Vzdělávací akce

« Předchozí strana 1 2 3 4 7 12 18 Další strana »

27. sympózium Asistované reprodukce a 16. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:mezinárodní konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

14. 11. - 15. 11.2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Aktuality v léčbě hypertenze

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., tel.: 532 233 519, 532 232 454
Náplň:

- rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze - vyšetřovací metody, rizikové faktory

Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459

Aktuality v současné neuropsychologii, možnosti a omezení neuropsychologického vyšetření na akutním lůžku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková, tel.: 532 232 522
Náplň:

Nejnovější neuropsychologické testové metody, možnosti a limity v práci neuropsychologa na klinickém pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Aktuální informace k třídění odpadů ve FN Brno

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 9. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Mgr. Pavla Všetečková
Náplň:

Aktuální informace k třídění odpadů ve FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Aktuální témata v neonatologii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 11. 2017

Školitel, tel:Marie Peková
Náplň:

Aktuální témata v neonatologii

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

AKUTNĚ.CZ 2017

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy Univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040

AKUTNĚ.CZ 2017

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Akutní koronární syndromy

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře, internisty, lékaře RZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 hodin
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Roman Miklík, Ph.D., tel.: 532 232 204, MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., 532 232 204
Náplň:

Organizace péče a interní léčba

Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Alergo-imunologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-imunologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463

Alergo-pulmologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-pulmologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469

Algeziologie

prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z algeziologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčby bolesti
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - tel.: 532 233 271
Náplň:

léčba chronických bolestivých stavů u onkologických  i neonkologických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - tel.: 532 233 271, 532 232 797, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: sas.igor@fnbrno.cz, MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: gimunova.olga@fnbrno.cz, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Anesteziologie a resuscitace

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698
Náplň:

příprava k atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, Simona Holčáková - sekratariát, tel. 532 234 698, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Anesteziologie před, během a po operaci

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:NCONZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562, Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: sas.igor@fnbrno.cz, MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: gimunova.olga@fnbrno.cz, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, listopad 2017

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Aplikovaná fyzioterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetení, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehbilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Lhotecká, tel.: 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická, tel.: 532 238 301, Ing. Eva Lousová
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Audit systému řízení kvality

Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení s prováděním a dokumentováním auditů systému řízení kvality, se základními předpoklady pro výkon auditorské činnosti, účelem auditů a jejich jednotlivých etap

Organizaci zajišťuje, tel.:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: asulakova@fnbrno.cz
« Předchozí strana 1 2 3 4 7 12 18 Další strana »

zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranic
Kalendář akcí
červenec
Po Út St Čt So Ne
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2017
Anketa
Setkali jste se ve FN Brno s korupčním jednáním?CZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001