Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

2. sympozium neintubační hrudní chirurgie (NITS)

Ve dnech 15. a 16. května 2018 se v Brně uskuteční 2. sympozium NITS – neintubační hrudní chirurgie.

V České republice unikátní zákrok na plíci bez použití intubace zavedl a na Chirurgické klinice LF MU a FN Brno využívá doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., v součinnosti s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno. První operace touto metodou se uskutečnila v roce 2016, od té doby bylo úspěšně operováno již deset pacientů.

Non-intubační metoda hrudní chirurgie se rozvíjí především v Asii, ale i v evropských zemích. Lékaři FN Brno se metodu NITS naučili přímo od jejích tvůrců v National Taiwan University Hospital Taipei. Právě odborníci z této nemocnice, která patří ke špičkovým světovým centrům NITS, předloží účastníkům sympozia své pozoruhodné výsledky společně s lékaři z FN Brno a průkopníky NITS v Maďarsku. „Vzájemné sdílení poznatků a zkušeností prohloubí znalost metody, což nabývá na významu zejména v souvislosti s časnou diagnostikou a léčbou rakoviny plic v centrech vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, ale též v léčbě nenádorových onemocnění plic,“ upřesnil doc. Teodor Horváth. Přednášky budou věnovány tématům funkce plic, technickému vybavení, historickému přehledu metody, anestezii, chirurgii a perspektivám spojeným s NITS. Záštitu nad sympoziem převzal prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Sympozium organizuje Chirurgická klinika LF MU a FN Brno – přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno – přednosta prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. Sympozium se bude konat v Univerzitním kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v aule A 11/114, program přednášek naleznete na: www.cznits.eu.

 

 

Beatrix Křížová

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 233 878

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji