Vzdělávací akce - Transfuzní a tkáňové oddělení


Dárcovské aferetické odběry

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 týden (nebo dle domluvy)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- dárcovské plazmaferézy

- teoretická + praktická část

- dárcovské trombocytaferézy

- teoretická + praktická část

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:2 měsíce (Věstník MZ ČR 2011, částka 6), 3 měsíce (Věstník MZ ČR , částka 10)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933
Náplň:

- správa registrů dárců krve a krvetvorných buněk

- výroba autologních a alogenních transfuzních přípravků

- výroba plazmy pro průmyslové zpracování

- look back, stažení přípravků

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- vyšetřování znamének krví přenosných chorob

- činnosti krevní banky

- činnosti imunohematologických laboratoří

- problematika potransfuzních reakcí a událostí

- imunohematologie leukocytů a trombocytů

- problematika HLA

- terapeutické aferézy

- účelná hemoterapie/hemovigilance

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:dle určení
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768
Náplň:

výroba transfuzních přípravků

- imunohematologie erytrocytů

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- imunohematologická vyšetření těhotných žen

- vyšetřování známek krví přenosných chorob

- činnosti krevní banky

- problematika potransfuzních reakcí a událostí

- imunohematologie lukocytů a trombocytů

- problematika HLA

- zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Výroba trombocytů v náhradních roztocích

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP, kteří pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070
Náplň:

- výroba trombocytů v náhradních roztocích

- směsné trombocyty z buffy coatu

- trombocyty z aferézy

- teoretická část

- vlastní praktické zkušenosti

- logistika a organizace práce při výrobě

- ekonomika

- volba SZM a PZT, vhodných pro zpracování trombocytů

- kontrla jakosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070, Lenka Janečková - sekretariát, te.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Diagnostika orgánů pomocí radionuklidů

MUDr. Igor Černý
Typ vzdělávací akce:školící akce
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Švagriková, tel.: 532 233 583, Bc. Tomáš Zeman, tel.: 532 233 583
Náplň:

zobrazovací techniky v nukleární medicíně

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Jana Švagriková, tel.: 532 233 583, Bc. Tomáš Zeman, tel.: 532 233 583

Radionuklidová vyšetření v gastroenterologii

MUDr. Igor Černý
Typ vzdělávací akce:školící akce
Určeno pro:lékaře pracující v nukleární medicíně (příp. v jiných oborech)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Kašpárková, tel.: 532 233 581
Náplň:

problematika radionuklidových vyšetření v gastroenterologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Kašpárková, tel.: 532 233 581

Diagnostika a semikvantitativní hodnocení u neuroblastomu pomocí MIBG

MUDr. Igor Černý
Typ vzdělávací akce:školící akce
Určeno pro:lékaře pracující v nukleární medicíně (příp. v jiném oboru - dle zájmu)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Černý, tel.: 532 233 584
Náplň:

problematika diagnostiky neuroblastomu pomocí radionuklidů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Černý, tel.: 532 233 584


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001