. V roce 2017 prošlo jejími ambulancemi 49 242 pacientů a hospitalizováno bylo 4 413 pacientů. Klinika vyniká především komplexností svého zaměření, které se pohybuje od základní péče až po superspecializovanou akutní péči.

Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie

Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie pod vedením doc. as. MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI, patří k největším centrům zaměřeným na praktickou diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění a zároveň představuje výzkumnou základnu v oblasti léčby pacientů s ischemickou chorobou srdeční zaměřenou především na léčbu akutního infarktu myokardu. Jako mezinárodní edukační Centre of Excellence pro komplexní koronární intervence a koronární zobrazení organizuje pravidelná zahraniční školení a podílí se i na organizaci a programu prestižních evropských i severoamerických kongresů. V roce 2017 zde bylo provedeno celkem 2 634 diagnostických vyšetření koronárních tepen (koronarografií).

Arytmologické pracoviště

Vedoucím arytmologického pracoviště je doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Počtem výkonů a rozsahem spektra arytmií se IKK řadí mezi 5 největších kardiologických center v České republice, ročně se zde provádí přes 200 katétrových ablací. Největší nárůst ablací je u pacientů s fibrilací síní, což je nejčastější porucha srdečního rytmu a od roku 2011 rovněž nejčastější indikace k invazivnímu řešení. Invazivní arytmologickou laboratoř vede doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Kardiostimulační centrum pod vedením as. MUDr. Jitky Vlašínové, Ph.D., je z hlediska počtu výkonů druhé největší z 38 kardiostimulačních center v České republice. Zabývá se diagnostikou a léčbou bradykardických i tachykardických poruch rytmu, diagnostikou synkopálních stavů, implantací kardiostimulátorů a kardioverterů – defibrilátoru, reimplantacemi v důsledku vyčerpání zdroje a implantacemi monitorovacích přístrojů.

Ambulance vrozených srdečních vad

Ambulance vrozených srdečních vad v dospělosti pod vedením MUDr. Tomáše Zatočila je spolu s CKTCH Brno (Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno) součástí Centra komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno, což je jedno ze tří specializovaných center v České republice. Centrum poskytuje dospělým pacientům s vrozenou srdeční vadou (VSV) komplexní a multidisciplinární péči, jeho spádovou oblastí je Morava a Slezsko.

Kardiovaskulární rehabilitace

Jako jedno z mála pracovišť v České republice nabízí IKK ve spolupráci s Rehabilitačním oddělením FN Brno pacientům s určitými diagnózami tzv. kardiorehabilitaci. Tímto tréninkovým programem prošlo v letech 1993 až 2017 přes 1 400 kardiaků, jejichž průměrný věk byl 60 let. Výsledky vrcholové spotřeby kyslíku a pracovní tolerance se u těchto pacientů po absolvování celého cyklu zvyšují v průměru o 10 až 15 %.

Účast na mezinárodním výzkumu

Dokladem vysoké odbornosti a prestiže kliniky je také zapojení do řady mezinárodních výzkumných projektů, mezi ty nejvýznamnější patří např. harvardská skupina TIMI (Trials in myocardial infarction), specializovaná na studie srdečního infarktu, nebo skupina GREAT, která se věnuje srdečnímu selhání a pacientským registrům.  

     

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 233 878

e-mail:

 

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji