Základní a Mateřská škola při FN Brno

Porozumění potřebám každého dítěte je cesta k uzdravení

Úsměvem, porozuměním a školními činnostmi přispívá škola při nemocnici ke zdárnému uzdravovacímu procesu dětí, které se dostaly hospitalizací do náročné životní situace. Zejména jsou odloučeni od známého rodinného prostředí, vytrženi z kolektivu kamarádů a často prožívají stavy bolesti a nejistoty, co bude dál.

Již před šedesáti lety si povolali lékaři do dětské nemocnice pedagogy, neboť pochopili, že dítě se daleko lépe uzdravuje, pokud může alespoň v přiměřené míře vykonávat činnosti, na které je v průběhu celodenním rytmu zvyklé. Zapomíná tak alespoň na chvíli na své trápení a odloučení a prožívá chvíle přirozeného úspěchu a radosti.

Pedagogové nabízí dětem relaxační činnosti formou her, výtvarného a pracovního vytváření. Nechybí ani literární a hudební vyžití. Žáci základní školy jsou zařazeni do výchovně vzdělávacího procesu, aby se mohli bez ztráty znalostí a v dobré psychické pohodě navrátit zpět do svých škol. Jejich výuku obohacuje práce na PC a spousta zajímavých projektů. Důležitá je spolupráce s kmenovou školou a rodiči. Výsledky výtvarných činností jsou prezentovány na výstavách. Po celou dobu pobytu je pro děti přichystáno spoustu zajímavých akcí formou divadelních představení, besed, setkávání se zvířátky, návštěvou pravidelných koncertů se zajímavými hosty, spoluprací s nadacemi.

Důležitou roli hrají prožitkové činnosti, které dotváří výuku a přibližují dětem život za okny nemocnice. Patří k nim například pravidelné Farmářské a Velikonoční dny, Vánoční tvoření. Děti se rády zapojí i do různých soutěží a vyhrávají ceny. Akcí se mají možnost zúčastnit i rodiče a tím znásobuje osobní pohoda a radost každého pacienta.

Škola při nemocnici má své dlouholeté místo. Přispívá nejen k rozvíjení dětí po stránce znalostní, ale i psychické. Je neodmyslitelnou součástí léčebného procesu.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001