Vzdělávací akce - Psychiatrická klinika


Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302
Náplň:

atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302, e-mail: , OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Klinická psychologie

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže psychologů; povinné stáže studentů psychologie
Určeno pro:lékaře a psychology před atestací z klinické psychologie, VŠ studenti oboru psychologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jan Dufek, tel.: 532 232 336
Náplň:

Druhy a techniky psychoterapie a jejich aplikace u pacientů s duševními poruchami

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jan Dufek, tel.: 532 232 336, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže
Určeno pro:lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Klinická výživa
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel.: 532 232 348
Náplň:

atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel.: 532 232 348, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP studující SV Ošetřovatelská péče v psychiatrii NLZP studující SV Ošetřovatelská péče v pediatrii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:dle požadavků SV
Termín:

2017

Školitel, tel:Vrchní sestra Milena Švestková, tel.: 532 232 303
Náplň:

specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o děti, dospívající a dospělé psychiatrické pacienty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Milena Švestková, tel.: 532 232 303, e-mail: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

PROBLEMATIKA ADIKTOLOGIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology, sociální pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

22. 9. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

Bc. et Bc. David Věchet, Adiktologická ambulance REMEDIS, Brno:

Obecné proncipy fungování adiktologické ambulance

Sonja Věchetová, Adiktologická ambulance REMEDIS, Brno:

Somatické komorbidity uživatelů drog

MUDr. Jiří Dolák, Společnost Podané ruce, Brno:

Síť adiktologických služeb Společnosti Podané ruce ve městě Brně

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

IMPULZIVITA

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

27. 10. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

Mgr., Bc. Pavla Linhartová, PK LF MU a FN Brno:

Emoční regulace a impulzivita u pacientů s hraniční poruchou osobnosti a nefarmakologické možnosti jejich ovlivnění (výsledky vlastní studie, rTMS a fMRI neurofeedback)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

NOVÉ LÉKY PRO ADHD

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře a zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

10. 11. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., PK LF MU a FN Brno:

Nové léky pro ADHD - současnost a perspektivy

MUDr. Adam Fiala, PK LF MU a FN Brno:

První zkušenosti s léčbou ADHD pomocí rTMS na PK

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

NA VŠÍMAVOSTI ZALOŽENÁ TERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:30 hodin
Termín:

24. 11. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., PK FN Brno a Ústav lékařské psychologie LF MU:

Buddhističtí mniši v magnetické resonanci: na všímavosti založená psychoterapie v medicínském kontextu

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., PK FN Brno a Ústav lékařské psychologie LF MU:

Na všímavosti založená redukce stresu pro děti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

PROBLEMATIKA PARKINSONOVY NEMOCI

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

1. 12. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., 1. NK FnuSA a Centrum aplikovaných neurověd MU Brno:

Motorická a neuropsychiatrická problematika Parkinsonovy nemoci z pohledu neurologa

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

PROBLEMATIKA PSYCHOFARMAKOTERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:30 hodin
Termín:

8. 12. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

PharmDr. Kateřina Horská, Úsek klinické farmacie FN Brno:

Psychofarmakoterapie u somatických komorbidit

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001